Thông Tư 23 Bộ Khoa Học Công Nghệ, Just A Moment

-

- Tổng hòa hợp lại tất cả các quy định quy định còn hiệu lực áp dụng từ văn bạn dạng gốc và những văn bản sửa đổi, bổ sung, thêm chính…

- khách hàng chỉ cần xem văn bản MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định điều khoản hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã trải qua không ít lần chỉnh sửa, bổ sung.

Bạn đang xem: Thông tư 23 bộ khoa học công nghệ


Đây là tiện thể ích giành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản Luat
Vietnam và đk sử dụng ứng dụng tra cứu vớt văn bản.


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------------

Số: 23/2013/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------------------------

Hà Nội, ngày 26 mon 09 năm 2013


Căn cứ phép tắc Đo lường ngày 11 mon 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 mon 02 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và cơ cấu tổ chức của bộ Khoa học cùng Công nghệ;


Theo kiến nghị của Tổng viên trưởng Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường hóa học lượng,

Bộ trưởng bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư pháp luật về giám sát đối với phương tiện đi lại đo team 2.


1. Thông tư này mức sử dụng về đo lường và tính toán đối với phương tiện đi lại đo team 2 (sau đây call tắt là phương tiện đi lại đo) bao gồm: hạng mục phương luôn thể đo, biện pháp điều hành và kiểm soát về giám sát và chu kỳ kiểm định phương tiện đi lại đo; phê chu đáo mẫu; kiểm định phương tiện đo.
2. Thông tư này sẽ không áp dụng so với phương tiện thể đo bức xạ, phân tử nhân, phương tiện đi lại đo là hàng hóa được ưu đãi, miễn trừ thủ tục hải quan, hàng hóa tạm nhập-tái xuất, hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho nước ngoài quan, hàng hóa giao hàng các yêu ước khẩn cấp, hàng hóa giao hàng trực tiếp cho hoạt động đo lường đặc thù thuộc nghành quốc phòng, an ninh.
1. Tổ chức, cá nhân (sau đây hotline tắt là cơ sở) sản xuất, nhập khẩu, gớm doanh, sử dụng phương tiện đi lại đo.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được gọi như sau:
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">1. Yêu cầu kỹ thuật tính toán là tập hợp tính năng kỹ thuật giám sát và đo lường của phương tiện đo nguyên lý tại văn bản kỹ thuật đo lường và tính toán Việt phái mạnh (ký hiệu là ĐLVN) hiện nay hành.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN">2. Phương tiện đi lại đo đội 2 là phương tiện đi lại đo được thực hiện đo định lượng mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ trong thiết lập bán, thanh toán, đảm bảo an toàn an toàn, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, đảm bảo môi trường, vào thanh tra, kiểm tra, giám định tứ pháp cùng trong các hoạt động công vụ không giống được kiểm soát và điều hành theo yêu ước kỹ thuật giám sát quy định trên văn bản kỹ thuật đo lường và tính toán Việt Nam hiện hành.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">3. Phê phê duyệt mẫu là biện pháp điều hành và kiểm soát về đo lường và tính toán do Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường chất lượng thực hiện để tấn công giá, xác thực mẫu phương tiện đi lại đo hoặc mẫu mã của các loại (type) phương tiện đo (sau đây gọi tắt là mẫu) phù hợp với yêu ước kỹ thuật đo lường.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 1 Điều 1 Thông bốn số 07/2019/TT-BKHCN">4. Kiểm tra là biện pháp điều hành và kiểm soát về đo lường và thống kê do tổ chức kiểm định phương tiện đi lại đo được chỉ định tiến hành để tiến công giá, xác thực phương luôn tiện đo bảo đảm an toàn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">5. đại lý sản xuất phương tiện đo là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc các chuyển động chuyển giao công nghệ, chế tạo, gắn ráp, cải tiến, tôn tạo phương một thể đo tại Việt Nam.
Khoản 5 Điều 3 được hướng dẫn vì chưng Khoản 1 Công văn số 2177/TĐC-ĐL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?
Doc
Item
Id=928421&Doc
Item
Relate
Id=108715" >
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN">6. Các đại lý nhập khẩu phương tiện đi lại đo là tổ chức, cá thể nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phương tiện đi lại đo nguyến chiếc.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">7. Cơ sở marketing phương một thể đo là tổ chức, cá nhân bán buôn, buôn bán lẻ, đại lý giao thương mua bán phương nhân thể đo trên Việt Nam.
Điều 3 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Thông bốn số 07/2019/TT-BKHCN">8. Các từ ngữ không giống được hiểu theo biện pháp tại Điều 3 qui định Đo lường ngày 11 mon 11 năm 2011.
Chương 2.DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO, BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 4 được sửa đổi, bổ sung cập nhật bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN">Điều 4. Hạng mục phương tiện thể đo, biện pháp điều hành và kiểm soát về đo lường và thống kê và chu kỳ kiểm định phương tiện đi lại đo
Điều 4 được hướng dẫn vì chưng Khoản 2 Công văn số 2177/TĐC-ĐL" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?
Doc
Item
Id=928426&Doc
Item
Relate
Id=108722" >
Danh mục phương tiện đi lại đo, biện pháp kiểm soát và điều hành về tính toán và chu kỳ luân hồi kiểm định phương tiện đi lại đo bao gồm:
Điều 4 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN">1. Các phương một thể đo, biện pháp kiểm soát và điều hành về đo lường và tính toán và chu kỳ kiểm định phương tiện đo giải pháp trong bảng sau đây:

TT

Tên phương tiện đo

Biện pháp kim rà về đo lường

Chu kỳ kiểm đnh

Phê phê duyệt mẫu

Kiểm định

Ban đầu

Định k

Sau sửa chữa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lĩnh vực đo đ dài

