Giới thiệu chương trình cử nhân công nghệ thông tin, cử nhân công nghệ khác kỹ sư như thế nào

-
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Áp dụng từ thời điểm năm 2016)

1.1 Tỷ lệ các khối kiến thức

Không kể giáo dục đào tạo thể hóa học và giáo dục và đào tạo quốc phòng

Khối kiến thức

Tổng số tín chỉ

Tỉ lệ %

Ghi chú

Khối kiến thức giáo dục đại cương

Lý luận chính trị

10

34.06

Toán - Khoa học tự nhiên

23

Ngoại ngữ

12

Kỹ năng nghề nghiệp

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Cơ sở đội ngành

29

21.02

Cơ sở ngành

22

15.94

Gồm 6 môn học

Chuyên ngành

Tự chọn gồm định hướng

14 hoặc 15

20.29

Tích lũy buổi tối thiểu 28 tín chỉ

Tự lựa chọn tự do

≥ 13 hoặc ≥ 14

Tốt nghiệp

Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp

2

8.69

Khóa luận giỏi nghiệp hoặc 3 môn chăm đề rứa thế

≥ 10

Tổng số tín chỉ tích lũy tối thiểu toàn khóa

138

Sinh viên hoàn toàn có thể tích luỹ nhiều hơn nữa 1 38 tín chỉ

1.2 Khối kiến thức giáo dục đại cương

Tổng cộng 47 tín chỉ (không kể giáo dục thể hóa học và giáo dục và đào tạo quốc phòng)

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

Các môn lý luận chính trị

10

1.

Bạn đang xem: Cử nhân công nghệ thông tin

SS001

Những nguyên lý cơ phiên bản của công ty nghĩa Mac-Lênin

5

5

0

2.

SS002

Đường lối giải pháp mạng của Đảng CSVN

3

3

0

3.

SS003

Tư tưởng hồ Chí Minh

2

2

0

Toán – Lý

23

4.

MA001

Giải tích 1

3

3

0

5.

MA002

Giải tích 2

3

3

0

6.

MA003

Đại số đường tính

3

3

0

7.

MA004

Cấu trúc tránh rạc

4

4

0

8.

MA005

Xác suất thống kê

3

3

0

9.

PH001

Nhập môn năng lượng điện tử

3

3

0

10.

PH002

Nhập môn mạch số

4

3

1

Ngoại ngữ

12

11.

EN001

Anh văn 1

4

4

0

12.

EN002

Anh văn 2

4

4

0

13.

EN003

Anh văn 3

4

4

0

Giáo dục thể hóa học – giáo dục quốc phòng

14.

ME001

Giáo dục quốc phòng

Tính riêng

Môn học tập khác

2

15.

SS004

Kỹ năng nghề nghiệp

2

2

0

Tổng số tín chỉ

47

1.3 Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

1.3.1 Nhóm các môn học cơ sở nhóm ngành

Các môn học tập thuộc nhóm những môn học đại lý nhóm ngành là bắt buộc với cả sinh viên. Tổng số 29 tín chỉ, gồm những môn học tập sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

2.

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

3.

IT003

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

4

3

1

4.

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

5.

IT005

Nhập môn mạng thứ tính

4

3

1

6.

IT006

Kiến trúc trang bị tính

3

3

0

7.

IT007

Hệ điều hành

4

3

1

8.

IT009

Giới thiệu ngành

2

2

0

Tổng số tín chỉ

29

1.3.2 Nhóm các môn học các đại lý ngành

Các môn học thuộc nhóm các môn học các đại lý ngành bắt buộc so với sinh viên ngành công nghệ Thông tin. Tổng số 22 tín chỉ, gồm 6 môn học tập sau:

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE101

Cơ sở hạ tầng technology thông tin

3

2

1

2.

IE102

Các technology nền

3

2

1

3.

IE103

Quản lý thông tin

4

3

1

4.

IE104

Internet và technology Web

4

3

1

5.

IE105

Nhập môn đảm bảo và bình an thông tin

4

3

1

6.

IE106

Thiết kế giao diện fan dùng

4

3

1

Tổng số tín chỉ

22

1.3.3 Nhóm các môn học tập chăm ngành

Nhóm những môn học chăm ngành gồm 2 loại:

- Nhóm những môn học chăm ngành nên (tự chọn gồm định hướng), gồm bốn phương sau:

+ hướng 1: Ứng dụng cntt phân tích định lượng doanh nghiệp.

