Công nghệ iptv là gì? ưu nhược điểm của truyền hình giao thức internet

-
1 phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞ
NG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (Trang 27 -27 )

6. Tổng cỗ áo liệu nghiên cứu

1.3. TỔNG quan tiền VỀ CÔNG NGHỆ TRUYỀN HÌNH IPTV

1.3.1. Có mang và điểm lưu ý về công nghệ truyền hình IPTV

a.

Bạn đang xem: Công nghệ iptv

Khái niệm

IPTV là tên gọi viết tắt của các từ internet Protocol Television - truyền ảnh qua giao thức Internet, Telco Televison tốt truyền hình b ng rộng, cùng với nghĩa truyền cài truyền hình quảng bá hoặc video theo yêu thương cầu, chƣơng trình vạc thanh c hóa học lƣợng cao hơn mạng b ng rộng. Theo quan điểm của đối tƣợng sử dụng, việc khai quật và coi IPTV cũng tương tự nhƣ dịch vụ Tivi trả tiền. Cơ quan trình độ chuyên môn của liên hợp quốc về technology thông tin và truyền thông (International Telecommunication Union – IUT) đã thiết yếu thức thuận tình định nghĩa IPTV nhƣ sau:

IPTV được khái niệm là các dịch vụ đa phương tiện như truyền hình, video, audio, văn bản, số liệu truyền thiết lập trên các mạng dựa vào IP được kiểm soát và điều hành nhằm cung cấp mức chất lượng dịch vụ, tính tương tác, độ bảo mật thông tin và tin cậy theo yêu thương cầu.

Từ quan lại điểm của phòng cung cấp dịch vụ, IPTV bao hàm quá trình thu thập, xử lý và truyền cài đặt một cách an toàn nội dung video trên hạ tầng mạng dựa trên công nghệ IP. Gia nhập vào quá trình hỗ trợ dịch vụ IPTV với nhiều nhà cung ứng dịch vụ từ các nhà hỗ trợ dịch vụ tivi cáp, truyền họa vệ tinh đến các công ty Viễn thông lớn và những nhà khai thác mạng riêng rẽ ở các nơi trên cố kỉnh giới.

b. Một số điểm sáng

Hỗ trợ truyền hình liên quan - các khả n ng chuyển động hai chiều của hệ thống IPTV được cho phép nhà hỗ trợ dịch vụ đƣa ra một vài lƣợng lớn những ứng dụng vô tuyến tƣơng tác. Các loại dịch vụ đƣợc trưng bày qua thương mại & dịch vụ

IPTV c thể bao gồm truyền hình thẳng tiêu chuẩn (SDTV), truyền ảnh độ trung thực cao (HDTV), những trò đùa trực tuyến, và liên kết Internet tốc độ cao.

Không phụ thuộc thời gian - IPTV lúc kết phù hợp với máy thu đoạn phim số cho phép tạo chƣơng trình nội dung không dựa vào thời gian bằng cơ chế ghi cùng lƣu lại văn bản IPTV và sau đ c thể coi lại.

Tăng tính cá nhân - khối hệ thống IPTV từ đầu-cuối cho đầu-cuối cung ứng thông tin hai phía và được cho phép các đối tƣợng thực hiện lựa chọn và tùy chỉnh cấu hình việc xem TV theo sở trường riêng nhƣ chƣơng trình và thời hạn xem ƣa thích.

Yêu ước về băng thông thấp - ráng vì cần truyền tải toàn bộ các kênh cho hầu như đối tƣợng sử dụng, technology IPTV chất nhận được các nhà cung ứng dịch vụ chỉ cần phải phát những kênh nhưng đối tƣợng áp dụng yêu cầu. Tính n ng hấp dẫn này có thể chấp nhận được nhà khai quật mạng tiết kiệm b ng thông.

Khả năng tầm nã nhập bên trên nhiều nhiều loại thiết bị - vấn đề xem câu chữ IPTV không biến thành giới hạn là dùng cho những máy thu hình. Các người tiêu dùng thƣờng áp dụng máy tính cá nhân và các thiết bị di động để truy vấn tới các dịch vụ IPTV.

