NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VĂN BẢN QPPL : 67/2006/QH11

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

QUỐC HỘI --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

Luật số: 67/2006/QH11

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2006

QUỐCHỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKhóa XI, kỳ họp đồ vật 9(Từ ngày 16 mon 5 mang đến ngày 29 tháng 6 năm 2006)

LUẬT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộnghoà buôn bản hội chủ nghĩa nước ta năm 1992 đã có sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyếtsố 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp sản phẩm công nghệ 10;

Luật này qui định về công nghệthông tin.

Bạn đang xem: Luật công nghệ thông tin

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh

Luật này phép tắc về hoạt động ứngdụng cùng phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm an toàn ứng dụng với pháttriển công nghệ thông tin, quyền và nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể (sauđây gọi chung là tổ chức, cá nhân) tham gia hoạt động ứng dụng cùng phát triểncông nghệ thông tin.

Điều 2.Đốitượng áp dụng

Luật này áp dụng so với tổ chức,cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước quanh đó tham gia chuyển động ứng dụng vàphát triển technology thông tin tại Việt Nam.

Điều 3. Áp dụng
Luật technology thông tin

1. Ngôi trường hợp bao gồm sự không giống nhau giữaquy định của Luật công nghệ thông tin với nguyên tắc của mức sử dụng khác về và một vấnđề tương quan đến chuyển động ứng dụng với phát triển công nghệ thông tin thì áp dụngquy định của Luật công nghệ thông tin.

2. Trường phù hợp điều ước quốc tếmà cộng hòa thôn hội nhà nghĩa việt nam là thành viên gồm quy định không giống với quy địnhcủa hiện tượng này thì áp dụng quy định của điều ước nước ngoài đó.

Điều 4. Giảithích từ ngữ

Trong lý lẽ này, các từ ngữ dướiđây được hiểu như sau:

1.Công nghệ tin tức là tập hợpcác cách thức khoa học, technology và phép tắc kỹ thuật tân tiến để sản xuất,truyền đưa, thu thập, xử lý, tàng trữ và trao đổi tin tức số.

2..Thông tin số là tin tức đượctạo lập bằng cách thức dùng biểu thị số.

3..Môi ngôi trường mạng là môi trườngtrong đó tin tức được cung cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, tàng trữ và traođổi thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.

4.. Cơ sở hạ tầng thông tin là hệthống trang thiết bị ship hàng cho câu hỏi sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý,lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao hàm mạng viễn thông, mạng Internet, mạngmáy tính và cơ sở dữ liệu.

5.Ứng dụng công nghệ thông tinlà việc sử dụng công nghệ thông tin vào các chuyển động thuộc lĩnh vực kinh tế tài chính -xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và các hoạt động khác nhằm nâng cấp năngsuất, chất lượng, tác dụng của các vận động này.

6. Vạc triển technology thôngtin là chuyển động nghiên cứu giúp - trở nên tân tiến liên quan đến quy trình sản xuất, truyềnđưa, thu thập, xử lý, tàng trữ và trao đổi tin tức số; cải cách và phát triển nguồn nhân lựccông nghệ thông tin; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển dịchvụ technology thông tin.

7. Khoảng cách số là việc chênh lệchvề điều kiện, tài năng sử dụng máy tính và hạ tầng thông tin để truy nhậpcác mối cung cấp thông tin, tri thức.

8. Đầu tứ mạo hiểm vào lĩnh vựccông nghệ thông tin là đầu tư cho doanh nghiệp vận động trong lĩnh vực đó cótriển vọng đưa về lợi nhuận to nhưng có khủng hoảng rủi ro cao.

9. Công nghiệp công nghệ thôngtin là ngành tài chính - kỹ thuật công nghệ cao cung ứng và cung ứng sản phẩmcông nghệ thông tin, bao hàm sản phẩm phần cứng, ứng dụng và ngôn từ thông tinsố.

10.Phần cứng là thành phầm thiết bịsố trả chỉnh; các linh kiện; linh kiện; thành phần của đồ vật số, các linh kiện,linh kiện.

11. Sản phẩm số là trang bị điệntử, sản phẩm tính, viễn thông, truyền dẫn, thu phân phát sóng vô tuyến đường điện với thiết bịtích đúng theo khác được thực hiện để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ vàtrao đổi tin tức số.

12. ứng dụng là chương trình máytính đ­ược trình bày bằng hệ thống ký hiệu, mã hoặc ngôn từ để điều khiển thiết bịsố thực hiện tác dụng nhất định.

13. Mã nguồn là sản phẩm trướcbiên dịch của một trong những phần mềm, chưa xuất hiện khả năng điều khiển và tinh chỉnh thiết bị số.

14.Mã lắp thêm là sản phẩm sau biên dịchcủa một phần mềm, có chức năng điều khiển sản phẩm số.

15. Thư rác là thư năng lượng điện tử, tin nhắnđược gởi đến tín đồ nhận mà người nhận đó không hề muốn hoặc không có tráchnhiệm phải tiếp nhận theo qui định của pháp luật.

16. Vi rút máy vi tính là chươngtrình đồ vật tính có công dụng lây lan, tạo ra chuyển động không thông thường cho thiếtbị số hoặc sao chép, sửa đổi, xóa khỏi thông tin tàng trữ trong sản phẩm số.

17. Trang thông tin điện tử(Website) là trang tin tức hoặc một tập đúng theo trang tin tức trên môi trường thiên nhiên mạngphục vụ cho bài toán cung cấp, thương lượng thông tin.

18. Số hóa là việc đổi khác cácloại hình tin tức sang tin tức số.

Điều 5 Chínhsách trong phòng nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Ưu tiên ứng dụng và vạc triểncông nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - thôn hội và sự nghiệpcông nghiệp hóa, hiện đại hóa khu đất nước.

2. Tạo đk để tổ chức, cánhân chuyển động ứng dụng và phát triển technology thông tin đáp ứng nhu cầu yêu cầu pháttriển kinh tế - làng mạc hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; tương tác công nghiệpcông nghệ thông tin cách tân và phát triển thành ngành kinh tế tài chính trọng điểm, thỏa mãn nhu cầu nhu cầuthị trường nội địa và xuất khẩu.

3. Khuyến khích đầu tư chi tiêu cho lĩnhvực technology thông tin.

4. Ưu tiên dành một khoản ngânsách bên nước để ứng dụng công nghệ thông tin vào một số nghành thiết yếu,tạo lập nền công nghiệp technology thông tin và trở nên tân tiến nguồn nhân lực côngnghệ thông tin.

5. Chế tác điều kiện tiện lợi đểphát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.

6. Có chính sách ưu đãi để tổ chức,cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển technology thông tin so với nôngnghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc bản địa thiểu số,người tàn tật, tín đồ có thực trạng khó khăn.

7. Bảo vệ quyền và tác dụng hợppháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng với phát triển công nghệ thông tin.

8. Tăng cường giao lưu với hợptác quốc tế; khuyến khích hợp tác ký kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoàitrong lĩnh vực technology thông tin.

Điều 6. Nộidung quản lý nhà nước về technology thông tin

1. Xây dựng, tổ chức thực hiệnchiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chế độ ứng dụng và cách tân và phát triển công nghệthông tin.

2. Xây dựng, ban hành, tuyêntruyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy bất hợp pháp luật, tiêu chuẩn quốcgia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Quản lý an toàn, an ninhthông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Tổ chức quản lý và sử dụngtài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.