1

Thước cuộn

-

x

-

-

2

Taximet

x

x

x

x

12 tháng

3

Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện thể giao thông

x

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo khối lượng

4

Cân phân tích

-

x

x

x

12 tháng

5

Cân kỹ thuật

-

x

x

x

12 tháng

6

Cân bàn

x

x

x

x

12 tháng

7

Cân đĩa

x

x

x

x

12 tháng

8

Cân đồng hồ đeo tay lò xo

x

x

x

x

12 tháng

9

Cân treo dọc thép-lá đề

x

x

x

x

12 tháng

10

Cân treo móc câu

x

x

x

x

12 tháng

11

Cân ô tô

x

x

x

x

12 tháng

12

Cân tàu hỏa tĩnh

x

x

x

x

12 tháng

13

Cân tàu hỏa động

x

x

x

x

24 tháng

14

Cân băng tải

x

x

x

x

12 tháng

15

Cân chất vấn tải trọng xe pháo cơ giới

x

x

x

x

12 tháng

16

Quả cân nặng cấp đúng chuẩn E2

-

x

x

x

24 tháng

17

Quả cân cấp đúng chuẩn đến F1

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo dung tích, lưu giữ lượng

18

Cột đo xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

19

Cột đo khí dầu mỏ hóa lỏng

x

x

x

x

12 tháng

20

Đồng đầm nước lạnh cơ khí

x

x

x

x

60 tháng

21

Đồng đầm nước lạnh có cơ cấu tổ chức điện tử

x

x

x

x

36 tháng

23

Đồng hồ xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

24

Đồng hồ nước khí dầu lửa hóa lỏng

x

x

x

x

x

25

Đồng hồ chưởng lực nghiệp

x

x

x

x

12 tháng

26

Đồng hồ khí dân dụng

- Qmax 16m3/h

- Qmax ≥ 16m3/h

x

x

x

x

x

x

x

x

60 tháng

36 tháng

27

Phương nhân tiện đo diện tích thông dụng

-

x

x

x

24 tháng

28

Bể đong vậy định

-

x

x

x

60 tháng

29

Xi téc ô tô

x

x

x

x

12 tháng

30

Xi téc mặt đường sắt

x

x

x

x

12 tháng

31

Phương luôn thể đo nút xăng dầu từ động

x

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo áp suất

32

Áp kế lò xo

-

x

x

x

12 tháng

33

Áp kế năng lượng điện tử

-

x

x

x

12 tháng

34

Huyết áp kế thủy ngân

-

x

x

x

12 tháng

35

Huyết áp kế lò xo

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo nhiệt độ độ

36

Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng

-

x

-

-

-

37

Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu

-

x

-

-

-

38

Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu tổ chức cực đại

-

x

-

-

-

39

Nhiệt kế y học tập thủy tinh-thủy ngân có tổ chức cơ cấu cực đại

-

x

-

-

-

40

Nhiệt kế y học điện tử tiếp xúc có cơ cấu tổ chức cực đại

-

x

x

-

06 tháng

41

Nhiệt kế y học năng lượng điện tử bức xạ hồng ngoại đo tai

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo hóa lý

42

Phương tiện thể đo độ ẩm hạt nông sản

-

x

x

x

12 tháng

43

Tỷ trọng kế

-

x

x

x

24 tháng

44

Phương tiện đo hàm lượng bụi tổng trong ko khí

-

x

x

x

12 tháng

45

Phương tiện thể đo nồng độ động trong hơi thở

x

x

x

x

12 tháng

46

Phương luôn thể đo nồng độ khí thải xe cộ cơ giới

-

x

x

x

12 tháng

47

Phương tiện đo độ đậm đặc SO2, CO2, CO, NOx trong ko khí

-

x

x

x

12 tháng

48

Phương một thể đo p
H, nồng độ oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hài hòa trong nước

