CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ LẬP TRÌNH PHP ĐỂ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB ĐỘNG

-

Cơ bản về lập trình PHP là bài hướng dẫn sơ khởi về lập trình php, gồm cài đặt php, cách viết code, khai báo biến, kiểu dữ liệu…

PHP là gì

PHP ra đời năm 1994, chữ PHP là viết tắt của từ Hypertext Preprocessor. Đây là một công nghệ lập trình web mạnh và nổi tiếng ngày nay. Sau đây là một vài điểm tóm tắt cơ bản về lập trình PHP:

PHP là ngôn ngữ kịch bản (Scripting language), nghĩa là PHP ngôn ngữ thông dịch. Từng lệnh được máy kiểm tra cú pháp và thực thi khi chạy chứ không cần biên dịch trước toàn bộ chương trình.Mã nguồn PHP là nguồn mở , không phải nguồn đóng.PHP chạy ở phía máy chủ (server side) chứ không phải ở phía client như javascript.Ngôn ngữ PHP được tạo ra để phát triển các ứng dụng web. PHP giúp tạo ra nội dung trang web ở phía server trước khi trả nội dung về cho client. Do đó có thể nói PHP là công nghệ lập trình Web động.PHP có thể kết nối đến nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau như My
SQL, MSSQL, Access, Mongo
DB, SQLite, Post
Gre
SQL, Oracle…

Vì sao học PHP

PHP là ngôn ngữ script nên dễ học và dễ cài đặt vào máy. Cộng đồng PHP rộng lớn nên tài nguyên chia sẽ của người lập trình PHP là rất nhiều. Đa phần các tài nguyên chia sẽ là miễn phí. Cho nên PHP rất thích hợp với người mới bắt đầu bước vào thế giới lập trình web động.

Bạn đang xem: Cách sử dụng công cụ lập trình PHP để phát triển ứng dụng web động

Bạn có thể sử dụng PHP cho mục đích lập trình website ở các mức độ khác nhau. Từ các website đơn giản như

Các website đơn giản thường thấy trên mạng: như website tin tức ( tin tổng hợp như các báo mạng, tin chuyên ngành như mẹo vặt, phong thủy…)

Các website thương mai điện tử hoàn toàn có thể viết bằng PHP dễ dàng như bán điện thoại, laptop, cây cảnh, thú cưng, …

Những website có nghiệp vụ phức tạp vẫn có thể dùng PHP để lập trình như website quản lý nhân sự, tiền lương, quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý bệnh nhân…

Nhiều CMS miễn phí nổi tiếng trên mạng như Word
Press, Joomla, Drupal, Magento,Open
Cart… đều được viết bằng PHP.

Có rất framework được viết trên PHP, chúng cung cấp cho người lập trình web các công cụ nền tảng để phát triển website nhanh chóng mà không cần phải code PHP từ đầu trong các dự án website. Có thể kể đến các PHP Framework nổi tiếng như Laravel, Cake
PHP, Phalcon, Symfony, Cog
Igniter, Yii, Fuel
PHP …

PHP vẫn có thể được dùng để phát triển các website thuộc nhiều mảng khác nữa như REST API, xử lý ảnh, file, video…


Điều kiện để học php

Trước khi học PHP, bạn phải có kiến thức làm trang web với HTML, CSS, Javascript. Đó là những kiến thức làm web phía client phải biết trước khi lập trình ở phía server với PHP. Ngoài ta, cần biết cơ bản về database nữa nhé, Mysql đó.

Cài đặt PHP

Để lập trình web với PHP, bạn phải cài PHP vào máy để code. Sau khi website hoàn thành mới đưa lên host để mọi người sử dụng.

Nhưng không chỉ cài 1 mình PHP, bạn cần cài 1 bộ gồm 4 chương trình sau: Apache, PHP, Mysql và Php
Myadmin.

Apache là Web Server, đóng vai trò nhận request và trả kết quả trang web (response) cho user qua giao thức http.PHP là chương trình giúp chạy code PHP để phát sinh nội dung trang web phía server.My
SQL là cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu. PHP sẽ tương tác với Mysql để lấy, thêm, dữ liệu trong các table.php
My
Admin là công cụ để quản trị Mysql.
*

Có thể cài đặt 4 tool trên bằng các chương trình miễn phí như Xampp, Wamp… Dùng Xampp rất tốt, muốn xem cách cài xampp thì nhắp link này.