5. Cai quản và tạo điều kiện thúcđẩy công tác hợp tác thế giới về technology thông tin.

6.Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng vàphát triển mối cung cấp nhân lực technology thông tin.

7. Kiến tạo cơ chế, chính sáchvà các quy định tương quan đến sản phẩm, thương mại & dịch vụ công ích trong nghành côngnghệ thông tin.

8. Thi công cơ chế, thiết yếu sáchvà những quy định về việc huy động nguồn lực technology thông tin ship hàng quốcphòng, an toàn và các trường thích hợp khẩn cấp qui định tại Điều 14 của lý lẽ này.

9.Quản lý thống kê về công nghệthông tin.

10. Thanh tra, kiểm tra, giảiquyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phạm luật trong lĩnh vực technology thông tin.

Điều 7.Trách nhiệm quản lý nhà nước về technology thông tin

1. Cơ quan chính phủ thống độc nhất quản lýnhà nước về công nghệ thông tin.

2. Bộ Bưu chính, Viễn thông chịutrách nhiệm trước cơ quan chỉ đạo của chính phủ trong bài toán chủ trì, phối phù hợp với bộ, cơ quan ngangbộ có tương quan thực hiện cai quản nhà nước về technology thông tin.

3.Bộ, cơ quan ngang cỗ trong phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm chủ trì, phối phù hợp với Bộ Bưuchính, Viễn thông thực hiện quản lý nhà nước về technology thông tin theo phâncông của thiết yếu phủ.

4.Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân thực hiện quảnlý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa phương.

5.Việc tổ chứcthực hiện ứng dụng technology thông tin trong buổi giao lưu của cơ quan nhà nước do
Chính phủ quy định.

Điều 8. Quyềncủa tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng cùng phát triển technology thôngtin

1. Tổ chức, cá thể tham gia hoạtđộng ứng dụng công nghệ thông tin có những quyền sau đây:

a) search kiếm, trao đổi, sử dụngthông tin trên môi trường thiên nhiên mạng, trừ tin tức có nội dung phương pháp tại khoản 2Điều 12 của mức sử dụng này;

b) Yêu cầu khôi phục thông tin củamình hoặc khôi phục tài năng truy nhập cho nguồn thông tin của bản thân mình trong trườnghợp nội dung thông tin đó không vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của Luậtnày;

c) Yêu ước cơ quan đơn vị nước cóthẩm quyền xử lý theo khí cụ của lao lý trong trường hòa hợp bị từ chốiviệc khôi phục thông tin hoặc khôi phục khả năng truy nhập mang đến nguồn thông tinđó;

d) Phân phạt các add liên lạccó trên môi trường xung quanh mạng khi tất cả sự chấp nhận của công ty sở hữu add liên lạc đó;

đ) trường đoản cú chối cung cấp hoặc nhậntrên môi trường thiên nhiên mạng sản phẩm, dịch vụ trái với vẻ ngoài của lao lý và phảichịu trọng trách về việc đó.

2. Tổ chức, cá thể tham giaphát triển technology thông tin có các quyền sau đây:

a) nghiên cứu và phân tích và cải cách và phát triển sảnphẩm technology thông tin;

b) Sản xuất sản phẩm công nghệthông tin; số hóa, bảo trì và làm tăng giá trị các nguồn khoáng sản thông tin.

3. Cơ sở nhà nước tất cả quyền từchối nhận thông tin trên môi trường mạng trường hợp độ tin cẩn và kín của thông tinđó được truyền chuyển qua môi trường xung quanh mạng ko được bảo đảm.

Điều 9.Trách nhiệm của tổ chức, cá thể tham gia chuyển động ứng dụng và cách tân và phát triển côngnghệ thông tin

1.Tổ chức, cá nhân tham gia hoạtđộng ứng dụng công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin sốcủa mình trên môi trường thiên nhiên mạng.

2. Tổ chức, cá thể khi hoạt độngkinh doanh trên môi trường xung quanh mạng bắt buộc thông báo công khai minh bạch trên môi trường xung quanh mạngnhững thông tin có liên quan, bao gồm:

a) Tên, địa chỉ địa lý, số điệnthoại, showroom thư năng lượng điện tử;

b) thông tin về đưa ra quyết định thànhlập, giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);

c) tên cơ quan thống trị nhà cungcấp (nếu có);

d) tin tức về giá, thuế, chiphí vận động (nếu có) của mặt hàng hóa, dịch vụ.

3. Tổ chức, cá thể tham giaphát triển technology thông tin có trách nhiệm sau đây:

a) bảo vệ tính chân thực của kếtquả nghiên cứu - vạc triển;

b) bảo đảm quyền và công dụng hợppháp của chủ mua cơ sở dữ liệu và không gây khó dễ cho việc thực hiện cơ sở dữliệu đó khi thực hiện hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa,cung cấp nội dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.

4. Khi hoạt động trên môi trườngmạng, cơ sở nhà nước có nhiệm vụ sau đây:

a) thông báo trên phương tiệnthông tin đại chúng về các chuyển động thực hiện trên môi trường mạng theo quy địnhtại khoản 1 Điều 27 của pháp luật này;

b) thông báo cho tổ chức, cánhân có liên quan địa chỉ liên hệ của ban ngành đó trên môi trường xung quanh mạng;

c) vấn đáp theo thẩm quyền văn bảncủa tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan đơn vị nước thông qua môi trường thiên nhiên mạng;

d) hỗ trợ trên môi trường mạngthông tin phục vụ tác dụng công cộng, giấy tờ thủ tục hành chính;

đ) sử dụng chữ ký kết điện tử theoquy định của pháp luật về thanh toán giao dịch điện tử;

e) bảo đảm an toàn độ tin cậy và túng thiếu mậtcủa nội dung tin tức trong bài toán gửi, nhấn văn bản trên môi trường xung quanh mạng;

g) đảm bảo tính chính xác, đầy đủ,kịp thời của thông tin, văn bản được trao đổi, hỗ trợ và lấy chủ ý trên môitrường mạng;

h) đảm bảo an toàn hệ thống sản phẩm cungcấp thông tin, lấy chủ ý trên môi trường thiên nhiên mạng chuyển động cả trong giờ và ngoàigiờ có tác dụng việc, trừ trường hòa hợp bất khả kháng;

i) tiến hành việc hỗ trợ thôngtin với lấy chủ kiến qua trang tin tức điện tử phải tuân hành quy định tại Điều28 của vẻ ngoài này.

Điều 10Thanh tra về technology thông tin

1. Thanh tra bộ Bưu chính, Viễnthông thực hiện công dụng thanh tra chăm ngành về công nghệ thông tin.

2. Tổ chức và vận động củathanh tra về technology thông tin triển khai theo phép tắc của luật pháp về thanhtra.

Điều 11. Hội,hiệp hội về technology thông tin

1. Hội, hiệp hội về công nghệthông tin bao gồm trách nhiệm đảm bảo an toàn quyền và tác dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhântham gia vận động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

2. Hội, hiệp hội về công nghệthông tin được tổ chức và chuyển động theo chế độ của quy định về hội.

Điều 12.Các hành động bị nghiêm cấm

1. Cản trở chuyển động hợp pháp hoặchỗ trợ hoạt động phạm pháp về ứng dụng và phân phát triển công nghệ thông tin; cảntrở bất hợp pháp hoạt rượu cồn của khối hệ thống máy nhà tên miền quốc gia; phá hoại cơsở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi trường thiên nhiên mạng.