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo điện, năng lượng điện từ

49

Công tơ năng lượng điện xoay chiều 1 pha

x

x

x

x

60 tháng

50

Công tơ điện xoay chiều 3 pha

x

x

x

x

24 tháng

51

Biến cái đo lường

x

x

x

x

60 tháng

52

Biến áp đo lường

x

x

x

x

60 tháng

53

Phương luôn thể đo năng lượng điện trở biện pháp điện

-

x

x

x

12 tháng

54

Phương luôn tiện đo năng lượng điện trở tiếp đất

-

x

x

x

12 tháng

55

Phương luôn thể đo điện tim

-

x

x

x

24 tháng

56

Phương luôn tiện đo điện não

-

x

x

x

24 tháng

Lĩnh vực đo âm thanh, rung động

57

Phương nhân thể đo độ ồn

-

x

x

x

12 tháng

58

Phương luôn tiện đo độ rung động

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo quang đãng học

59

Phương một thể đo độ rọi

-

x

x

x

12 tháng

60

Phương luôn tiện đo tiêu cự kính mắt

-

x

x

x

12 tháng

Trong đó:- cam kết hiệu “x”: giải pháp phải được thực hiện đối với phương tiện thể đo;- ký hiệu Biện pháp không hẳn thực hiện so với phương tiện đo.
Điều 4 được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tứ số 07/2019/TT-BKHCN">2. Những phương luôn thể đo không qui định tại Khoản 1 Điều này, khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, giám định bốn pháp, vận động công vụ khác ở trong phòng nước cần được kiểm định, hiệu chuẩn chỉnh khi cơ quan thống trị nhà nước gồm thẩm quyền yêu mong nhưng không hẳn phê coi xét mẫu.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung cập nhật Danh mục phương tiện đi lại đo, biện pháp kiểm soát và điều hành về đo lường và tính toán và chu kỳ luân hồi kiểm định phương tiện đi lại đoHằng năm, theo đề xuất của các bộ, phòng ban ngang cỗ và yêu thương cầu làm chủ nhà nước về đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường chất lượng (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Tổng cục) tổng hợp, trình bộ Khoa học và công nghệ xem xét, ra quyết định sửa đổi, bổ sung cập nhật Danh mục phương tiện đi lại đo, biện pháp kiểm soát điều hành về đo lường và tính toán đối với phương tiện đi lại đo và chu kỳ kiểm định phương tiện đi lại đo biện pháp tại Điều 4 của Thông tứ này.
2. Bộ tài liệu nghệ thuật của mẫu. Tài liệu đề xuất nêu rõ: nguyên lý hoạt động, sơ đồ nguyên lý cấu trúc, lý giải sử dụng; những kết cấu quan liêu trọng tác động tới tính năng kỹ thuật đo lường và thống kê chính của mẫu; vị trí các cơ cấu đặt và điều chỉnh thông số kỹ thuật kỹ thuật đo lường và thống kê chính của mẫu; vị trí cần nên dán tem, đóng vết kiểm định, niêm phong và các điểm lưu ý khác nếu tất cả trên mẫu; vị trí tổ chức cơ cấu hoặc anh tài kỹ thuật triển khai ngăn ngừa tác động làm biến hóa đặc tính kỹ thuật giám sát chính của mẫu trong thực hiện (tiếng Việt hoặc tiếng Anh hoặc cả 2 thứ tiếng).
3. Album hình ảnh màu của mẫu và đĩa CD chứa bộ hình ảnh này. Bộ hình ảnh gồm: Một (01) hình ảnh tổng thể của mẫu; các hình ảnh mặt trước (mặt thể hiện công dụng đo), mặt sau, mặt trên, mặt dưới (nếu có), mặt phải, phía bên trái của mẫu; các hình ảnh chụp riêng biệt thể hiện tin tức về cam kết mã hiệu, kiểu dáng và đặc thù đặc tính kỹ thuật đo lường chính của mẫu; bảng mạch điện tử (nếu có), những phím vận hành; địa điểm nhãn sản phẩm & hàng hóa của mẫu, địa chỉ dán tem, vết kiểm định; những vị trí niêm phong bên trên mẫu; các thành phần khác có ảnh hưởng trực tiếp tới những đặc tính kỹ thuật đo lường chính của mẫu.Các hình ảnh phải cùng kích thước tối thiểu 100 milimet x 150 mm nhưng lại không to hơn 210 mm x 297 mm, được đính thêm hoặc in mẫu trên giấy khổ A4 đóng thành tập. Ảnh chụp cần rõ ràng, đúng đắn thông tin về đặc tính kỹ thuật đo lường chính của mẫu mã và bảo đảm an toàn yêu ước so sánh, đối chiếu, bình chọn sự tương xứng của phương tiện đi lại đo được tiếp tế hoặc nhập khẩu so với mẫu đã phê duyệt.
4. Phiên bản cam kết về chương trình ứng dụng của phương tiện đo theo chủng loại 2. CKPM tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông bốn này (áp dụng đến trường hợp phương tiện đi lại đo được vận hành, điều khiển theo lịch trình phần mềm).
5. Cỗ hồ sơ công dụng thử nghiệm, review mẫu theo điều khoản tại Điều 12 của Thông tứ này.Trường hợp đại lý có đề nghị miễn, giảm thử nghiệm chủng loại trong đăng ký phê lưu ý mẫu phương tiện đi lại đo, bộ hồ sơ gồm những tài liệu liên quan đến câu hỏi miễn, sút thử nghiệm theo lý lẽ tại Điều 10 của Thông tư này.
6. Danh mục tài liệu về câu hỏi xây dựng và áp dụng biện pháp quản ngại lý, chuyên môn để đảm bảo an toàn phương nhân tiện đo được cung ứng hoặc nhập khẩu tương xứng với mẫu đã phê duyệt.
1. Trong thời hạn bảy (07) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhấn hồ sơ, nếu như hồ sơ chưa đầy đủ, vừa lòng lệ, Tổng cục thông tin bằng văn bạn dạng cho cửa hàng những nội dung bắt buộc sửa đổi, vấp ngã sung.
2. Trường thích hợp trong làm hồ sơ có đề nghị miễn, bớt thử nghiệm chủng loại nhưng ko đủ địa thế căn cứ được miễn, giảm, Tổng cục thông tin bằng văn bản cho cửa hàng về câu hỏi phải thử nghiệm mẫu mã và/hoặc té sung, triển khai xong hồ sơ đk phê để ý mẫu.
3. Vào thời hạn hai mươi (20) ngày có tác dụng việc tính từ lúc ngày nhấn được thông báo của Tổng cục, nếu cửa hàng chưa đầy đủ hồ sơ để bửa sung, đại lý phải bao gồm văn bản gửi Tổng cục nêu rõ tại sao và thời hạn trả thành. Việc xử lý làm hồ sơ chỉ được tiếp tục thực hiện sau khi hồ sơ đầy đủ, thích hợp lệ.
4. Vào thời hạn mười (10) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ hòa hợp lệ, Tổng viên ra ra quyết định phê chú tâm mẫu theo cách thức tại Điều 13 của Thông tứ này.
1. Việc thử nghiệm mẫu vày cơ sở đk phê săn sóc mẫu lựa chọn, tiến hành theo thỏa thuận hợp tác với tổ chức triển khai thử nghiệm phương tiện đo được chỉ định.
2. Con số mẫu demo nghiệm và trình tự, thủ tục thử nghiệm mẫu thực hiện theo quá trình thử nghiệm tương xứng do Tổng cục ban hành.
3. Trường hòa hợp mẫu chưa có quy trình thử nghiệm, Tổng cục chỉ định tổ chức thử nghiệm xây dựng, trình Tổng viên phê duyệt tiến trình thử nghiệm tạm thời và thực hiện thử nghiệm mẫu.Căn cứ để xây dựng quy trình thử nghiệm trong thời điểm tạm thời là khuyến cáo của Tổ chức đo lường và tính toán pháp định nước ngoài (OIML), tiêu chuẩn của Ủy ban chuyên môn điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn của tổ chức tiêu chuẩn chỉnh hóa thế giới (ISO), tiêu chuẩn chỉnh quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn chỉnh cơ sở (TCCS), tiêu chuẩn chỉnh của nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật tương quan đến mẫu.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 23/2013/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO NHÓM 2

Căn cứ cách thức Đo lường ngày11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm trước đó của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học với Công nghệ;

Theo đề xuất của Tổng cục trưởng Tổngcục Tiêu chuẩn Đo lường hóa học lượng,

Bộ trưởng cỗ Khoa học và Công nghệban hành Thông tư qui định về đo lường và tính toán đối với phương tiện đi lại đo nhóm 2.