1.3.2. Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV

IPTV không những đơn thuần là IP video. Trên thực tế, những nhà khai quật viễn thông đang tập trung vào thương mại & dịch vụ này để tạo ra sự khác biệt của thương mại & dịch vụ họ hỗ trợ với những dịch vụ mà các nhà khai thác mạng vô tuyến cáp hay vệ tinh cung cấp. Toàn bộ các lựa chọn cấu trúc và technology cơ sở triệu tập vào vấn đề phân phối nhiều một số loại dịch vụ video clip theo yêu cầu và đoạn phim quảng bá, nhƣng với kinh nghiệm về những dịch vụ thoại và truyền số liệu vận tốc cao có thể chấp nhận được các nhà khai thác viễn thông hỗ trợ cho ngƣời sử dụng những dịch vụ tích hợp bổ sung cập nhật là một phần của g i dịch vụ IPTV lớn.

Các thương mại & dịch vụ chính thƣờng đƣợc triển khai trƣớc là dịch vụ video theo yêu ước và đoạn phim quảng bá, tuy vậy các nhà khai quật viễn thông phần đa c kế

hoạch bổ sung cập nhật các thương mại dịch vụ này với những dịch vụ trò chơi, quảng cáo, âm thanh, thông tin…

Dịch vụ truyền ảnh trên Internet: mang về cho người tiêu dùng những kênh truyền hình đặc sắc trong nƣớc và quốc tế cùng với các tính n ng ƣu việt khi sử dụng dịch vụ: lâm thời dừng, hƣớng dẫn chƣơng trình năng lượng điện tử, kh a chƣơng trình không giành cho trẻ em, lƣu trữ.

Dịch vụ cung ứng nội dung theo yêu cầu: (hay còn được gọi là dịch vụ đa phƣơng tiện) cung cấp cho quý khách khả n ng yêu ước nội dung vào một thời điểm ngẫu nhiên thích hợp cho khách hàng. Nội dung theo yêu ước sẽ đƣợc quản lý đến từng mướn bao theo thời gian sử dụng, thời hạn sử dụng hoặc mốc giới hạn sử dụng. Dịch vụ thương mại theo yêu ước rất nhiều mẫu mã về thể loại: phim theo yêu cầu, truyền ảnh theo yêu cầu, music theo yêu cầu, karaoke theo yêu thương cầu, trò chơi theo yêu cầu.

Dịch vụ tác động và giá trị gia tăng: bao gồm các thể loại chức n ng tua đi - tua lại, lâm thời dừng, lƣu trữ. Dịch vụ gửi cùng nhận thƣ qua TV, dịch vụ thương mại tin nhắn qua TV, dịch vụ điện thoại cảm ứng thấy hình, dịch vụ thương mại hội nghị truyền hình, dịch vụ đọc báo trên TV, thương mại & dịch vụ thông tin qua truyền hình.

1.3.3. Khái quát tình hình thị trƣờng thương mại dịch vụ truyền hình tƣơng tác IPTV tại nước ta IPTV tại vn

IPTV sẽ đổi thay xu hƣớng phổ biến trong nghành truyền hình trả tiền trên Việt Nam. Càng ngày việc cá nhân h a nhu cầu càng ra mắt mạnh mẽ, người sử dụng sẵn sàng trả tiền cho câu hỏi đƣợc thỏa mãn nhu cầu các yêu cầu giải trí mang đến riêng mình. Thương mại & dịch vụ truyền hình tƣơng tác qua giao thức internet (IPTV) mặc dù chỉ mới phát triển tại vn nhƣng hiện thời IPTV đã chiếm hữu hơn 1,2 triệu thuê bao (trong toàn bô 3,5 triệu mướn bao tivi trả tiền trên toàn quốc), chỉ đứng sau truyền hình cáp (khoảng 1,7 triệu thuê bao), tƣơng đƣơng với thương mại & dịch vụ truyền hình số (cả vệ tinh với mặt đất). <3>

Mặt khác, số lƣợng ngƣời sử dụng Internet ngày càng những hơn, tính đến n m 2014, vn hiện c 4775,4 ngàn thuê bao internet b ng thông rộng lớn ADSL, đây đó là khách hàng tiềm n ng của thương mại & dịch vụ IPTV, bởi thương mại & dịch vụ này đƣợc cung ứng trên đƣờng truyền mạng internet b ng thông rộng. Đây là cơ sở căn cơ cho sự cải tiến và phát triển của IPTV.