2. Cung cấp, trao đổi, truyềnđưa, lưu lại trữ, sử dụng thông tin số nhằm mục đích sau đây:

a) phòng Nhà nước cùng hoà xóm hộichủ nghĩa Việt Nam, tiêu hủy khối câu kết toàn dân;

b) Kích rượu cồn bạo lực, tuyên truyềnchiến tranh xâm lược, tạo hận thù giữa những dân tộc và nhân dân các nước, kích độngdâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xóm hội, mê tín dị đoan dị đoan, phá hủy thuần phong mỹtục của dân tộc;

c) tiết lộ bí mật nhà nước, túng thiếu mậtquân sự, an ninh, khiếp tế, đối ngoại cùng những bí mật khác đã được pháp luật quyđịnh;

d) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạmuy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, đáng tin tưởng của công dân;

đ) Quảng cáo, tuyên truyền hànghoá, dịch vụ thương mại thuộc danh mục cấm vẫn được pháp luật quy định.

3. Xâm phạm quyền thiết lập trí tuệtrong vận động công nghệ thông tin; sản xuất, giữ hành sản phẩm công nghệthông tin trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhânkhác; tạo đường truyền trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá thể sử dụng hợppháp tên miền đó.

Chương II

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNGTIN

Mục 1: QUY ĐỊNHCHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 13.Nguyên tắc bình thường về hoạt động ứng dụng technology thông tin

1. Tổ chức, cá thể có quyền tiếnhành các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo dụng cụ của phép tắc này vàcác lao lý khác của điều khoản có liên quan.

2. Bài toán ứng dụng công nghệ thôngtin vào các vận động thuộc lĩnh vực tài chính - xã hội, đối ngoại, quốc phòng,an ninh; chuyển động phòng, kháng lụt, bão, thiên tai, thảm họa khác, cứu vãn hộ, cứunạn và các chuyển động khác được đơn vị nước khuyến khích.

3.Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạtđộng viễn thông, chuyển động phát thanh, truyền hình trên môi trường mạng đề nghị thựchiện những quy định của điều khoản về viễn thông, báo chí và các quy định của Luậtnày.

Điều 14. Ưutiên ứng dụng technology thông tin trong trường đúng theo khẩn cấp

1. Ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyềnquyết định huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng tin tức để ưu tiên phụcvụ cho bài toán ứng dụng công nghệ thông tin khi bao gồm một trong các trường phù hợp khẩn cấpsau đây:

a) giao hàng phòng, kháng lụt,bão, hỏa hoạn, thiên tai, tồi tệ khác;

b) ship hàng cấp cứu với phòng, chốngdịch bệnh;

c) phục vụ cứu nạn, cứu giúp hộ;

d) ship hàng quốc phòng, an ninh,bảo đảm cô đơn tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm.

2. Chính phủ quy định ví dụ việcưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường hợp khẩn cấp.

Điều 15. Quảnlý cùng sử dụng tin tức số

1. Tổ chức, cá thể có quyền tựdo sử dụng tin tức số vào mục đích chính đáng, tương xứng với luật của phápluật.

2. Ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyềnchịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm việc truy tìm nhập và áp dụng thuậnlợi tin tức số.

3. Câu hỏi cung cấp, trao đổi, truyềnđưa, giữ trữ, sử dụng thông tin số phải bảo vệ không vi phạm luật quy định tại khoản2 Điều 12 của nguyên lý này và các quy định không giống của điều khoản có liên quan.

4. Tổ chức, cá nhân không đượctrích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác vào trường đúng theo chủsở hữu thông tin số đang có cảnh báo hoặc pháp luật quy định vấn đề trích dẫn thôngtin là không được phép.

5. Trường thích hợp được phép trích dẫnthông tin số, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nêu rõ mối cung cấp của tin tức đó.

Điều 16.Truyền cung cấp thông tin số

1. Tổ chức, cá nhân có quyềntruyền cung cấp tin số của tổ chức, cá thể khác phù hợp với nguyên tắc của Luậtnày.

2. Tổ chức, cá thể truyền đưathông tin số của tổ chức, cá thể khác chưa hẳn chịu nhiệm vụ về nội dungthông tin được tàng trữ tự động, trung gian, tạm thời do yêu mong kỹ thuật trường hợp hoạtđộng tàng trữ tạm thời nhằm mục đích mục đích giao hàng cho câu hỏi truyền đưa thông tin vàthông tin được tàng trữ trong khoảng thời hạn đủ để thực hiện việc truyền đưa.

3. Tổ chức, cá nhân truyền đưathông tin số tất cả trách nhiệm thực hiện kịp thời các biện pháp quan trọng để ngănchặn câu hỏi truy nhập tin tức hoặc loại trừ thông tin trái điều khoản theo yêu thương cầucủa cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền.

4. Tổ chức, cá thể truyền đưathông tin số của tổ chức, cá thể khác không phải chịu nhiệm vụ về nội dungthông tin đó, trừ ngôi trường hợp triển khai một trong những hành vi sau đây:

a) thiết yếu mình bắt đầu việc truyềnđưa thông tin;

b) Lựa chọn fan nhận thông tinđược truyền đưa;

c) chọn lựa và sửa thay đổi nội dungthông tin được truyền đưa.

Điều 17 Lưutrữ tạm thời thông tin số

1. Tổ chức, cá thể có quyền lưutrữ tạm thời thông tin số của tổ chức, cá thể khác.

2. Tổ chức, cá nhân lưu trữ tạmthời tin tức số của tổ chức, cá nhân khác chưa phải chịu nhiệm vụ về nộidung thông tin đó, trừ trường hợp triển khai một trong số hành vi sau đây:

a) Sửa đổi nội dung thông tin;

b) Không tuân thủ quy định vềtruy nhập hoặc update nội dung thông tin;

c) tích lũy dữ liệu bất vừa lòng phápthông qua bài toán lưu trữ tin tức tạm thời;

d) tiết lộ kín đáo thông tin.

Điều 18.Cho thuê nơi lưu trữ tin tức số

1. Thuê mướn chỗ tàng trữ thôngtin số là dịch vụ cho thuê dung tích thiết bị lưu trữ để tàng trữ thông tintrên môi trường mạng.

2. Nội dung tin tức số lưu lại trữkhông được vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 của biện pháp này.

3.Tổ chức, cá nhân cho mướn chỗlưu trữ thông tin số có trách nhiệm sau đây:

a) tiến hành yêu cầu của cơ quannhà nước có thẩm quyền về việc xác định danh sách chủ download thuê chỗ tàng trữ thôngtin số để thiết lập trang thông tin điện tử và danh sách chủ sở hữu tin tức sốđược tàng trữ bởi tổ chức, cá nhân đó;

b) triển khai kịp thời những biệnpháp quan trọng để ngăn ngừa việc truy tìm nhập tin tức số hoặc sa thải thông tinsố trái lao lý theo yêu mong của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền;

c) ngừng cho tổ chức, cá nhânkhác thuê chỗ lưu trữ thông tin số vào trường hòa hợp tự bản thân phát hiện tại hoặc đượccơ quan công ty nước gồm thẩm quyền thông báo cho thấy thông tin đang được lưu trữlà trái pháp luật;

d) bảo đảm bí mật tin tức củatổ chức, cá nhân thuê chỗ tàng trữ thông tin.