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

1. Thông tư này phép tắc về đo lườngđối với phương tiện đi lại đo nhóm 2 (sau đây điện thoại tư vấn tắt là phương tiện đi lại đo) bao gồm: hạng mục phương tiệnđo, biện pháp kiểm soát điều hành về tính toán và chu kỳ luân hồi kiểm định phương tiện đo; phê duyệtmẫu; kiểm định phương tiện đo.

2. Thông bốn này không áp dụng đối vớiphương tiện đo bức xạ, phân tử nhân, phương tiện đi lại đo là sản phẩm & hàng hóa được ưu đãi, miễntrừ giấy tờ thủ tục hải quan, hàng hóa tạm nhập-tái xuất, hàng hóa quá cảnh, gửi khẩu,hàng hóa nhờ cất hộ kho ngoại quan, sản phẩm hóa giao hàng các yêu thương cầukhẩn cấp, sản phẩm hóa phục vụ trực tiếp cho vận động đo lường đặc điểm thuộc lĩnhvực quốc phòng, an ninh.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Tổ chức, cá thể (sau đây gọi tắtlà cơ sở) sản xuất, nhập khẩu, ghê doanh, sử dụng phương tiện đi lại đo.

2. Tổ chức kiểm định, thử nghiệmphương nhân thể đo được chỉ định.

3. Phòng ban nhà nước về đo lường, tổ chức,cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong Thông tứ này, các từ ngữ dướiđây được gọi như sau:

1. Yêu mong kỹ thuật đo lườnglà tập hợp đặc tính kỹ thuật đo lường và tính toán của phương tiện đoquy định tại văn bạn dạng kỹ thuật tính toán Việt phái nam (ký hiệu là ĐLVN) hiện hành.

2. Phương tiện đo đội 2 là phương tiện đo đượcsử dụng đo định lượng mặt hàng hóa, dịch vụ trong mua bán,thanh toán, bảo đảm an toàn, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trongthanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các vận động công vụ không giống đượckiểm soát theo yêu ước kỹ thuật tính toán quy định trên văn bản kỹ thuật đo lường
Việt Nam hiện nay hành.

3. Phê coi xét mẫu là biện pháp kiểm soát và điều hành về giám sát và đo lường do Tổng cục Tiêu chuẩn chỉnh Đo lường Chấtlượng tiến hành để tấn công giá, chứng thực mẫu phương tiện đo hoặc chủng loại của loại(type) phương tiện đi lại đo (sau đây call tắt là mẫu) cân xứng với yêu ước kỹ thuật đolường.

4. Kiểm tra là biện pháp kiểm soát về giám sát và đo lường do tổ chức triển khai kiểm định phương tiện đođược chỉ định thực hiện để tiến công giá, xác thực phương nhân tiện đo đảm bảo an toàn phù hợp vớiyêu mong kỹ thuật đo lường.

5. đại lý sản xuất phương tiện đi lại đo là tổ chức, cá thể thực hiện nay một hoặc các hoạt động chuyển giao côngnghệ, chế tạo, lắp ráp, cải tiến, tôn tạo phương nhân tiện đo tại Việt Nam.

6. Cơ sở nhập khẩu phương tiện đo là tổ chức, cá thể nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu phương tiện đi lại đonguyến chiếc.

7. Cơ sở sale phương tiện thể đo là tổ chức, cá thể bán buôn, bán lẻ, cửa hàng đại lý muabán phương tiện đo trên Việt Nam.

8. Những từ ngữ không giống được hiểu theo quyđịnh tại Điều 3 phương pháp Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011.

Chương 2.

DANH MỤC PHƯƠNGTIỆN ĐO, BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT VỀ ĐO LƯỜNG VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Điều 4. Danh mụcphương luôn thể đo, biện pháp kiểm soát điều hành về giám sát và đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiệnđo

Danh mục phương tiện đi lại đo, phương án kiểmsoát về thống kê giám sát và chu kỳ luân hồi kiểm định phương tiện đi lại đo bao gồm:

1. Các phương nhân thể đo, phương án kiểmsoát về tính toán và chu kỳ kiểm định phương tiện đo công cụ trong bảng sau đây:

TT

Tên phương tiện đi lại đo

Biện pháp kiểm rà soát về đo lường

Chu kỳ kiểm định

Phê chăm sóc mẫu

Kiểm định

Ban đầu

Định k

Sau sửa chữa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lĩnh vực đo độ dài