+ hướng 2: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý, giám sát chuyển động doanh nghiệp.

+ phía 3: Ứng dụng truyền thông xã hội và technology Web.

+ hướng 4: Ứng dụng cntt vào tài nguyên - Môi trường, Địa lý, …

- Nhóm những môn học chăm ngành trường đoản cú chọn: các môn học được trình bày chi tiết trong mục <5.3.3.2>.

Mô tả cách chọn học các môn học chuyên ngành:

Có 2 biện pháp lựa chọn như sau:

- nếu muốn giỏi nghiệp theo chuyên ngành hướng tự do, ngành “Công Nghệ Thông Tin” thì được chọn các môn học thuộc hạng mục hoặc <5.3.3.1.1>, hoặc <5.3.3.1.2>, <5.3.3.1.3>, hoặc <5.3.3.1.4>, hoặc <5.3.3.2> hoặc bất cứ môn học nào thuộc những Khoa khác làm thế nào để cho tổng số tín chỉ tích lũy về tối thiểu là 28.

- nếu như muốn xuất sắc nghiệp theo chăm ngành tất cả định hướng, thì:

+ Bước 1: lựa chọn 1 trong 4 phương tự chọn được trình diễn tại mục <5.3.3.1.1>, <5.3.3.1.2>, <5.3.3.1.3>, <5.3.3.1.4>, học tập 4 môn thuộc hướng đã chọn, tích lũy A tín chỉ.

+ Bước 2: chọn môn học tự chọn tự do làm sao để cho tích lũy tối thiểu B tín chỉ. Phương pháp chọn: ngoài những môn ở trong hướng sẽ chọn, sinh viên hoàn toàn có thể chọn những môn thuộc 3 hướng còn sót lại làm môn tự chọn tự do, hoặc chọn những môn học tự lựa chọn tại mục <5.3.3.2>, hoặc chọn bất cứ môn học tập nào thuộc các Khoa khác.

+ tổng cộng tín chỉ chọn trong cách 1 và bước 2 thỏa công thức:

A + B ≥ 28

1.3.3.1 Nhóm các môn học chăm ngành1.3.3.1.1 Hướng ứng dụng CNTT đối chiếu định lượng doanh nghiệp

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE201

Xử lý tài liệu thống kê

3

3

0

2.

IS252

Khai thác dữ liệu

4

3

1

3.

IS217

Kho tài liệu và OLAP (Online Analytical Processing)

3

3

0

4.

IS254

Hệ hỗ trợ quyết định

4

3

1

Tổng số tín chỉ

14

1.3.3.1.2 Hướng ứng dụng CNTT quản ngại lý, giám sát hoạt động doanh nghiệp

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE202

Quản trị doanh nghiệp

3

3

0

2.

IE203

Hệ thống quản trị quá trình nghiệp vụ

(BPM)

4

3

1

3.

IS208

Quản lý dự án technology thông tin

4

3

1

4.

IS336

Hoạch định khoáng sản doanh nghiệp

4

3

1

Tổng số tín chỉ

15

1.3.3.1.3 phía ứng dụng truyền thông xã hội và technology Web

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE204

Tối ưu hóa nguyên lý tìm kiếm (SEO)

4

3

1

2.

Xem thêm: Tủ Nhựa Tabi L Duy Tân Tabi, Tủ Tabi L 5 Tầng 6 Ngăn Duy Tân (Nhiều Màu)

IS207

Phát triển áp dụng Web

4

3

1

3.

IS353

Mạng thôn hội

3

3

0

4.

IS334

Thương mại điện tử

3

3

0

Tổng số tín chỉ

14

1.3.3.1.4 Hướng ứng dụng CNTT vào khoáng sản - Môi trường, Địa lý, …

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IS251

Nhập môn hệ thống thông tin địa lý

4

3

1

2.

IS352

Hệ cơ sở tài liệu không gian

4

3

1

3.

IS351

Phân tích không gian

4

3

1

4.

IE205

Xử lý hình ảnh vệ tinh

3

3

0

Tổng số tín chỉ

15

1.3.3.2Nhóm những môn học tự chọ n

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

Ghi chú

1.