Điều 19.Công rứa tìm kiếm thông tin số

1. Pháp luật tìm kiếm tin tức sốlà công tác máy tính tiếp nhận yêu ước tìm kiếm tin tức số, tiến hành việctìm kiếm thông tin số và gửi lại thông tin số tra cứu kiếm được.

2. Bên nước có chính sách khuyếnkhích tổ chức, cá nhân phát triển, hỗ trợ công gắng tìm kiếm tin tức số.

3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệmngừng hỗ trợ cho tổ chức, cá thể khác luật tìm kiếm đến những nguồn thôngtin số vào trường hòa hợp tự bản thân phát hiện nay hoặc được cơ sở nhà nước bao gồm thẩmquyền thông báo cho biết thông tin đó là trái pháp luật.

Điều 20.Theo dõi, tính toán nội dung thông tin số

1. Cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyềnchịu nhiệm vụ theo dõi, giám sát và đo lường thông tin số; khảo sát các hành động vi phạmpháp luật xảy ra trong quá trình truyền gửi hoặc giữ trữ thông tin số.

2. Tổ chức, cá nhân tham gia ứngdụng công nghệ thông tin chưa phải chịu trách nhiệm theo dõi, đo lường thôngtin số của tổ chức, cá nhân khác, khảo sát các hành vi vi phi pháp luật xảy ratrong quá trình truyền gửi hoặc lưu giữ trữ thông tin số của tổ chức, cá thể khác,trừ ngôi trường hợp ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền yêu thương cầu.

Điều 21.Thu thập, xử trí và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường thiên nhiên mạng

1. Tổ chức, cá thể thu thập, xửlý và áp dụng thông tin cá thể của người khác trên môi trường thiên nhiên mạng phải đượcngười kia đồng ý, trừ trường hợp luật pháp có hình thức khác.

2. Tổ chức, cá nhân thu thập, xửlý và áp dụng thông tin cá thể của bạn khác có nhiệm vụ sau đây:

a) Thông báo cho những người đó biết vềhình thức, phạm vi, địa điểm và mục đích của việc thu thập, xử lý và sử dụngthông tin cá nhân của người đó;

b) sử dụng đúng mục đích thôngtin cá thể thu thập được với chỉ lưu trữ những tin tức đó trong một khoảng chừng thờigian cố định theo hiện tượng của lao lý hoặc theo thoả thuận giữa hai bên;

c) thực hiện các biện pháp quảnlý, kỹ thuật cần thiết để bảo đảm an toàn thông tin cá thể không bị mất, đánh cắp, tiếtlộ, biến hóa hoặc phá huỷ;

d) thực hiện ngay những biện phápcần thiết khi nhận ra yêu cầu khám nghiệm lại, đính chính hoặc hủy quăng quật theo quy địnhtại khoản 1 Điều 22 của luật pháp này; ko được cung cấp hoặc sử dụng tin tức cánhân liên quan cho tới khi thông tin này được đính chủ yếu lại.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền thuthập, xử trí và sử dụng thông tin cá nhân của người khác mà lại không yêu cầu sự đồng ýcủa người đó trong trường phù hợp thông tin cá nhân đó được sử dụng cho mục đíchsau đây:

a) ký kết, sửa thay đổi hoặc thực hiệnhợp đồng thực hiện thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên môi trường thiên nhiên mạng;

b) Tính giá, cước sử dụng thôngtin, sản phẩm, dịch vụ thương mại trên môi trường mạng;

c) thực hiện nghĩa vụ khác theoquy định của pháp luật.

Điều 22 Lưutrữ, cung cấp thông tin cá nhân trên môi trường xung quanh mạng

1 cá nhân có quyền yêu ước tổ chức,cá nhân lưu trữ thông tin cá thể của bản thân trên môi trường xung quanh mạng triển khai việckiểm tra, đính chủ yếu hoặc hủy bỏ thông tin đó.

2. Tổ chức, cá thể không đượccung cấp thông tin cá nhân của người khác cho bên thứ ba, trừ trường đúng theo phápluật gồm quy định khác hoặc có sự gật đầu của fan đó.

3. Cá nhân có quyền yêu mong bồithường thiệt hại vì hành vi vi phạm luật trong việc đưa tin cá nhân.

Điều 23 Thiếtlập trang thông tin điện tử

1. Tổ chức, cá thể có quyền thiếtlập trang thông tin điện tử theo vẻ ngoài của quy định và chịu trách nhiệm quảnlý văn bản và chuyển động trang tin tức điện tử của mình.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tênmiền non sông Việt nam giới “.vn” khi thiết lập trang tin tức điện tử ko cầnthông báo với cỗ Bưu chính, Viễn thông. Tổ chức, cá nhân khi tùy chỉnh thiết lập trangthông tin năng lượng điện tử không thực hiện tên miền non sông Việt phái nam “.vn” buộc phải thông báotrên môi trường thiên nhiên mạng với cỗ Bưu chính, Viễn thông những thông tin sau đây:

a) Tên tổ chức triển khai ghi trong quyết địnhthành lập, giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký sale hoặc giấyphép mở công sở đại diện; thương hiệu cá nhân;

b) Số, ngày cấp, nơi cung cấp chứngminh thư dân chúng hoặc số, ngày cấp, nơi cấp cho hộ chiếu của cá nhân;

c) Địa chỉ trụ sở thiết yếu của tổchức hoặc vị trí thường trú của cá nhân;

d) Số điện thoại, số fax, địa chỉthư năng lượng điện tử;

đ) các tên miền sẽ đăng ký.

3.Tổ chức, cá thể phải chịutrách nhiệm trước điều khoản về tính đúng mực của các thông tin nguyên lý tạikhoản 2 Điều này, khi chuyển đổi thông tin thì phải thông tin về sự đổi khác đó.

4. Trang thông tin điện tử đượcsử dụng cho chuyển động báo chí phải triển khai quy định của hiện tượng này, lao lý vềbáo chí và các quy định khác của quy định có liên quan.

5. Trang tin tức điện tử đượcsử dụng cho hoạt động kinh tế - thôn hội, đối ngoại, quốc phòng, bình yên phải thựchiện chế độ của lao lý này và những quy định không giống của lao lý có liên quan.

Mục 2: ỨNG DỤNGCÔNG NGHỆ THÔNG TIN vào HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ quan tiền NHÀ NƯỚC

Điều24:Nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vui chơi của cơ quan nhà nước

1. Vấn đề ứng dụng technology thôngtin trong hoạt động vui chơi của cơ quan công ty nước yêu cầu được ưu tiên, bảo đảm tính côngkhai, sáng tỏ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả buổi giao lưu của cơ quan nhà nước;tạo điều kiện để quần chúng thực hiện xuất sắc quyền và nghĩa vụ công dân.

Xem thêm: Công Nghệ Đóng Tàu Composite Cho Ngư Dân, Công Nghệ Composite

2. Bài toán ứng dụng công nghệ thôngtin trong hoạt động vui chơi của cơ quan bên nước phải liên hệ chương trình thay đổi hoạtđộng của phòng ban nhà nước cùng chương trình cải cách hành chính.

