DÁT GIƯỜNG THÔNG MINH - GIÁT GIƯỜNG NAN CONG GIÁ RẺ 1M2, 1M6, 1M8, 2M

-

Bộ form dát nệm nan cong lắp mang đến giường hộp, chõng ngủ đa năng, nệm khách sạn… sở hữu giát giường nan cong 1m2, 1m6, 1m8, 2m giá tốt tại Hà Nội, TPHCM hotline ngay 0969-558-591.

Bạn đang xem: Dát giường thông minh


1,350,000₫","sku":"GA-PK02","variation_description":"","variation_id":8570,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","additional_variation_images_default":<"width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","class":"wp-post-image imagify-no-webp","alt":"giat_giuong_nan_cong","title":"giat_giuong_nan_cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"bo-khung-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"lap-dat-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px">},"attributes":"attribute_kich-thuoc":"1m6 x 2m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1450000,"display_regular_price":1450000,"image":"title":"giat_giuong_nan_cong","caption":"","url":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","alt":"giat_giuong_nan_cong","src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":8575,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,450,000₫","sku":"GA-PK02","variation_description":"","variation_id":8572,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","additional_variation_images_default":<"width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","class":"wp-post-image imagify-no-webp","alt":"giat_giuong_nan_cong","title":"giat_giuong_nan_cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"bo-khung-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"lap-dat-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px">,"attributes":"attribute_kich-thuoc":"1m8 x 2m","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1550000,"display_regular_price":1550000,"image":"title":"giat_giuong_nan_cong","caption":"","url":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","alt":"giat_giuong_nan_cong","src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":8575,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,550,000₫","sku":"GA-PK02","variation_description":"","variation_id":8573,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","additional_variation_images_default":<"width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","class":"wp-post-image imagify-no-webp","alt":"giat_giuong_nan_cong","title":"giat_giuong_nan_cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"bo-khung-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"lap-dat-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px">,"attributes":"attribute_kich-thuoc":"2m x 2m2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":1750000,"display_regular_price":1750000,"image":"title":"giat_giuong_nan_cong","caption":"","url":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","alt":"giat_giuong_nan_cong","src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","gallery_thumbnail_src_w":150,"gallery_thumbnail_src_h":150,"thumb_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg","thumb_src_w":430,"thumb_src_h":430,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":8575,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"1,750,000₫","sku":"GA-PK02","variation_description":"","variation_id":8574,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","additional_variation_images_default":<"width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg","class":"wp-post-image imagify-no-webp","alt":"giat_giuong_nan_cong","title":"giat_giuong_nan_cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/giat_giuong_nan_cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"bo-khung-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/bo-khung-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","width":600,"height":600,"src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","full_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","thumbnail_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg","class":" imagify-no-webp","alt":"","title":"lap-dat-giat-giuong-nan-cong","data_caption":"","data_src":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg","data_large_image_width":"600","data_large_image_height":"600","srcset":"https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong.jpg 600w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-430x430.jpg 430w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-150x150.jpg 150w, https://noithataad.vn/wp-content/uploads/2022/03/lap-dat-giat-giuong-nan-cong-300x300.jpg 300w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px">>">Kích thước
Chọn một tùy chọn1m2 x 2m1m5 x 2m1m6 x 2m1m8 x 2m2m x 2m2

Giát giường nan cong là phụ khiếu nại giường gấp thông minh, được thực hiện phổ biến. Giát giường bao gồm khung bởi sắt, nan bằng gỗ, 4 góc gồm dây đai chặn đệm. Bộ dát giường có kích thước phong phú tùy chọn theo yêu cầu. Có phân phối kèm Piston trợ lực nâng giát giường. Miễn phí ship hàng ở Hà Nội, hỗ trợ thanh toán COD toàn quốc.

inlaid curved beds – dát chóng cong được gắn thêm vào nhiều các loại giường không giống nhau. Vì điểm lưu ý rất tiện lợi, linh động khi dịch chuyển và núm thế, ngân sách chi tiêu lại rẻ. Nói tới dát nệm thì có nhiều loại khác biệt tùy theo từng mục đích. AAD cung cấp các một số loại vạt giường, dát giường, giát giường giá bán rẻ.

Các chủng loại dát chóng nan cong giá chỉ rẻ

Dát chóng nan cong vội 2 rất có thể tháo rời và lắp ráp lại được. Tải dễ dàng, nhẹ dễ dàng di chuyển, khung giường đơn giản, cân xứng với những loại hộp giường mềm. Form size khung dát giường thông dụng 1m2 x 1m9, 1m2 x 2m, 1m4 x 2m, 1m6 x 2m, 1m8 x 2m, 2mx2m, 2m2 x 2m.

Xem thêm: Giá tranh tứ quý bằng gỗ : nơi bán giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Giát nệm nan cong hà nội thủ đô TPHCM 1m2 x 2m

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hồ sơ nhà hỗ trợ phụ kiện

AAD là trong những nhà cung ứng Nội thất thông minh cùng Phụ kiện Nghề Mộc. Chuyên kinh doanh khung giường, size giường có piston, khung tác dụng ghế sofa, khung giường điện và những phụ kiện phần cứng khác nhau và các thành phầm gỗ.

Công ty có sản phẩm đa dạng và phong phú như: chóng gấp đa năng, giường gỗ gấp đôi, nệm văn phòng… xây dựng hiện đại đáp ứng nhu cầu được yêu cầu thị trường. Mỗi sản phẩm của shop chúng tôi đều có phong cách thiết kế theo con đường cong tuyệt đối hoàn hảo và chính sách tiện dụng, tích hợp tinh hoa văn hóa nước ta và phương Tây. Xây dựng sản phẩm đẹp, đơn giản, năng động và mô tả trọn vẹn sự hài hòa giữa con bạn và thiên nhiên.

Trong môi trường đối đầu khốc liệt của thị trường, công ty luôn luôn tuân thủ tôn chỉ “Chất lượng là bên trên hết, khách hàng là bên trên hết” với khẩu hiệu của công ty là “Xây dựng tỉ mỉ, làm đa số điều giỏi nhất”, liên tiếp mở rộng và cải cách và phát triển với vận tốc tối đa. Nó khét tiếng trong và ko kể nước về “sản phẩm chất lượng tốt hơn, thương mại & dịch vụ chu đáo hơn và giá cả tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh hơn”.

https://www.google.com.tw/url?q=https://tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn/giat-giuong-nan-cong.html