Công cụ dùng để lập trình PHP (IDE)

Có rất nhiều công cụ dùng để viết code PHP, như Net
Beans
, Sublime Text, Visual Studio Code… Netbeans rất tốt nhưng chạy hơi chậm, tuy nhiên Bạn dùng cái nào cũng được.

Php code

Code php được viết trong các file có tên mở rộng là .php. Các file .php này phải được lưu trong folder htdocs – là folder gốc của apache thì mới hoạt động được.

Ví dụ file php của bạn sanpham.php lưu trong folder c:\xampp\htdocs thì truy xuất bằng trình duyệt qua địa chỉ như sau http://localhost/sanpham.php

PHP code block

Trong file .php bạn viết rất nhiều lệnh PHP, mỗi lệnh kết thúc bằng dấu chấm phẩy ( ; ) . Các lệnh PHP sẽ được đặt trong các khối code với dấu hiệu . Ngoài ra trong file .php, bạn viết các mã html, css, javascipt như đã biết. Ví dụ:

Lập trình PHP cơ bản là một trong những kỹ năng quan trọng mà bất kỳ lập trình viên web nào cũng nên biết. PHP là một ngôn ngữ lập trình phổ biến được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng các ứng dụng web động. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ PHP, các đối tượng cơ bản trong PHP, cách khai báo biến và sử dụng chúng, cách sử dụng câu lệnh điều kiện và vòng lặp, thao tác với mảng, xử lý chuỗi, tạo và sử dụng hàm trong PHP.

Cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ PHP:– Ngôn ngữ PHP được viết trong các thẻ mở và đóng . Các đoạn mã PHP được đặt trong các thẻ này để máy chủ biết được phần mã nào là mã PHP và thực thi nó.– Mã PHP có thể được viết trong bất kỳ đâu trong tệp tin HTML và sẽ được xử lý bởi máy chủ trước khi trình duyệt hiển thị trang web.– PHP không yêu cầu ký hiệu dòng kết thúc (;) ở cuối mỗi dòng.

Các đối tượng cơ bản trong PHP:– Biến: Được sử dụng để lưu trữ giá trị. Khai báo một biến bắt đầu bằng ký tự $ và cũng có thể được khởi tạo với các giá trị như số, chuỗi, hoặc các kiểu dữ liệu khác.– Hằng số: Là một giá trị không thay đổi trong suốt quá trình chạy của chương trình. Một hằng số được đặt tên và chỉ có thể được khai báo một lần.– Mảng: Là một tập hợp các giá trị có thể được lưu trữ trong một biến duy nhất. Có hai loại mảng trong PHP: mảng chỉ số và mảng liên kết.– Đối tượng: Là một thực thể được tạo ra từ một lớp và có thể chứa các thuộc tính và phương thức.

Cách khai báo biến và sử dụng chúng trong PHP:– Để khai báo một biến, bạn chỉ cần đặt ký tự $ trước tên biến và gán nó với một giá trị.– Biến không cần khai báo kiểu dữ liệu rõ ràng, PHP tự động xác định kiểu dữ liệu dựa trên giá trị được gán cho biến.– Biến có thể được sử dụng trong các biểu thức và câu lệnh.

Cách sử dụng câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong PHP:– Câu lệnh điều kiện if được sử dụng để kiểm tra một điều kiện và thực thi các hành động tùy thuộc vào kết quả của điều kiện đó.– Câu lệnh điều kiện if…else cho phép thực thi một hành động nếu điều kiện là đúng và một hành động khác nếu điều kiện là sai.– Vòng lặp while được sử dụng để lặp lại một đoạn mã trong khi một điều kiện cụ thể vẫn đúng.– Vòng lặp for được sử dụng để lặp lại một đoạn mã một số lần cụ thể.

Thao tác với mảng trong PHP:– Mảng chỉ số là một tập hợp các giá trị được đánh số từ 0 trở đi. Để truy cập vào các giá trị trong một mảng chỉ số, bạn sử dụng chỉ số của giá trị đó.– Mảng liên kết là một tập hợp các giá trị được đánh dấu bằng các khóa. Để truy cập vào các giá trị trong một mảng liên kết, bạn sử dụng khóa của giá trị đó.