3. Bài toán cung cấp, bàn bạc thôngtin phải bảo đảm an toàn chính xác và cân xứng với mục đích sử dụng.

4.Quy trình, thủ tục hoạt độngphải công khai, minh bạch.

5. áp dụng thống tốt nhất tiêu chuẩn,bảo đảm tính tương hợp về công nghệ trong toàn bộ hệ thống thông tin của cáccơ quan công ty nước.

6. đảm bảo an toàn an ninh, an toàn, tiếtkiệm và gồm hiệu quả.

7. Fan đứng đầu tư mạnh quan đơn vị nướcphải chịu trách nhiệm về vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin nằm trong thẩm quyền quảnlý của mình.

Điều 25.Điềukiện để tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan lại nhànước

1. Cơ sở nhà nước gồm trách nhiệmchuẩn bị những điều khiếu nại để tiến hành ứng dụng technology thông tin vào hoạt độngcủa phòng ban mình.

2. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định ví dụ cácđiều kiện bảo đảm an toàn cho ứng dụng technology thông tin trong hoạt động của cơ quannhà nước; desgin và tổ chức triển khai chương trình quốc gia về ứng dụng côngnghệ tin tức trong hoạt động vui chơi của cơ quan đơn vị nước với các nội dung nhà yếusau đây:

a) Lộ trình triển khai các hoạt độngtrên môi trường mạng của các cơ quan nhà nước;

b) những ngành, nghành có tác độnglớn cho phát triển kinh tế - làng hội buộc phải ưu tiên ứng dụng technology thông tin;

c) vấn đề chia sẻ, áp dụng chungthông tin số;

d) nghành nghề dịch vụ được ưu tiên, khuyếnkhích phân tích - phát triển, bắt tay hợp tác quốc tế, cải cách và phát triển nguồn nhân lực vàxây dựng cơ sở hạ tầng thông tin đáp ứng yêu ước ứng dụng technology thông tintrong buổi giao lưu của cơ quan đơn vị nước trong từng giai đoạn;

đ) mối cung cấp tài chính bảo đảm cho ứngdụng công nghệ thông tin trong buổi giao lưu của cơ quan nhà nước;

e) những chương trình, đề án, dựán trọng yếu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vui chơi của cơ quan lại nhànước.

Điều 26. Nộidung ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động vui chơi của cơ quan nhà nước

1 xây cất và áp dụng cơ sở hạ tầngthông tin giao hàng cho hoạt động vui chơi của cơ quan công ty nước và hoạt động trao đổi,cung cấp thông tin giữa phòng ban nhà nước cùng với tổ chức, cá nhân.

2. Xây dựng, thu thập và duy trìcơ sở dữ liệu ship hàng cho buổi giao lưu của cơ quan cùng phục vụ công dụng công cộng.

3.Xây dựng các biểu mẫu ship hàng choviệc trao đổi, đưa tin và lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá thể trênmôi ngôi trường mạng.

4.Thiết lập trang thông tin điệntử cân xứng với nguyên lý tại Điều 23 cùng Điều 28 của khí cụ này.

5.Cung cấp, share thông tin vớicơ quan tiền khác ở trong phòng nước.

6.Thực hiện nay việc cung cấp dịch vụcông trên môi trường mạng.

7. Xây dựng, triển khai kế hoạchđào tạo, nâng cấp nhận thức và trình độ chuyên môn ứng dụng technology thông tin của cán bộ,công chức.

8. Thực hiện chuyển động trên môitrường mạng theo luật pháp tại Điều 27 của dụng cụ này.

Điều 27. Hoạtđộng của ban ngành nhà nước trên môi trường mạng

1. Buổi giao lưu của cơ quan bên nướctrên môi trường mạng bao gồm:

a) Cung cấp, trao đổi, thu thậpthông tin với tổ chức, cá nhân;

b) chia sẻ thông tin vào nội bộvà với ban ngành khác ở trong phòng nước;

c) cung cấp các dịch vụ thương mại công;

d) Các vận động khác theo quy địnhcủa chủ yếu phủ.

2. Thời gian và vị trí gửi, nhậnthông tin trên môi trường mạng tiến hành theo qui định của lao lý về giao dịchđiện tử.

Điều 28.Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

1. Trang thông tin điện tử củacơ quan đơn vị nước phải thỏa mãn nhu cầu các yêu ước sau đây:

a) bảo vệ cho tổ chức, cá nhântruy nhập thuận tiện;

b) hỗ trợ tổ chức, cá thể truynhập với sử dụng những biểu mẫu trên trang tin tức điện tử (nếu có);

c) bảo đảm an toàn tính đúng chuẩn và sựthống nhất về ngôn từ của tin tức trên trang tin tức điện tử;

d) cập nhật thường xuyên và kịpthời tin tức trên trang tin tức điện tử;

đ) tiến hành quy định của phápluật về bảo đảm an toàn bí mật bên nước.

2. Trang thông tin điện tử củacơ quan bên nước phải có những thông tin đa số sau đây:

a) Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan đó với của từng đơn vị chức năng trực thuộc;

b) hệ thống văn bạn dạng quy phạmpháp điều khoản chuyên ngành với văn bản pháp luật bao gồm liên quan;

c) Quy trình, giấy tờ thủ tục hành chínhđược triển khai bởi các đơn vị trực thuộc, thương hiệu của người chịu trách nhiệm trongtừng khâu tiến hành quy trình, giấy tờ thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết và xử lý các thủtục hành chính;

d) thông tin tuyên truyền, phổbiến, phía dẫn triển khai pháp luật, chế độ, bao gồm sách, chiến lược, quy hoạchchuyên ngành;

đ) Danh mục địa chỉ cửa hàng thư điện tửchính thức của từng đơn vị chức năng trực thuộc với cán bộ, công chức có thẩm quyền;

e) tin tức về dự án, hạng mụcđầu tư, đấu thầu, buôn bán công;

g) hạng mục các hoạt động trênmôi trường mạng đang rất được cơ quan liêu đó thực hiện theo nguyên tắc tại khoản 1 Điều27 của hiện tượng này;

h) Mục lấy chủ ý góp ý của tổchức, cá nhân.

3. Cơ sở nhà nước cung cấp miễnphí tin tức quy định tại khoản 2 Điều này.

Mục 3: ỨNG DỤNGCÔNG NGHỆ THÔNG TIN vào THƯƠNG MẠI

Điều 29.Nguyên tắc ứng dụng technology thông tin vào thương mại

1.Tổ chức, cá thể có quyền ứngdụng công nghệ thông tin trong thương mại.

2. Chuyển động thương mại bên trên môitrường mạng phải tuân hành quy định của cách thức này, điều khoản về thương mại dịch vụ vàpháp qui định về thanh toán giao dịch điện tử.

Điều 30.Trang tin tức điện tử bán hàng

1. Tổ chức, cá thể có quyền thiếtlập trang tin tức điện tử bán hàng theo phương tiện của luật này và những quy địnhkhác của điều khoản có liên quan.

2. Trang thông tin điện tử bánhàng phải đảm bảo an toàn các yêu cầu đa số sau đây:

a) cung cấp đầy đủ, chính xácthông tin về hàng hóa, dịch vụ, điều kiện giao dịch, thủ tục xử lý tranhchấp và bồi thường thiệt hại;

b) Cung cấp cho người tiêu dùngthông tin về thủ tục thanh toán bình an và tiện nghi trên môi trường thiên nhiên mạng;

c) ra mắt các trường vừa lòng ngườitiêu dùng tất cả quyền diệt bỏ, sửa đổi thỏa thuận trên môi trường thiên nhiên mạng.