Trong môi trƣờng vi mô, đối thủ đối đầu và cạnh tranh với những thành phầm dịch vụ IPTV của chúng ta cần đƣợc quan lại tâm, vày doanh nghiệp sẽ dễ ợt mất khách khi đối thủ cạnh tranh c những thương mại & dịch vụ nổi trội hơn.

Trƣớc hết cần n i cho FPT Telecom – đơn vị đầu tiên ra đời thương mại & dịch vụ IPTV tại Việt Nam. Dịch vụ IPTV của khách hàng Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) với thương hiệu thƣơng mại “One
TV – ước ao gì xem nấy”. FPT Telecom là đối chọi vị đầu tiên của vn chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác tiếp s ng với K+. Theo đ , FPT Telecom sản phẩm hiếm tiếp s ng các kênh K+ trên định vị IPTV. FPT Telecom là 1 trong những trong 4 nhà cung cấp đƣờng truyền Internet trước tiên tại nước ta và là đơn vị cung cấp bậc nhất Việt nam trong dịch vụ thương mại viễn thông và dịch vụ trực tuyến.

One
TV hiện tại chỉ cung ứng cho các thuê bao internet ADSL của FPT. Tính đến khi kết thúc n m 2012, FPT cải tiến và phát triển đƣợc rộng 550.000 mướn bao internet ADSL với mức gần 90.000 mướn bao IPTV. Trƣớc thực tế thị trƣờng các đô thị béo đang dần dần bão hòa, FPT đang nỗ lực cố gắng đầu tƣ không ngừng mở rộng thị trƣờng ra những tỉnh khác. FPT đang đầu tƣ 100 tỷ đồng mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ viễn thông và ADSL n m 2012. N m 2013, FPT nhắm đến việc cải tiến và phát triển hạ tầng tự 8 tới 10 thức giấc thành mới, đƣa số lƣợng địa bàn c sự hiện tại diện của chúng ta này lên tới con số 54 tỉnh, thành. Nhƣ vậy đồng nghĩa với khả n ng vạc triển cung ứng dịch vụ One
TV của FPT cũng đƣợc mở rộng.

Tuy nhiên, do hạn chế về chất lƣợng hạ tầng mạng cũng nhƣ lực lƣợng lao rượu cồn kỹ thuật còn thiếu trong khâu ch m s c và cung cấp khách mặt hàng sau

bán hàng. Dịch vụ Internet cùng One
TV của FPT bị người sử dụng phàn nàn về chất lƣợng cũng nhƣ việc xử lý sự cố không kịp thời. Phần trăm thuê bao tách mạng Internet với One
TV khá mập đang làm cho đau đầu các lãnh đạo FPT Telecom.

Tiếp theo là kẻ thù VTC, VTC Digicom – công ty con thành viên của Tổng công ty truyền thông media đa phƣơng luôn tiện VTC tung ra Digitv. Khác biệt với FPT là bên mạng, c sẵn ngƣời dùng. VTC chưa hẳn là công ty mạng cần họ yêu cầu mƣợn lợi thế của các nhà mạng không giống (VNPT) để cách tân và phát triển dịch vụ.

Là nhà phân phối truyền hình cần VTC c rất nhiều ƣu thế trong việc giải quyết và xử lý bài toán về khía cạnh nội dung, bản quyền chƣơng trình vạc s ng. Ngoài việc xây dựng những kênh chƣơng trình nhiều nhất tự trƣớc cho tới nay, VTC còn xây dựng thành công kho dữ liệu to con với gần 3.000 bộ phim đặc sắc đẹp c thuyết minh phụ đề giờ Việt, gần 2.000 video ca nhạc thuộc một khối hệ thống các phim tài liệu hấp dẫn khác ship hàng cho Vo
D. VTC hiện tại đang cung ứng dịch vụ IPTV cho khoảng chừng 30 thức giấc thành. VTC tuy cải tiến và phát triển dịch vụ IPTV hơi sớm nhƣng vì không c hạ tầng yêu cầu hợp tác cung ứng dịch vụ bên trên hạ tầng của VNPT. Vì phải đối đầu trực tiếp cùng với My
TV phải đến n m 2012, VTC bắt đầu thu nhỏ bé thị trƣờng, tạm thời dừng cải tiến và phát triển thuê bao bắt đầu ở một vài tỉnh.