IE301

Quản trị quan tiền hệ khách hàng (CRM)

3

3

0

2.

IE302

Kiến trúc cùng tích đúng theo hệ thống

3

3

0

3.

IE303

Công nghệ Java

4

3

1

4.

IE304

Hệ thống định vị toàn cầu

3

3

0

5.

IE305

Tin học tập môi trường

2

2

0

6.

Và các môn học khác của Khoa/ bộ môn khác

1.4 Khối loài kiến thức giỏi nghiệp

Sinh viên buộc phải học môn Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp (2 tín chỉ) và chọn một trong hai bề ngoài sau để kết thúc khối con kiến thức giỏi nghiệp:

- bề ngoài 1: tiến hành Khóa luận tốt nghiệp (10 tín chỉ).

- vẻ ngoài 2: Học những môn học chăm đề xuất sắc nghiệp sửa chữa cho khóa luận tốt nghiệp nhằm tích lũy tối thiểu 10 tín chỉ.

1.4.1 Đồ án chuẩn bị tốt nghiệp

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE206

Đồ án sẵn sàng tốt nghiệp

2

0

2

1.4.2 Khóa luận giỏi nghiệp

Sinh viên đủ đk làm Khóa luận tốt nghiệp theo qui chế của ngôi trường mới rất có thể đăng cam kết làm Khóa luận tốt nghiệp.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IE505

Khóa luận tốt nghiệp

10

10

0

1.4.3 Nhóm những môn học siêng đề giỏi nghiệp

- Bắt buộc đối với sinh viên ko đủ đk làm Khóa luận tốt nghiệp.

- sv tự chọn những môn học trong bảng sau để tích lũy tối thiểu 10 TC.

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IS402

Điện toán đám mây

3

3

0

2.

IS405

Dữ liệu lớn

3

3

0

3.

IE401

Tin-Sinh học

3

3

0

4.

IE402

Hệ thống tin tức địa lý 3 chiều

3

2

1

5.

IE403

Khai phá media xã hội

3

3

0

Và những chuyên đề khác theo ý kiến đề xuất của Khoa/ cỗ môn

2 Kế hoạch đào tạo và huấn luyện mẫu (áp dụng cho chiến lược học theo siêng ngành bao gồm định hướng)

GIAI ĐOẠN I: học tập 59 tín chỉ

Muốn biến hóa cử nhân technology thông tin nên học gì? các trường đào tạo và huấn luyện ngành technology thông tin. Học technology thông tin ra có tác dụng gì?
muốn trở thành cử nhân technology thông tin nên học gì? ngôi trường nào?

Cử nhân công nghệ thông tin yêu cầu học gì? Học technology thông tin ở chỗ nào thì hóa học lượng? nếu như khách hàng đang suy xét chuyên ngành technology thông tin, nội dung bài viết này vẫn giải đáp các thắc mắc của bạn. tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn sẽ cho mình biết ngành công nghệ thông tin là gì? ngôi trường đại học đào tạo và giảng dạy và thời cơ việc có tác dụng của ngành technology thông tin. Hãy theo dõi nội dung bài viết để xem chúng ta có cân xứng trở thành một cử nhân công nghệ thông tin hay không nhé!

Ngành công nghệ thông tin là gì?

Công nghệ tin tức (CNTT - giờ đồng hồ Anh là Information giải pháp công nghệ hay IT) được đọc theo nghĩa rộng duy nhất và tổng thể nhất là bài toán sử dụng công nghệ hiện đại (chủ yếu đuối là laptop và viễn thông) để tạo thành ra, lưu trữ, truyền thiết lập thông tin, giải pháp xử lý và khai thác.

Chương trình học của cn ngành công nghệ thông tin là gì?

Theo học ngành công nghệ thông tin, sinh viên được sản phẩm những kiến thức cơ phiên bản về kỹ thuật tự nhiên, kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng như mạng trang bị tính, khối hệ thống thông tin, lập trình, phần mềm...

Tùy theo chương trình huấn luyện và giảng dạy Tại những trường khác nhau, tín đồ học sẽ học những chuyên ngành phù hợp với kỹ năng và sở thích của chính bản thân mình như: chuyên môn phần mềm, khoa học máy tính, hệ thống thông tin, an ninh thông tin, Mạng máy tính xách tay và Truyền thông…

*

Muốn biến cử nhân công nghệ thông tin yêu cầu học gì? ngôi trường nào?