3. Tổ chức, cá thể sở hữu trangthông tin năng lượng điện tử bán hàng chịu trọng trách về câu chữ thông tin hỗ trợ trêntrang thông tin điện tử, tiến hành quy định của nguyên lý này và những quy định khác củapháp mức sử dụng có liên quan về giao phối kết hợp đồng, đặt hàng, thanh toán, quảng cáo,khuyến mại.

Điều 31Cung cấp thông tin cho việc giao phối hợp đồng trên môi trường xung quanh mạng

1. Trừ trường hợp các bên liênquan bao gồm thoả thuận khác, tổ chức, cá nhân bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ phảicung cấp các thông tin sau đây cho bài toán giao phối hợp đồng:

a) Trình tự tiến hành để tiến tớigiao phối kết hợp đồng trên môi trường thiên nhiên mạng;

b) giải pháp kỹ thuật xác địnhvà sửa đổi thông tin nhập sai;

c) Việc lưu trữ hồ sơ đúng theo đồngvà có thể chấp nhận được truy nhập hồ sơ đó.

2. Khi gửi ra những thông tin vềđiều kiện vừa lòng đồng cho người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân phải đảm bảo cho ngườitiêu dùng kỹ năng lưu trữ và tái sinh sản được các thông tin đó.

Điều 32. Giảiquyết hậu quả vì lỗi nhập sai thông tin dịch vụ thương mại trên môi trường thiên nhiên mạng

Trường hợp người tiêu dùng nhập saithông tin gởi vào trang tin tức điện tử bán hàng mà khối hệ thống nhập tin ko cungcấp năng lực sửa đổi thông tin, người mua có quyền solo phương ngừng hợp đồngnếu đã triển khai các giải pháp sau đây:

1. Thông tin kịp thời mang lại ngườibán biết về tin tức nhập sai của bản thân và người bán cũng đã chứng thực việc nhậnđược thông tin đó;

2. Trả lại mặt hàng hoá vẫn nhậnnhưng chưa thực hiện hoặc hưởng ngẫu nhiên lợi ích làm sao từ hàng hóa đó.

Điều 33.Thanh toán trên môi trường thiên nhiên mạng

1. Công ty nước khuyến khích tổ chức,cá nhân tiến hành thanh toán trên môi trường mạng theo pháp luật của pháp luật.

2. Điều kiện, quy trình, thủ tụcthanh toán trên môi trường xung quanh mạng bởi cơ quan nhà nước gồm thẩm quyền quy định.

Mục 4: ỨNG DỤNGCÔNG NGHỆ THÔNG TIN trong MỘT SỐ LĨNH VỰC

Điều 34.Ứngdụng technology thông tin trong nghành giáo dục và đào tạo

1. Nhà nước có chính sách khuyếnkhích ứng dụng technology thông tin trong câu hỏi dạy, học, tuyển sinh, huấn luyện và đào tạo vàcác vận động khác trong nghành giáo dục và đào tạo và giảng dạy trên môi trường xung quanh mạng.

2. Tổ chức, cá thể tiến hành hoạtđộng giáo dục và đào tạo và đào tạo và huấn luyện trên môi trường mạng phải tuân hành quy định của Luậtnày và lý lẽ của điều khoản về giáo dục.

3. Phòng ban nhà nước gồm thẩm quyềnchịu trọng trách xây dựng, triển khai thực hiện chương trình cung cấp tổ chức, cánhân nhằm mục tiêu thúc đẩy ứng dụng technology thông tin trong giáo dục đào tạo và đào tạo.

4. Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo quy địnhđiều kiện vận động giáo dục cùng đào tạo, công nhận giá trị pháp lý của văn bằng,chứng chỉ trong vận động giáo dục và huấn luyện trên môi trường xung quanh mạng với thực hiệnkiểm định chất lượng giáo dục và huấn luyện trên môi trường mạng.

Điều 35. Ứngdụng công nghệ thông tin trong nghành nghề y tế

1. Nhà nước có cơ chế khuyếnkhích ứng dụng technology thông tin trong nghành y tế.

2. Tổ chức, cá thể tiến hành hoạtđộng y tế trên môi trường xung quanh mạng phải tuân hành quy định của phương tiện này, luật pháp vềy, dược và những quy định không giống của luật pháp có liên quan.

3.Bộ Y tếquy định rõ ràng điều kiện chuyển động y tế trên môi trường thiên nhiên mạng.

Điều 36. Ứngdụng technology thông tin trong lĩnh vực văn hóa-thông tin

1. Bên nước có chế độ khuyếnkhích ứng dụng công nghệ thông tin trong câu hỏi số hóa thành phầm văn hóa, lưu giữ trữ,quảng bá thành phầm văn hóa đã được số hóa và các hoạt động khác vào lĩnh vựcvăn hóa.

2. Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạtđộng văn hóa, báo mạng trên môi trường thiên nhiên mạng phải tuân hành quy định của dụng cụ nàyvà những quy định của luật pháp về báo chí, văn hóa truyền thống - thông tin.

3. Tổ chức, cá thể được nhà nướchỗ trợ kinh phí đầu tư để triển khai số hóa các sản phẩm văn hóa có mức giá trị bảo đảm phảituân thủ luật của cơ quan chính phủ về điều kiện thực hiện số hóa các sản phẩm vănhóa có mức giá trị bảo tồn.

4. Cơ quan chính phủ quy định vấn đề quảnlý vận động giải trí trên môi trường mạng nhằm đảm bảo an toàn yêu cầu sau đây:

a) Nội dung vui chơi giải trí phải lành mạnh,có tính giáo dục, tính văn hóa, không trái thuần phong mỹ tục của dân tộc;

b) Gắn trách nhiệm và quyền lợicủa các đối tượng người tiêu dùng tham gia hoạt động giải trí trên môi trường thiên nhiên mạng với lợi íchchung của xóm hội, cùng đồng;

c) Bảo đảm bình yên kỹ thuật vàchất lượng dịch vụ;

d) Bảo đảm bình an chính trị, trậttự, bình an xã hội và phòng chặn các loại tội phạm phát sinh từ hoạt động này.

Điều 37. Ứngdụng công nghệ thông tin trong quốc phòng, an toàn và một số lĩnh vực khác

Hoạt động vận dụng công nghệthông tin ship hàng quốc phòng, an ninh và một số nghành khác được thực hiệntheo khí cụ của bao gồm phủ.

Chương III

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆTHÔNG TIN

Mục 1:NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 38.Khuyến khích phân tích - vạc triển technology thông tin

1. Công ty nước khích lệ tổ chức,cá nhân phân tích - trở nên tân tiến công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin nhằmphát triển kinh tế - buôn bản hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vậtchất, tinh thần của nhân dân.

2. Tổ chức, cá nhân nghiên cứu vớt -phát triển công nghệ, sản phẩm technology thông tin để đổi mới làm chủ kinh tế -xã hội, thay đổi mới công nghệ được hưởng khuyến mãi về thuế, tín dụng và các ưu đãikhác theo chính sách của pháp luật.