Viettel - cung cấp dịch vụ Net
TV mặc dù đi sau nhƣng với lợi thế về hạ tầng mạng Internet cùng kênh phân phối phải đƣợc xem là c tiềm n ng phát triển dịch vụ IPTV. Mặc dù nhiên, Viettel chỉ coi Net
TV là một kênh dịch vụ cộng thêm gia t ng ứng dụng cho quý khách hàng chứ ko c dự định đầu tƣ mạnh.

TV sẽ đƣợc cung cấp tới 36 tỉnh/thành với trên 15.000 mướn bao. Đến nay My
TV đã triển khai 64/64 thức giấc thành của Việt Nam. Đây là một trong thành công to của VNPT. Dịch vụ thương mại

Đời sinh sống con tín đồ ngày càng nâng cao kéo theo đó là nhu cầu giải trí càng tốt và thương mại dịch vụ truyền hình cũng vậy. Những kênh vô tuyến ngày càng những hơn, những chủ đề hơn quality chương trình cũng như unique hình ảnh. Khi Internet cách tân và phát triển ngày càng mạnh bạo mẽ, đã bao gồm nhiều bề ngoài truyền hình ra đời để đáp ứng, phục vụ đời sống nhu cầu của con người bảo đảm được đường truyền bất biến với quality hình ảnh sắc nét. Ko kể truyền hình truyền thống và tivi cáp thì hiện thời phổ biến hơn hết đó là technology IPTV – một trong các những hiệ tượng truyền hình trọn vẹn mới. Vậy technology IPTV là gì? Ưu điểm của nó là gì mà rất có thể soán ngôi những thương mại & dịch vụ truyền hình khác? Nhược điểm của chính nó ra sao? chúng ta hãy với mọi người trong nhà tìm hiểu.


Mục lục

2 Ưu điểm của công nghệ IPTV3 điểm yếu kém của công nghệ IPTV

Công nghệ IPTV là gì?

IPTV (Internet Protocol TV) có nghĩa là “Truyền hình Internet” hay có cách gọi khác là truyền hình kỹ thuật số. Là một trong phương thức truyền hình áp dụng đường truyền internet đường dẫn rộng để rất có thể truyền cài đặt được hình ảnh và âm thanh của những chương trình tivi đến fan xem.

Nếu đối với loại truyền hình truyền thống lịch sử và truyền hình cáp thì thu dấu hiệu được thu phân phát sóng trường đoản cú vệ tinh hoặc qua cáp mang đến tivi của bạn sử dụng, còn với công nghệ IPTV thì tín hiệu lại được liên kết trực tiếp từ mặt đường mạng Internet để có thì truyền dữ liệu. Tivi sẽ được lắp để một đầu giải mã truyền hình để rất có thể chuyển dấu hiệu nhận được thành hình hình ảnh và âm thanh có rất tốt với độ trễ cực thấp. Tất cả nghĩa là bạn sẽ xem vô tuyến trực tiếp trên đường truyền internet chứ không cần thông qua bất cứ đường truyền hay thiết bị thu sóng nào nữa.

Công nghệ IPTV được chia thành 2 phương pháp thu dấu hiệu truyền hình Internet:

thực hiện đầu giải mã truyền hình liên kết với dịch vụ truyền hình IPTV để nhận tín hiệu, sau đó biến đổi thành hình ảnh và music rồi phát ra screen trên TV. áp dụng bộ đổi khác có sẵn bên trên nhiều các loại tivi đời new đã áp dụng technology hiện đại này vào bộ vi sử lý để rất có thể thu cùng nhận biểu thị trực tiếp ở internet mà không cần phải thông qua cỗ chuyển đổi.