Nghiên cứu sâu những chuyên ngành này, bạn sẽ có thời cơ tiếp cận những kiến thức tương quan đến nghiên cứu, vạc triển, thuê ngoài hoặc vận dụng các hệ thống phần mềm; kỹ năng về bình yên thông tin, kiến thức về thiết kế, xây dựng, đính thêm đặt, quản lý và vận hành và duy trì các nguyên tố phần cứng và phần mềm của khối hệ thống máy tính và hệ thống thiết bị dựa vào máy tính, v.v. Sau khi tốt nghiệp, cử nhân technology thông tin có khả năng thực hành nghề nghiệp và công việc và đáp ứng nhu cầu yêu cầu quá trình trong từng nghành cụ thể.

Học lấy bởi cử nhân technology thông tin sống đâu?

Bạn rất có thể tham khảo chương trình huấn luyện và giảng dạy cử nhân công nghệ thông tin ở phần đa trường đh sau:

Đại học FPTĐại học công nghệ thông tin - Đại học giang sơn TPHCMĐại học tập Khoa học thoải mái và tự nhiên - Đại học nước nhà TPHCMĐại học Bách khoa thủ đô hà nội & TPHCM

Cử nhân học technology thông tin ra có tác dụng gì?

Lập trình viên

Công việc của các lập trình viên là tạo, bình chọn và khắc chế sự cố những chương trình vật dụng tính, và họ cũng nâng cấp và sửa chữa các công tác đó. Phần lớn các xây dựng viên thao tác làm việc trong những công ty lập trình xây dựng và buôn bán phần mềm,...

Phân tích hệ thống

*

Muốn biến đổi cử nhân technology thông tin đề nghị học gì? ngôi trường nào?

Các chuyên gia làm theo quá trình được mô tả trong khoảng đời hệ thống. Họ lập chiến lược và kiến thiết các hệ thống mới hoặc tổ chức triển khai lại những tài nguyên sản phẩm công nghệ tính của doanh nghiệp để tận dụng rất tốt chúng. Những nhà phân tích tuân hành tất cả các bước của vòng đời khối hệ thống bao gồm: điều tra sơ bộ, phân tích, thiết kế, phạt triển, thực hiện và bảo trì.

Quản trị cửa hàng dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu là sử dụng phần mềm thống trị cơ sở dữ liệu, để xác định cách tác dụng nhất để tổ chức và truy cập dữ liệu của công ty, bảo đảm an toàn tính bảo mật của cơ sở dữ liệu và sao lưu giữ hệ thống. Cai quản trị đại lý dữ liệu là một ngành công nghiệp đang phát triển nhanh lẹ và hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều vấn đề làm vào lĩnh vực technology thông tin.

Quản lý khối hệ thống thông tin

Người cai quản hệ thống tin tức sẽ giám sát quá trình của những lập trình viên, công ty phân tích hệ thống và các chuyên viên máy tính khác. Một người thống trị hệ thống tin tức thường dành cho những người đã từng làm việc như một nhà support hoặc làm chủ trước đây.

Chuyên gia mật mã

*

Muốn đổi mới cử nhân công nghệ thông tin phải học gì? ngôi trường nào?

Mật mã học là khoa học bít giấu và phục sinh thông tin ẩn hoặc được mã hóa. Một nhà mật mã học là một trong người thiết kế khối hệ thống mật mã, phá vỡ khối hệ thống mật mã với tiến hành nghiên cứu mật mã, những quá trình thường là trách nhiệm của một kỹ sư bảo mật tin tức hoặc kỹ sư bảo mật thông tin thông tin. Tín đồ quản trị mạng.

Có không hề ít nhà mật mã học làm việc như các nhà tư vấn mật mã, và luôn luôn có phần đa vị trí bao gồm sẵn đến họ trong chính phủ hoặc một trong những tập đoàn lớn.

Quản trị mạng

Là một nhân viên để thống trị mạng LAN với WAN của công ty. Họ phụ trách thiết kế, triển khai, thiết đặt và duy trì các mạng này, cùng để chẩn đoán với khắc phục các vấn đề tương quan đến mạng.

Đây là 1 trong những quá trình được dự đoán sẽ sở hữu sự gia tăng nhanh độc nhất về con số việc làm trong tương lai.