1

Thước cuộn

-

x

-

-

2

Taximet

x

x

x

x

12 tháng

3

Phương luôn tiện đo kiểm tra vận tốc phương tiện giao thông

x

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo khối lượng

4

Cân phân tích

-

x

x

x

12 tháng

5

Cân kỹ thuật

-

x

x

x

12 tháng

6

Cân bàn

x

x

x

x

12 tháng

7

Cân đĩa

x

x

x

x

12 tháng

8

Cân đồng hồ lò xo

x

x

x

x

12 tháng

9

Cân treo dọc thép-lá đề

x

x

x

x

12 tháng

10

Cân treo móc câu

x

x

x

x

12 tháng

11

Cân ô tô

x

x

x

x

12 tháng

12

Cân tàu hỏa tĩnh

x

x

x

x

12 tháng

13

Cân tàu hỏa động

x

x

x

x

24 tháng

14

Cân băng tải

x

x

x

x

12 tháng

15

Cân soát sổ tải trọng xe cộ cơ giới

x

x

x

x

12 tháng

16

Quả cân cấp đúng mực E2

-

x

x

x

24 tháng

17

Quả cân nặng cấp đúng đắn đến F1

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo dung tích, lưu giữ lượng

18

Cột đo xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

19

Cột đo khí khí đốt hóa lỏng

x

x

x

x

12 tháng

20

Đồng đầm nước lạnh cơ khí

x

x

x

x

60 tháng

21

Đồng ao nước lạnh có cơ cấu điện tử

x

x

x

x

36 tháng

23

Đồng hồ nước xăng dầu

x

x

x

x

12 tháng

24

Đồng hồ khí khí đốt hóa lỏng

x

x

x

x

x

25

Đồng hồ nội khí nghiệp

x

x

x

x

12 tháng

26

Đồng hồ nước khí dân dụng

- Qmax 16m3/h

- Qmax ≥ 16m3/h

x

x

x

x

x

x

x

x

60 tháng

36 tháng

27

Phương tiện đo không gian thông dụng

-

x

x

x

24 tháng

28

Bể đong thế định

-

x

x

x

60 tháng

29

Xi téc ô tô

x

x

x

x

12 tháng

30

Xi téc đường sắt

x

x

x

x

12 tháng

31

Phương nhân tiện đo nút xăng dầu từ động

x

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo áp suất

32

Áp kế lò xo

-

x

x

x

12 tháng

33

Áp kế năng lượng điện tử

-

x

x

x

12 tháng

34

Huyết áp kế thủy ngân

-

x

x

x

12 tháng

35

Huyết áp kế lò xo

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo nhiệt độ

36

Nhiệt kế thủy tinh-chất lỏng

-

x

-

-

-

37

Nhiệt kế thủy tinh-rượu có cơ cấu cực tiểu

-

x

-

-

-

38

Nhiệt kế thủy tinh-thủy ngân có cơ cấu cực đại

-

x

-

-

-

39

Nhiệt kế y học tập thủy tinh-thủy ngân có tổ chức cơ cấu cực đại

-

x

-

-

-

40

Nhiệt kế y học điện tử xúc tiếp có cơ cấu cực đại

-

x

x

-

06 tháng

41

Nhiệt kế y học năng lượng điện tử sự phản xạ hồng nước ngoài đo tai

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo hóa lý

42

Phương tiện thể đo nhiệt độ hạt nông sản

-

x

x

x

12 tháng

43

Tỷ trọng kế

-

x

x

x

24 tháng

44

Phương luôn thể đo hàm lượng lớp bụi tổng trong ko khí

-

x

x

x

12 tháng

45

Phương tiện thể đo nồng độ rượu cồn trong khá thở

x

x

x

x

12 tháng

46

Phương nhân tiện đo độ đậm đặc khí thải xe cơ giới

-

x

x

x

12 tháng

47

Phương nhân thể đo nồng độ SO2, CO2, CO, NOx trong ko khí

-

x

x

x

12 tháng

48

Phương nhân tiện đo p
H, độ đậm đặc oxy hòa tan, độ dẫn điện, độ đục của nước, tổng chất rắn hài hòa trong nước

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo điện, điện từ

49

Công tơ điện xoay chiều 1 pha

x

x

x

x

60 tháng

50

Công tơ năng lượng điện xoay chiều 3 pha

x

x

x

x

24 tháng

51

Biến mẫu đo lường

x

x

x

x

60 tháng

52

Biến áp đo lường

x

x

x

x

60 tháng

53

Phương nhân thể đo điện trở biện pháp điện

-

x

x

x

12 tháng

54

Phương luôn thể đo điện trở tiếp đất

-

x

x

x

12 tháng

55

Phương một thể đo điện tim

-

x

x

x

24 tháng

56

Phương một thể đo điện não

-

x

x

x

24 tháng

Lĩnh vực đo âm thanh, rung động

57

Phương tiện đo độ ồn

-

x

x

x

12 tháng

58

Phương nhân thể đo độ rung động

-

x

x

x

12 tháng

Lĩnh vực đo quang quẻ học

59

Phương tiện đo độ rọi

-

x

x

x

12 tháng

60

Phương một thể đo tiêu cự kính mắt

-

x

x

x

12 tháng

Trong đó:

- ký kết hiệu “x”: giải pháp phải được thựchiện đối với phương một thể đo;

- cam kết hiệu Biện pháp chưa hẳn thựchiện so với phương luôn thể đo.

2. Các phương nhân tiện đo không quy định tại
Khoản 1 Điều này, khi sử dụng cho mục đích thanh tra, kiểm tra, thẩm định tưpháp, hoạt động công vụ khác trong phòng nước nên được kiểm định, hiệu chuẩn khi cơ quan làm chủ nhà nước gồm thẩm quyền yêu cầu nhưng không phảiphê coi sóc mẫu.

Xem thêm: Các Mẫu Tủ Nhựa Đẹp - Tủ Nhựa Người Lớn Shplastic

Điều 5. Sửa đổi,bổ sung hạng mục phương luôn tiện đo, biện pháp kiểm soát điều hành về đo lường và tính toán và chu kỳ luân hồi kiểmđịnh phương tiện đo

Hằng năm, theo lời khuyên của những bộ, cơquan ngang cỗ và yêu cầu làm chủ nhà nước về đo lường, Tổng viên Tiêu chuẩn chỉnh Đolường chất lượng (sau đây gọi tắt là Tổng cục) tổng hợp, trình bộ Khoa học và
Công nghệ xem xét, ra quyết định sửa đổi, bổ sung Danh mục phương tiện đi lại đo, biệnpháp điều hành và kiểm soát về tính toán đối với phương tiện đi lại đo và chu kỳ kiểm định phương tiệnđo khí cụ tại Điều 4 của Thông bốn này.