Ưu điểm của công nghệ IPTV

Đa nền tảng, nhiều dịch vụ

Người dùng công nghệ IPTV rất có thể sử dụng nhiều các loại dịch vụ không giống nhau như: internet cáp quang, xem truyền hình quality cao, điện thoại cảm ứng bàn, các thiết bị di động…trên cùng một trường truyền internet tốt nhất mà không cần phải đi những đường truyền như các loại hình cũ

*

Tính tương tác rất là cao

Công nghệ IPTV có thể chấp nhận được người dùng rất có thể tương tác với những dịch vụ tivi một cách cực kỳ dễ dàng. Chẳng hạn như là tìm kiếm các chương trình truyền hình mong mỏi xem theo tên, xem những kênh truyền hình trong và một lúc, hỗ trợ đầy đủ các thông tin của công tác đang chiếu, thiên tài xem lại, kho ứng dụng độc quyền của những nhà mạng,… thực tế điều này vẫn có thể thực hiện được trên tivi truyền thống, tuy vậy điều này rất phức tạp và không bảo vệ được chất lượng ổn định. Vì cần được có sự liên kết và liên can giữa các trạm phạt sóng với cỗ thu và giải mã truyền hình, kết phù hợp với các hạ tầng mạng Internet hiện tại có….Nên tính tác động của công nghệ IPTV cao hơn và dễ dãi hơn hẳn những phương thức vô tuyến khác.

Công nghệ chuyển mạch IP

Có thể những người lưỡng lự truyền hình cáp với vệ tinh thường truyền thống cuội nguồn sẽ nhờ cất hộ đi nóng vội tín hiệu của số đông kênh vào cùng một thời điểm nhằm chất nhận được người dùng bao gồm thể thay đổi kênh tức thì lập tức. Điều này mang tới sự lãng phí dữ liệu không cần thiết mà lại khiến cho quality không được đảm bảo ổn định.

Xem thêm: Ngành Công Nghệ Thông Tin Ra Trường Làm Gì ? Cơ Hội Nghề Nghiệp Ra Sao

Tuy nhiên nhờ công nghệ chuyển mạch IP sinh sống trên IPTV đã chất nhận được sử dụng tài liệu chương trình tivi được lưu trữ tại một địa điểm trung trung khu duy nhất, chỉ khi người dùng yêu cầu thì mới được gửi đi. Điều này giúp cung ứng nhiều dịch vụ thương mại hơn đến truyền hình IPTV, không khiến lãng phí đường dẫn không buộc phải thiết. Trường đoản cú đó tất cả thể đảm bảo được quality ổn định cùng tích thích hợp thêm những tính năng lôi kéo hơn mà lại vẫn không khiến giật lag ảnh hưởng đến trải nghiệm bạn dùng

đoạn phim theo yêu ước (VOD) – Mạng gia đình

Với hào kiệt VOD (Video on Demand) đã có thể chấp nhận được người dùng có thể yêu ước xem ngẫu nhiên video trong các đại lý dữ liệu. Chỉ cần tìm tìm tên diễn viên, thể loại, video, phim hay bất cứ thông tin làm sao thì đều rất có thể xem tức thì mà chưa hẳn chờ đợi.

Mạng mái ấm gia đình – tùy đổi thay trên mỗi hộ mái ấm gia đình khác nhau. Hiện tại trên tivi lúc sử dụng công nghệ IPTV thì đã hoàn toàn có thể tích hòa hợp nhiều hào kiệt đa phương tiện đi lại hơn như có thể xem những hình ảnh, video, lướt web, nghe nhạc, coi phim, karaoke, học tập online,…hoặc thực hiện như cái TV thông thường với những kênh vô tuyến trong và kế bên nước. Như vậy IPTV đã trở thành một mạng mái ấm gia đình hoàn hảo, quánh sắc, ship hàng tất cả nhu yếu của người sử dụng cân xứng với tùy đối tượng gia đình không giống nhau.