3. đơn vị nước tạo đk để tổchức, cá nhân hoạt cồn khoa học và technology chuyển giao tác dụng nghiên cứu vớt -phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin để ứng dụng rộng rãi vào sảnxuất và đời sống.

Điều 39. Cơsở vật dụng chất, kỹ thuật phục vụ cho hoạt động nghiên cứu - phát triển công nghệthông tin

Nhà nước huy động các nguồn vốnđể chi tiêu xây dựng đại lý vật chất, kỹ thuật của những tổ chức nghiên cứu và phân tích - pháttriển công nghệ thông tin; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sởvật chất, kỹ thuật ship hàng nghiên cứu vãn - phân phát triển công nghệ thông tin; đầu tưmột số phòng thí nghiệm hết sức quan trọng về công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn chỉnh quốc tế;ban hành quy chế sử dụng phòng thí nghiệm trọng điểm về technology thông tin.

Điều 40.Nghiên cứu - cải cách và phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thông tin

1 công ty nước khích lệ tổ chức,cá nhân tham gia phân tích - cải tiến và phát triển công nghệ, sản phẩm công nghệ thôngtin.

2. Bên nước ưu tiên dành riêng một khoảntừ chi tiêu nhà nước cho những chương trình, đề tài phân tích - phát triển phầnmềm; ưu tiên hoạt động nghiên cứu - phát triển technology thông tin nghỉ ngơi trường đạihọc, viện nghiên cứu; phát triển các mô hình gắn kết nghiên cứu, đào tạo với sảnxuất về công nghệ thông tin.

3. Cơ quan cai quản nhà nước vềcông nghệ thông tin chủ trì, phối phù hợp với cơ quan làm chủ nhà nước về khoa họcvà technology tổ chức tuyển chọn chọn cửa hàng nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp lớn thực hiệnnhiệm vụ phân tích - trở nên tân tiến sản phẩm technology thông tin trọng điểm.

Điều 41.Tiêu chuẩn, unique trong vận động ứng dụng và phát triển technology thôngtin

1. Việc thống trị tiêu chuẩn, chấtlượng sản phẩm, dịch vụ technology thông tin được triển khai theo lao lý củapháp cách thức về tiêu chuẩn, chất lượng.

2. Khuyến khích tổ chức, cá nhântham gia tài xuất, hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ technology thông tin, công bố tiêuchuẩn cửa hàng và phải đảm bảo sản phẩm, dịch vụ thương mại của mình cân xứng với tiêu chuẩnđã công bố.

3. Unique sản phẩm, dịch vụcông nghệ thông tin được quản lý thông qua các bề ngoài sau đây:

a) bệnh nhận tương xứng tiêu chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật;

b) Công bố tương xứng tiêu chuẩn,quy chuẩn chỉnh kỹ thuật;

c)Kiểm định chất lượng.

4. Bộ Bưu chính, Viễn thông côngbố sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin cần vận dụng tiêu chuẩn chỉnh quốc gia hoặctiêu chuẩn quốc tế; ban hành và công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; cách thức cụthể về thống trị chất lượng sản phẩm, dịch vụ technology thông tin; nguyên lý cácđiều kiện so với cơ quan liêu đo kiểm trong nước và nước ngoài để giao hàng cho việcquản lý unique sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và công bố cơ quan tiền đokiểm về công nghệ thông tin bao gồm thẩm quyền.

5. Câu hỏi thừa nhận lẫn nhau vềđánh giá cân xứng tiêu chuẩn chỉnh đối cùng với sản phẩm công nghệ thông tin giữa cùng hòaxã hội nhà nghĩa vn với nước ngoài và với tổ chức triển khai quốc tế được thực hiệntheo chế độ của điều ước thế giới mà cùng hòa buôn bản hội công ty nghĩa nước ta làthành viên.

Mục 2:PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 42.Chính sách trở nên tân tiến nguồn nhân lực công nghệ thông tin

1.Nhà nước có chính sách pháttriển quy mô và bức tốc chất lượng huấn luyện nguồn nhân lực technology thôngtin.

2. Chương trình, dự án ưu tiên,trọng điểm ở trong phòng nước về vận dụng và vạc triển công nghệ thông tin phải có hạngmục đào tạo và giảng dạy nhân lực technology thông tin.

3. Tổ chức, cá nhân được khuyếnkhích ra đời cơ sở huấn luyện nhân lực technology thông tin theo cơ chế củapháp luật.

4. Cơ sở huấn luyện và đào tạo được tận hưởng ưuđãi trong hoạt động đào chế tạo ra về công nghệ thông tin tương tự với doanh nghiệpsản xuất phần mềm.

5.Nhà nước có cơ chế hỗ trợgiáo viên, sv và học viên trong hệ thống giáo dục quốc dân truy nã nhập
Internet tại những cơ sở giáo dục.

Điều 43. Chứngchỉ công nghệ thông tin

Bộ Bưu chính, Viễn thông chủtrì, phối phù hợp với Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, bộ Lao rượu cồn - thương binh cùng Xã hộiquy định điều kiện chuyển động đào tạo technology thông tin với cấp chứng từ côngnghệ thông tin, bài toán công nhận hội chứng chỉ technology thông tin của tổ chức triển khai nướcngoài áp dụng ở Việt Nam.

Điều 44. Sửdụng nhân lực technology thông tin

1. Người hoạt động chuyên tráchvề áp dụng và phân phát triển công nghệ thông tin trong các cơ quan đơn vị nước đượchưởng cơ chế ưu đãi về điều kiện làm việc.

2. Tiêu chuẩn chỉnh ngành nghề, chứcdanh về technology thông tin vì cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyền ban hành.

Điều 45. Người nước ta làmviệc trên nước ngoài

1 đơn vị nước khích lệ tổ chức,cá nhân kiếm tìm kiếm với mở rộng thị trường lao động nhằm mục tiêu tạo việc làm nghỉ ngơi nước ngoàicho tín đồ lao động vn tham gia các hoạt động về công nghệ thông tin theoquy định của điều khoản Việt Nam, cân xứng với quy định của nước thường trực và điềuước thế giới mà cùng hòa thôn hội chủ nghĩa nước ta là thành viên.

2. Bên nước có chính sách ưu đãicho tổ chức, cá nhân nước ngoài, người nước ta định cư ở quốc tế tuyển dụnglao rượu cồn trong nước để phát triển, sản xuất, gia công sản phẩm technology thôngtin.

Điều 46. Phổcập loài kiến thức technology thông tin

1. Công ty nước có chế độ khuyếnkhích thịnh hành kiến thức công nghệ thông tin vào phạm vi cả nước.

2. Ủy ban quần chúng tỉnh, thànhphố trực thuộc trung ương có nhiệm vụ xây dựng cùng triển khai các hoạt độngphổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho tổ chức, cá thể trong địa phươngmình.

3.Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành cótrách nhiệm gây ra chương trình và tổ chức triển khai thực hiện thịnh hành kiến thức côngnghệ tin tức trong khối hệ thống giáo dục quốc dân.

4. Nhà nước có cơ chế hỗ trợviệc học tập tập, phổ cập kiến thức technology thông tin đối với người tàn tật, ngườinghèo, người dân tộc bản địa thiểu số cùng các đối tượng người tiêu dùng ưu tiên khác tương xứng với yêu cầuphát triển trong từng thời kỳ theo phép tắc của chính phủ.