Chương 3.

PHÊ DUYỆT MẪU

MỤC 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC PHÊ DUYỆT MẪU

Điều 6. Yêu ước đốivới việc phê chú ý mẫu

1. Vấn đề phê coi sóc mẫu gồm những: đăngký phê phê chuẩn mẫu; demo nghiệm, review mẫu; đưa ra quyết định phê phê duyệt mẫu.

2. Xem sét mẫu cần do tổ chức triển khai thửnghiệm nằm trong Danh mục những tổ chức phân tích được Tổng cục chỉ định thực hiện.

Danh mục các tổ chức thử nghiệm đượcchỉ định được đăng sở hữu trên Cổng tin tức điện tử của Tổng cục.

3. Mẫu phải gồm cấu trúc, tài năng kỹthuật bảo vệ ngăn ngừa tác động làm chuyển đổi đặc tính kỹ thuật tính toán chínhtrong quá trình sử dụng; yêu cầu được test nghiệm, reviews vàkết luận là phù hợp với yêu mong kỹ thuật đo lường quy định.

4. Các đại lý sản xuất, nhập khẩu phươngtiện đo được phê phê chuẩn mẫu phải gồm biện pháp bảo đảm phương nhân tiện đo được sản xuấthoặc nhập khẩu tương xứng với mẫu mã đã phê duyệt.

Điều 7. Hồ nước sơđăng ký phê duyệt y mẫu

Cơ sở lập một (01) cỗ hồ sơ đăng kýphê để mắt tới mẫu cùng gửi trực tiếp trên trụ sở hoặc qua mặt đường bưu điện đến Tổng cục.Bộ hồ sơ gồm:

1. Phiên bản đăng cam kết phê coi sóc mẫu phươngtiện đo theo mẫu 1. ĐKPDM trên Phụ lục phát hành kèmtheo Thông tứ này.

2. Cỗ tài liệu nghệ thuật của mẫu. Tàiliệu bắt buộc nêu rõ: nguyên lý hoạt động, sơ đồ nguyên lý cấu trúc, lí giải sử dụng;các kết cấu quan lại trọng tác động tới tính năng kỹ thuật tính toán chính của mẫu;vị trí những cơ cấu đặt với điều chỉnh thông số kỹ thuật kỹ thuật đo lường và thống kê chính của mẫu; vịtrí nên dán tem, đóng vệt kiểm định, niêm phong và các đặc điểm khác nếu bao gồm trênmẫu; vị trí cơ cấu hoặc tài năng kỹ thuật tiến hành ngăn ngừa tác động làmthay đổi tính năng kỹ thuật giám sát chính của mẫu mã trong áp dụng (tiếng Việt hoặc giờ Anh hoặc cả hai thứ tiếng).

3. Album hình ảnh màu củamẫu với đĩa CD chứa album hình ảnh này. Album ảnh gồm: Một (01) hình ảnh tổng thể của mẫu; các ảnhmặt trước (mặt thể hiện hiệu quả đo), khía cạnh sau, phương diện trên, mặt bên dưới (nếu có), bênphải, phía bên trái của mẫu; các ảnh chụp riêng thể hiện tin tức về ký mã hiệu, kiểuvà đặc trưng đặc tính kỹ thuật thống kê giám sát chính của mẫu; bảng mạch điện tử (nếucó), các phím vận hành; vị trí nhãn hàng hóa của mẫu, địa chỉ dán tem, lốt kiểmđịnh; các vị trí niêm phong bên trên mẫu; các bộ phận khác tất cả ảnhhưởng trực tiếp tới các đặc tính kỹ thuật giám sát chính của mẫu.

Các ảnh phải cùng kích cỡ tối thiểu 100 milimet x 150 mm nhưng không lớn hơn 210mm x 297 mm, được lắp hoặc in mẫu trên giấy tờ khổ A4 đóngthành tập. Ảnh chụp nên rõ ràng, đúng đắn thông tin vềđặc tính kỹ thuật tính toán chính của mẫu và đảm bảo yêu cầu sosánh, đối chiếu, bình chọn sự phù hợp của phương tiện đo được thêm vào hoặc nhậpkhẩu so với mẫu đã phê duyệt.

4. Phiên bản cam kết về lịch trình phần mềmcủa phương tiện đo theo mẫu mã 2. CKPM trên Phụ lục banhành kèm theo Thông tứ này (áp dụng cho trường hợp phương tiện đi lại đo được vậnhành, tinh chỉnh theo chương trình phần mềm).

5. Bộ hồ sơ kết quả thử nghiệm, đánhgiá mẫu mã theo nguyên tắc tại Điều 12 của Thông tứ này.

Trường hợp các đại lý có ý kiến đề xuất miễn, giảmthử nghiệm chủng loại trong đăng ký phê chuyên chú mẫu phương tiện đi lại đo, bộ hồ sơ gồm những tàiliệu liên quan đến bài toán miễn, giảm thử nghiệm theo hiện tượng tại Điều 10 của
Thông tứ này.

6. Hạng mục tài liệu về câu hỏi xây dựngvà áp dụng biện pháp quản lí lý, kỹ thuật để bảo vệ phươngtiện đo được sản xuất hoặc nhập khẩu cân xứng với mẫu đãphê duyệt.

Điều 8. Cách xử lý hồsơ đăng ký phê để mắt tới mẫu

1. Trong thời hạn bảy (07) ngày làmviệc tính từ lúc ngày nhận hồ sơ, giả dụ hồ sơ chưa đầy đủ, phù hợp lệ,Tổng cục thông báo bằng văn phiên bản cho các đại lý những nội dung nên sửa đổi, xẻ sung.