Truyền hình chất lượng cao HD

Người dùng có thể xem công tác có unique hình hình ảnh và music cao đạt chuẩn HD nhờ việc IPTV được hỗ trợ kết nối đường dẫn rộng tốc độ cao. Đồng thời rất có thể cung cấp dịch vụ thương mại xem phim, video,… với chất lượng cực cao Full HD+, 2K, 4K,…

*

kiểm soát và điều hành tối đa lịch trình TV

Ngoài việc hoàn toàn có thể xem theo yêu ước thì IPTV còn tồn tại một ưu thế là có thể kiểm thẩm tra được toàn bộ các lịch trình truyền hình. Người tiêu dùng còn rất có thể tự lựa chọn những công tác mà mình muốn lưu lại giúp xem sau hay là tàng trữ ra thiết bị bộ nhớ bên ngoài. Rất có thể hiểu rằng IPTV cung ứng chương trình theo nhu yếu của người dùng chứ không chỉ là khoác định như truyền họa truyền thống.

Nhược điểm của công nghệ IPTV

Nhược điểm lớn nhất của technology IPTV bao gồm 2 vấn đề chính:

Khả năng mất tài liệu rất cao

Vì dữ liệu được truyền rằng một cách độc lập nên vấn đề mất dữ liệu có thể diễn ra nên bắt buộc một nhà cung cấp dịch vụ có unique tốt lại uy tín.

Sự lừ đừ tín hiệu

Nếu như fan dùng technology IPTV sử dụng mạng internet không đủ băng thông tốc độ cao thì trong quá trình sử dụng technology này sẽ chạm mặt phải những vấn đề như giật, lag, đứng hình với khi chuyển kênh cũng tốn thời gian khá lâu năm để load.

Thực tế thì không chỉ riêng gì technology IPTV tất cả nhược điểm này mà ngay tất cả những thủ tục nào thực hiện internet cũng chạm chán phải điều này. Bởi lẽ vì mọi sản phẩm đều hoàn toàn có thể được kết nối mạng, khi nhưng mà đường truyền mạng không đủ mạnh, quá yếu và không ổn định sẽ gây cản trở việc kết nối ảnh hưởng lớn tới những hiểu biết của fan dùng.

Một trong những nhà hỗ trợ dịch vụ bậc nhất hiện ni thì FPT Telecom đang cung ứng dịch vụ IPTV với unique cực kỳ cao lại bình ổn nên đang trở thành nhà hỗ trợ dịch vụ IPTV bậc nhất hiện nay.

Lắp để mạng Only mạng internet FPT

Trả sau từng tháng: Đóng mức giá hòa mạng 330.000đ (+ chi phí cọc nếu ở trọ, sinh sống thuê, đơn vị không chủ yếu chủ)Trả trước 3 tháng: Miễn mức giá hòa mạng, khuyến mãi Modem Wifi 2 băng tần 2.4G với 5G (tùy khu vực sẽ có cơ chế này)Trả trước 6 tháng: Giảm phí hòa mạng, khuyến mãi Modem Wifi 2 băng tần 2.4G và 5G + khuyến mãi 1 mon cước trang bị 7Trả trước 12 tháng: Miễn mức giá hòa mạng, miễn chi phí cọc, tặng kèm Modem Wifi 4 cổng rất mạnh, tặng ngay 2 tháng cước đồ vật 13 + 14

*

​Lắp đặt full bộ Internet cùng Truyền Hình FPT

Trả sau từng tháng: Đóng tổn phí hòa mạng 550.000đ (+ tiền cọc giả dụ ở trọ, sinh sống thuê hoặc nhà không thiết yếu chủ)Trả trước 3 tháng: Miễn giá tiền hòa mạng, tặng ngay Modem Wifi 2 băng tần 2.4G và 5G + Đầu thu FPT Box 4K (tùy quanh vùng sẽ có chế độ này)Trả trước 6 tháng: Miễn giá tiền hòa mạng, tặng kèm Modem Wifi 2 băng tần 2.4G cùng 5G + Đầu thu FPT Box 4K + tặng kèm 1 mon cước vật dụng 7Trả trước 12 tháng: Miễn phí tổn hòa mạng, miễn chi phí cọc, tặng ngay Modem Wifi 4 cổng + Đầu thu FPT Box 4K + tặng 2 mon cước lắp thêm 13 + 14 

*