Cách xử lý chuỗi trong PHP:– Chuỗi là một dãy các ký tự trong dấu ngoặc kép hoặc dấu nháy đơn. PHP cung cấp nhiều hàm có sẵn để xử lý chuỗi như: strlen(), str_replace(), strpos(),…

Cách tạo và sử dụng hàm trong PHP:– Hàm cho phép bạn tạo một đoạn mã có thể được sử dụng lại trong chương trình.– Để khai báo một hàm, bạn sử dụng từ khóa function, sau đó đặt tên hàm và đặt các câu lệnh trong dấu ngoặc nhọn.– Một hàm có thể nhận giá trị đầu vào (tham số) và trả về một giá trị.

FAQs:Q: Học PHP từ cơ bản đến nâng cao có khó không?
A: Học PHP từ cơ bản đến nâng cao đòi hỏi sự cần mẫn và kiên nhẫn. Tuy nhiên, với sự tỉ mỉ và thực hành đầy kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể nắm bắt và hiểu rõ ngôn ngữ này.

Q: Lập trình web PHP + My
SQL như thế nào?
A: Lập trình web PHP + My
SQL liên quan đến việc sử dụng PHP để kết nối và thao tác với cơ sở dữ liệu My
SQL. Bằng cách sử dụng PHP và My
SQL, bạn có thể tạo ra các trang web động tương tác với người dùng.

Q: Có phần mềm lập trình PHP nào tốt không?
A: Có nhiều phần mềm lập trình PHP tốt như Php
Storm, Eclipse, Visual Studio Code, và Sublime Text. Tuy nhiên, lựa chọn phần mềm phù hợp phụ thuộc vào sở thích và yêu cầu cá nhân của bạn.

Q: Tôi có thể học lập trình PHP qua Internet không?
A: Có, bạn có thể tự học lập trình PHP qua Internet thông qua các tài liệu, sách, video hướng dẫn trực tuyến và các khóa học trực tuyến miễn phí hoặc trả phí.

Q: Có cần học lập trình PHP trước khi học lập trình web?
A: Lập trình PHP là một phần quan trọng trong việc phát triển các trang web động. Việc nắm vững lập trình PHP sẽ giúp bạn hiểu và xử lý các tác vụ liên quan đến việc phát triển các trang web. Tuy nhiên, không bắt buộc phải học PHP trước khi học lập trình web, bạn cũng có thể học song song hai kỹ năng này.


Từ khoá người dùng tìm kiếm: lập trình php cơ bản Học PHP từ cơ bản đến nâng cao, lập trình web php + mysql, Phần mềm lập trình PHP, Lập trình PHP, Lập trình PHP trên Visual Studio Code, Học lập trình PHP online, Tự học lập trình PHP, Ngôn ngữ lập trình PHP

Chuyên mục: Top 64 Lập Trình Php Cơ Bản

Làm Chủ Php Cơ Bản Trong 1 Giờ Cho Người Mới | Học Php Cùng Unitop.Vn


Học PHP từ cơ bản đến nâng cao

PHP (Hypertext Preprocessor) là một ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trong phát triển các ứng dụng web động. Từ những công cụ đơn giản cho đến những dự án phức tạp, PHP đang trở thành một công cụ quan trọng trong việc xây dựng các trang web động mạnh mẽ.

Học PHP từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp bạn hiểu rõ ngôn ngữ này và cung cấp cho bạn những kiến thức cần thiết để phát triển, quản lý và tối ưu hoá các ứng dụng web của mình.

1. Bắt đầu với PHP căn bản:

Khi học PHP, quan trọng nhất là phải hiểu cú pháp cơ bản của ngôn ngữ. Bạn cần phải biết cách khởi tạo biến, gán giá trị và làm việc với các kiểu dữ liệu như chuỗi, số và mảng. Biết cách sử dụng câu điều kiện và vòng lặp sẽ giúp bạn kiểm soát luồng điều khiển của chương trình.