2. Trường hợptrong hồ sơ có ý kiến đề nghị miễn, bớt thử nghiệm chủng loại nhưng ko đủ địa thế căn cứ được miễn,giảm, Tổng cục thông báo bằng văn bạn dạng cho cơ sở về câu hỏi phải thí nghiệm mẫuvà/hoặc té sung, hoàn thành xong hồ sơ đăng ký phê chăm nom mẫu.

3. Trong thời hạn hai mươi (20) ngàylàm việc kể từ ngày thừa nhận được thông báo của Tổng cục, nếu đại lý chưa đầy đủ hồ sơ đểbổ sung, đại lý phải tất cả văn bạn dạng gửi Tổng cục nêu rõ vì sao và thời hạn hoànthành. Việc xử lý hồ sơ chỉ được liên tục thực hiện sau khi hồ sơ đầy đủ, thích hợp lệ.

4. Vào thời hạn mười (10) ngày làmviệc kể từ ngày nhận đủ hồ nước sơ phù hợp lệ, Tổng cục ra ra quyết định phê ưng chuẩn mẫu theoquy định tại Điều 13 của Thông bốn này.

Điều 9. Thử nghiệmmẫu

1. Việc thử nghiệm mẫu do cơ sở đăngký phê chăm sóc mẫu lựa chọn, triển khai theo thỏa thuận với tổ chức thử nghiệm phương tiện đi lại đo được chỉ định.

2. Con số mẫu test nghiệm với trình tự,thủ tục xem sét mẫu triển khai theo quá trình thử nghiệmtương ứng bởi vì Tổng viên ban hành.

3. Trường vừa lòng mẫu chưa xuất hiện quy trìnhthử nghiệm, Tổng cục chỉ định tổ chức thử nghiệm xây dựng, trình Tổng viên phêduyệt tiến trình thử nghiệm trong thời điểm tạm thời và triển khai thử nghiệm mẫu.

Căn cứ để xây dựng quá trình thử nghiệmtạm thời là khuyến nghị của Tổ chức tính toán pháp định quốc tế (OIML), tiêu chuẩncủa Ủy ban chuyên môn điện quốc tế (IEC), tiêu chuẩn chỉnh của tổ chức tiêu chuẩn hóaquốc tế (ISO), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn chỉnh cơ sở(TCCS), tiêu chuẩn của nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật tương quan đến mẫu.

Điều 10. Miễn,giảm thí nghiệm mẫu

1. Miễn phân tích mẫu vận dụng cho mộttrong những trường hòa hợp sau:

a) phương tiện đi lại đo nhập khẩu có giấychứng nhận phù hợp của tổ chức giám sát quốc tế hoặc gồm giấy ghi nhận phê duyệtmẫu của cơ quan đo lường có thẩm quyền của quốc tế và được sự bằng lòng của
Tổng viên đối với hiệu quả thử nghiệm mẫu phương tiện đi lại đo đó;

b) phương tiện đi lại đo cung cấp hoặc nhậpkhẩu theo chủng loại đã phê chuẩn y cho các đại lý khác cùng được đại lý đó chất nhận được bằng văn bản;

c) phương tiện đo nhập vào trong thiếtbị, dây chuyền thiết bị đồng bộ theo dự án đã được cơ quan làm chủ nhà nước cóthẩm quyền phê duyệt.

2. Bớt thử nghiệm mẫu được xem như xét,áp dụng mang lại một trong các trường hợp sau:

a) phương tiện đo được cải tạo, cảitiến từ mẫu mã đã được phê duyệt cho cơ sở đk phê coi ngó mẫu tuy nhiên làm thế đổimột hoặc một trong những đặc tính kỹ thuật đo lường và tính toán chính so với chủng loại đã được phê duyệt;

b) phương tiện đi lại đo cùng nhiều loại với mẫu mã đãđược phê duyệt mang đến cơ sở đk phê chăm nom mẫu.

Tổng viên xem xét, quyết định việc giảmvà nấc độ sút thử nghiệm mẫu.

Điều 11. Đánhgiá mẫu

1. Việc đánh giá mẫu đã từng nghiệm dotổ chức test nghiệm mẫu mã đó thực hiện.

Trường hợp mẫu được miễn demo nghiệm,Tổng cục chỉ định một đội chức thực hiện việc review mẫu.

2. Nội dung đánh giá mẫu:

a) Sự tương xứng kết quả phân tích mẫuso cùng với yêu mong kỹ thuật thống kê giám sát tương ứng;

b) Sự cân xứng của cấu trúc, tính năngkỹ thuật của mẫu mã so với yêu thương cầu đảm bảo ngăn ngừa tác động ảnh hưởng làm thay đổi đặctính kỹ thuật giám sát và đo lường chính của phương tiện đi lại đo được thêm vào hoặc nhập khẩutheo mẫu đã được phê coi sóc trong quá trình sử dụng;

c) Sự phù hợp của các hình ảnh của mẫu mã sovới yêu thương cầu đảm bảo so sánh, đối chiếu, kiểm soát sự tương xứng của phương tiện đi lại đo được tiếp tế hoặcnhập khẩu so với mẫu đã được phê duyệt;

d) Sự tương xứng của những biện pháp quảnlý, kỹ thuật bởi vì cơ sở thi công và vận dụng với yêu thương cầu qui định tại Khoản 4 Điều6 của Thông tứ này.

3. Cách thức đánh giá:

a) chu đáo hồ sơ đăng ký, những tài liệucó liên quan;

b) hiệp thương với chuyên gia kỹ thuật về những thông tin có liên quan;

c) Kiểm tra thực tế tại cơ sở (đối vớitrường hợp đã thực hiện phương thức đánh giá dụng cụ tại các điểm a và b Khoản3 Điều này tuy thế không đủ căn cứ để kết luận).