Mục 3: PHÁTTRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 47. Loạihình công nghiệp technology thông tin

1. Công nghiệpphần cứng là công nghiệp sản xuất các thành phầm phần cứng, bao hàm phụ tùng,linh kiện, sản phẩm công nghệ số.

2. Công nghiệpphần mềm là công nghiệp chế tạo các sản phẩm phần mềm, bao gồm phần mềm hệ thống,phần mềm ứng dụng, ứng dụng điều khiển, auto hóa cùng các thành phầm tương tựkhác; hỗ trợ các giải pháp cài đặt, bảo trì, chỉ dẫn sử dụng.

3. Công nghiệpnội dung là công nghiệp phân phối các sản phẩm thông tin số, bao hàm thông tinkinh tế - xã hội, thông tin khoa học tập - giáo dục, thông tin văn hóa truyền thống - giải trítrên môi trường mạng với các sản phẩm tương từ bỏ khác.

Điều 48.Chính sách cải cách và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

1. Bên nước có chế độ ưuđãi, ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp technology thông tin, đặc trưng chú trọngcông nghiệp phần mềm và công nghiệp văn bản để biến đổi một ngành kinh tế tài chính trọngđiểm vào nền tài chính quốc dân.

2. Công ty nước khuyến khích những nhàđầu tứ tham gia hoạt động đầu tư chi tiêu mạo hiểm vào nghành nghề công nghiệp công nghệthông tin, chi tiêu phát triển và hỗ trợ thiết bị số giá chỉ rẻ.

3. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định ví dụ mứcưu đãi, ưu tiên và những điều kiện khác cho cải tiến và phát triển công nghiệp công nghệthông tin.

Điều 49.Phát triển thị trường công nghiệp technology thông tin

Cơ quan đơn vị nước tất cả thẩm quyềnban hành nguyên lý và tổ chức tiến hành các chuyển động phát triển thị phần côngnghiệp công nghệ thông tin, bao gồm:

1 can hệ ứng dụng công nghệthông tin; ưu tiên thực hiện nguồn vốn ngân sách nhà nước để mua sắm, áp dụng cácsản phẩm technology thông tin được phân phối trong nước;

2 Xúc tiến mến mại, tổ chứctriển lãm, thị trường trong nước, cung ứng các công ty lớn tham gia triển lãm, hộichợ quốc tế, quảng bá, tiếp thị hình ảnh công nghiệp technology thông tin của Việt
Nam trên nạm giới;

3. Cách thức định giá chỉ phần mềmphục vụ mang đến việc làm chủ các dự án ứng dụng cùng phát triển công nghệ thông tin.

Điều 50. Sảnphẩm technology thông tin trọng điểm

1. Sản phẩm công nghệ thông tintrọng điểm là sản phẩm công nghệ thông tin bảo vệ được trong số những yêu cầusau đây:

a) thị phần trong nước gồm nhucầu khủng và chế tạo ra giá trị ngày càng tăng cao;

b) tất cả tiềm năng xuất khẩu;

c) Có ảnh hưởng tích cực về thay đổi mớicông nghệ và tác dụng kinh tế đối với các ngành kinh tế tài chính khác;

d) Đáp ứng được yêu ước về quốcphòng, an ninh.

2. Cỗ Bưuchính, Viễn thông công bố danh mục và thành lập chương trình cách tân và phát triển các sảnphẩm technology thông tin trọng điểm trong từng thời kỳ cân xứng với quy hoạchphát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

3. Những sản phẩm technology thôngtin thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin hết sức quan trọng quy định trên khoản 2Điều này được công ty nước ưu tiên đầu tư nghiên cứu - phạt triển, sản xuất.

4. Tổ chức, cá thể tham gianghiên cứu vớt - phạt triển, sản xuất sản phẩm technology thông tin hết sức quan trọng đượchưởng khuyến mãi theo luật của chủ yếu phủ; được bên nước ưu tiên đầu tư chi tiêu và đượchưởng 1 phần tiền phiên bản quyền đối với sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểmdo nhà nước đầu tư.

5. Tổ chức,cá nhân tham gia nghiên cứu - vạc triển, chế tạo sản phẩm technology thông tintrọng điểm bởi Nhà nước chi tiêu phải đáp ứng các đk do cơ quan nhà nước cóthẩm quyền quy định; ko được chuyển giao, ủy quyền công nghệ, giải phápphát triển sản phẩm công nghệ thông tin hết sức quan trọng do công ty nước đầu tư chi tiêu khi chưacó sự đồng ý của ban ngành nhà nước có thẩm quyền; chịu sự kiểm tra, kiểm soát,tuân thủ chế độ báo cáo theo hình thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạtđộng nghiên cứu - phát triển, thêm vào và xúc tiến thương mại dịch vụ các sản phẩm côngnghệ thông tin trọng điểm.

Điều 51.Khu công nghệ thông tin triệu tập

1. Khu technology thông tin tậptrung là loại hình khu technology cao, triệu tập hoặc link cơ sở nghiên cứu- phạt triển, sản xuất, khiếp doanh, huấn luyện và đào tạo về technology thông tin. Tổ chức, cánhân chi tiêu và hoạt động trong khu công nghệ thông tin tập trung được hưởng cácchính sách ưu đãi ở trong nhà nước áp dụng đối với khu công nghệ cao.

2. Khích lệ tổ chức, cá nhântrong nước và quốc tế đầu tư, xây đắp khu công nghệ thông tin tập trungtheo quy hướng của chính phủ.

Mục 4: PHÁTTRIỂN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 52. Loạihình dịch vụ công nghệ thông tin

1. Điều tra, khảo sát, nghiên cứuthị ngôi trường về technology thông tin.

2. Tứ vấn, phân tích, lập mưu hoạch,phân loại, xây dựng trong lĩnh vực technology thông tin.

3. Tích vừa lòng hệ thống, chạy thử,dịch vụ làm chủ ứng dụng, cập nhật, bảo mật.

4. Thiết kế, lưu giữ trữ, duy trìtrang thông tin điện tử.

5. Bảo hành, bảo trì, bảo đảm antoàn mạng với thông tin.

6. Cập nhật, kiếm tìm kiếm, lưu lại trữ,xử lý dữ liệu và khai quật cơ sở dữ liệu.

7. Phân phối sản phẩm công nghệthông tin.

8. Đào tạo công nghệ thông tin.

9. Xác nhận chữ ký kết điện tử.

10. Dịch vụ thương mại khác.

Điều 53.Chính sách cải tiến và phát triển dịch vụ công nghệ thông tin

1. đơn vị nước có chế độ khuyếnkhích cách tân và phát triển dịch vụ technology thông tin.

2. Chính phủ quy định rõ ràng chếđộ chiết khấu và các điều kiện khác cho một số loại hình dịch vụ technology thôngtin.

Chương IV

BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ỨNG DỤNGVÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục 1: CƠ SỞ
HẠ TẦNG THÔNG TIN PHỤC VỤ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 54.Nguyên tắc cải tiến và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin

1. Hạ tầng thông tin phảiđược cải cách và phát triển để đảm bảo chất lượng và đa dạng các kiểu dịch vụ nhằm đápứng yêu cầu ứng dụng và vạc triển công nghệ thông tin.

2. Ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyềnchịu trách nhiệm bảo đảm an toàn sự cách tân và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin phù hợp với yêucầu phân phát triển kinh tế - buôn bản hội; tạo điều kiện để các thành phần