Kỹ sư phần mềm

Các kỹ sư phần mềm chịu trách nhiệm phân tích các yêu ước của người dùng và sản xuất ra ứng dụng ứng dụng. Chúng ta thường có khá nhiều kinh nghiệm lập trình, triệu tập vào nhiệm vụ thiết kế và phân phát triển phần mềm dựa trên các nguyên tắc toán học tập hoặc kỹ thuật. Họ hiếm khi từ bỏ mã hóa chương trình.

*

Muốn phát triển thành cử nhân technology thông tin yêu cầu học gì? ngôi trường nào?

Quản trị web

Quản trị website là phạt triển, gia hạn web và các nguồn lực của nó. Thông thường, quá trình này bao gồm trách nhiệm sao lưu các trang web của công ty, cập nhật tài nguyên hoặc xây dựng các trang website mới, thiết kế và trở nên tân tiến trang web, theo dõi lưu lượng truy cập trang web với tìm giải pháp. Cách thức khuyến khích người dùng truy cập trang web.

Quản trị web cũng rất có thể hợp tác với những nhà tiếp thị nhằm tăng lưu lượng truy vấn trang web và hoàn toàn có thể tham gia vào việc trở nên tân tiến quảng cáo trên trang web. Những người có kinh nghiệm sử dụng phần mềm phát triển website như Adobe Illustrator với Adobe Flash hay được ưa thích. Kỹ năng tiếp xúc và tổ chức tốt cũng khá quan trọng so với vị trí này.

Kỹ thuật viên đồ vật tính

Sửa chữa và setup hệ thống laptop và các thành phần, thao tác trên toàn bộ các các loại thiết bị, từ máy tính cá nhân, sever đến sản phẩm công nghệ in. Một trong những kỹ thuật viên máy vi tính chịu trách nhiệm setup hoặc bảo trì mạng thiết bị tính. Với sự cải cách và phát triển của công nghệ, các thiết bị máy tính xách tay sẽ trở nên phức tạp hơn, bởi vì đó yêu cầu việc có tác dụng trong nghành này đã tăng lên.

Chuyên viên viết tài liệu kỹ thuật

*

Muốn trở thành cử nhân công nghệ thông tin nên học gì? ngôi trường nào?

Các chăm gia chuẩn bị hướng dẫn sử dụng, báo cáo kỹ thuật và những văn phiên bản khoa học hoặc kỹ thuật khác. đa số các bên văn kỹ thuật thao tác làm việc cho các công ty trang bị tính, cơ quan chính phủ nước nhà hoặc viện nghiên cứu. Chúng ta biến thông tin kỹ thuật thành các hướng dẫn hoặc bắt tắt dễ hiểu.

Có cần học công nghệ thông tin không?

Công nghệ thông tin là một ngành khó khăn và sệt thù. Nếu như bạn thực sự thích thú và có ao ước theo xua đuổi ngành nghề này thì hãy tự tin theo học chương trình cử nhân công nghệ thông tin của những trường đào tạo có danh tiếng. Nấc lương và thời cơ nghề nghiệp của ngành technology thông tin cũng được xếp vào mức cao. Vì vậy, đó là một ngành nghề tiềm năng ở hiện tại và tương lai.

*

Muốn trở nên cử nhân công nghệ thông tin yêu cầu học gì? trường nào?

Công nghệ tin tức (CNTT) vẫn ngày càng đổi thay sự lựa chọn của khá nhiều bạn trẻ nhiệt huyết, yêu thương thích nghành công nghệ. Nếu bạn có nhu cầu tạo ra sự khác hoàn toàn tích rất cho thay giới. Công nghệ thông tin là trong số những lựa chọn đúng đắn của bạn chính vì ngày ni CNTT là một công cụ đặc biệt quan trọng và không thể không có trong các lĩnh vực khoa học với công nghệ.

Vậy là họ đã tìm hiểu về ngành technology thông tin và cơ hội việc làm giành cho cử nhân công nghệ thông tin. Hi vọng qua bài viết này bạn sẽ biết được bạn dạng thân có tương xứng với ngành này không.

Đừng quên truy vấn tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn để biết thêm những thông tin luân phiên quanh sự việc chọn ngành lựa chọn trường nhé!