Điều 12. Hồ sơ kếtquả thử nghiệm, đánh giá mẫu

Kết thúc bài toán thử nghiệm, reviews mẫu,tổ chức thực hiện thử nghiệm, đánh giá mẫu lập một (01) bộ hồ sơ trình Tổng cục.Hồ sơ gồm:

1. Report tổng hợp kết quả thử nghiệm, reviews mẫu phương tiện đi lại đo theo mẫu 3. BCPDM trên Phụ lục phát hành kèm theo Thông tưnày.

2. Giấy chứng nhận thử nghiệm, biên bảnkết quả nghiên cứu theo mẫu hiện tượng tại quy trình thử nghiệm tương ứng (đối vớimẫu cần thử nghiệm theo quy định).

Điều 13. Quyết địnhphê để ý mẫu

1. địa thế căn cứ hồ sơ đk phê chuẩn y mẫuvà hồ sơ tác dụng thử nghiệm, review mẫu hòa hợp lệ, Tổng viên xem xét, ra quyết định phê chăm chú mẫu mang lại cơ sở.

Trường hòa hợp hồ sơ của cơ sở không đạtyêu cầu, Tổng cục gồm văn bản từ chối phê chuyên chú mẫu với nêu rõ lý do.

2. Ra quyết định phê duyệt mẫu có những nộidung đa phần sau:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chủ yếu của cơ sở;

b) Tên thương hiệu sản xuất, nước sản xuất(đối với mẫu mã nhập khẩu);

c) ký kết hiệu, vẻ bên ngoài của mẫu;

d) Đặc tính kỹ thuật đo lường và tính toán chính củamẫu;

đ) ký hiệu phê coi sóc mẫu;

e. Thời hạn hiệu lực.

3) Thời hạn hiệu lực

a) Thời hạn hiệu lực của quyết địnhphê coi xét mẫu, ra quyết định gia hạn là mười (10) năm kể từ ngày ký;

b) Thời hạn hiệu lực hiện hành của quyết địnhđiều chỉnh lấy theo đưa ra quyết định phê coi sóc đã cấp gần nhất trước đó.

4. Ký kết hiệu phê để mắt mẫu được quy địnhtrong mẫu mã 4. KHPDM trên Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tứ này.

5. Quyết định phê coi ngó mẫu được gửicho cơ sở, đưa ra cục Tiêu chuẩn Đo lường quality địa phương nơi các đại lý đăng kýtrụ sở chính.

6. Ra quyết định và hình hình ảnh của mẫu mã đãphê để mắt tới được đăng cài đặt trên Cổng thông tin điện tử của Tổngcục.

Điều 14. Giữ giữhồ sơ của mẫu mã đã được phê duyệt

1. Bộ hồ sơ của chủng loại đã được phê duyệtgồm: ra quyết định phê chăm sóc mẫu, hồ sơ đk phê chăm chú mẫu khí cụ tại Điều 7và hồ nước sơ công dụng thử nghiệm, review mẫu luật tại Điều 12 của Thông tưnày.

2. Một (01) bộ hồ sơ được lưu lại tại
Tổng cục. Cơ sở phụ trách lập một (01) bộ hồ sơ của chủng loại đã được phê duyệtvà lưu giữ tại cơ sở.

3. Thời hạn cất giữ là năm (05) nămsau khi các quyết định phê chuyên chú mẫu, ra quyết định điều chỉnh, ra quyết định gia hạnhết hiệu lực.

MỤC 2. GIA HẠN HIỆULỰC, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG, ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT MẪU

Điều 15. Gia hạnhiệu lực của đưa ra quyết định phê duyệt y mẫu

1. Câu hỏi gia hạn hiệu lực chỉ thực hiệnmột (01) lần đối với một (01) đưa ra quyết định phê phê duyệt mẫu.

2. Một (01) tháng trước khi quyết địnhphê chú ý mẫu không còn hiệu lực, nếu có nhu cầu, cửa hàng lập một (01) bộ hồ sơ đề nghịgia hạn và gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua con đường bưu điện đến Tổng cục. Cỗ hồsơ gồm:

a) Đề nghị gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành của quyếtđịnh phê để ý mẫu phương tiện đo theo chủng loại 5. ĐNGHPDMcủa Phụ lục phát hành kèm theo Thông tư này;

b) bạn dạng sao (có xác nhận sao y bảnchính của cơ sở) quyết định phê phê duyệt mẫu.

3. địa thế căn cứ hồ sơ đề nghị, Tổng cục xemxét, đưa ra quyết định gia hạn hiệu lực thực thi của quyết định phê phê duyệt mẫu (sau đây hotline tắtlà ra quyết định gia hạn) theo chế độ tại Điều 13 của Thông bốn này.

4. Quyết định gia hạn và hồ sơ đề nghịgia hạn hiệu lực được bảo quản theo pháp luật tại Điều 14 của Thông tứ này.

Điều 16. Điều chỉnhnội dung của đưa ra quyết định phê chăm sóc mẫu

1. Trường phù hợp đề nghị thay đổi vềtên, add trụ sở chính của cơ sở bao gồm mẫu đã được phê duyệt

a) đại lý lập một (01) cỗ hồ sơ đề nghịđiều chỉnh với gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua đường bưu điện cho Tổng cục. Bộhồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị điều chỉnh;

- tư liệu có liên quan đến nội dungđề nghị điều chỉnh.

b) trong thời hạn bảy (07) ngày làmviệc tính từ lúc ngày thừa nhận đủ hồ nước sơ hòa hợp lệ, Tổng viên xem xét, phát hành quyết định điềuchỉnh theo chính sách tại Điều 13 của Thông tứ này so với nội dung điều chỉnh.

2. Trường đúng theo đềnghị điều chỉnh các nội dung tương quan đến quy định tại điểm b, điểm c, điểm d
Khoản 2 Điều 13 của Thông bốn này

a) các đại lý lập một (01) cỗ h