Xem thêm: Bếp chiên nhúng dienmayxanh, ở đâu bán bếp chiên nhúng điện máy xanh

Hơn nữa, kiến thức về cách sử dụng hàm và class sẽ giúp bạn tạo ra các phương thức tái sử dụng và tổ chức mã nguồn của bạn một cách tốt nhất. Bạn cũng nên tìm hiểu về cách xử lý các biểu mẫu HTML và truy vấn cơ sở dữ liệu để tạo ra các trang web động tương tác.

2. Mở rộng kiến thức của bạn:

Sau khi đã nắm vững các khái niệm cơ bản của PHP, bạn có thể tiếp tục mở rộng kiến thức của mình với các chủ đề nâng cao như:

– Hướng đối tượng: PHP hỗ trợ hướng đối tượng và hiểu rõ nguyên tắc của nó sẽ giúp bạn tạo ra mã nguồn mạnh mẽ và dễ bảo trì. Học về lớp, đối tượng, kế thừa, giao diện và các khái niệm khác của hướng đối tượng sẽ nâng cao khả năng lập trình của bạn.

– Xử lý lỗi: Điều quan trọng trong việc phát triển ứng dụng web là biết cách xử lý lỗi và gỡ lỗi. Học cách sử dụng các cơ chế xử lý lỗi như try-catch và throw sẽ giúp bạn kiểm soát được các tình huống ngoại lệ trong mã nguồn của mình.

– Công cụ và tài nguyên: PHP đi kèm với rất nhiều thư viện và công cụ hỗ trợ phát triển. Học cách sử dụng Composer, một trình quản lý phụ thuộc PHP, và các thư viện phổ biến như Laravel hoặc Symfony giúp bạn phát triển ứng dụng nhanh chóng và dễ dàng.

3. Thực hành và xây dựng dự án:

Học lý thuyết về PHP là quan trọng, nhưng thực hành và xây dựng các dự án thực tế mới thực sự giúp bạn thành thạo ngôn ngữ này. Hãy thử xây dựng các trang web nhỏ hoặc ứng dụng web đơn giản để áp dụng những kiến thức mà bạn đã học. Điều này giúp bạn làm quen với quy trình phát triển và giải quyết các thách thức thực tế.

FAQs:

1. PHP khác với HTML và CSS như thế nào?
PHP là một ngôn ngữ lập trình, trong khi HTML và CSS là ngôn ngữ đánh dấu và kiểu dáng trang web. HTML và CSS được sử dụng để xây dựng giao diện trang web, trong khi PHP được sử dụng để tạo ra các chức năng động và tương tác trên trang web.

2. Làm thế nào để bắt đầu học PHP?
Bạn có thể bắt đầu học PHP bằng cách tìm hiểu về cú pháp cơ bản của ngôn ngữ và làm quen với các khái niệm căn bản như biến, câu lệnh điều kiện và vòng lặp. Có nhiều tài liệu trực tuyến, video hướng dẫn và khóa học miễn phí giúp bạn bắt đầu.

3. PHP có khó không?
Điều này phụ thuộc vào trình độ và sự kiên nhẫn của mỗi người học. Cú pháp của PHP tương đối dễ hiểu và ngôn ngữ này có rất nhiều tài liệu học. Nếu bạn bắt đầu với các khái niệm căn bản và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ có thể nắm bắt PHP một cách dễ dàng.

4. Làm thế nào để tạo ra một trang web động bằng PHP?
Để tạo ra một trang web động bằng PHP, bạn cần biết cách sử dụng câu lệnh PHP và kết hợp với HTML để tạo ra mã nguồn tương tác. Bạn cũng có thể sử dụng các thư viện và framework PHP để tăng tốc quá trình phát triển.

5. Sau khi học PHP, tôi có thể làm gì?
Sau khi học PHP, bạn có thể xây dựng và quản lý các trang web động, tham gia vào dự án phát triển phần mềm hoặc làm việc như một lập trình viên PHP. PHP cũng mở ra cơ hội để nắm bắt các ngôn ngữ lập trình khác và phát triển nền tảng kỹ năng lập trình đa dạng.

Trên đây là một bài viết về học PHP từ cơ bản đến nâng cao. Hiểu và áp dụng kiến thức này sẽ giúp bạn trở thành một nhà phát triển web tài ba và sẵn sàng xây dựng các ứng dụng web động mạnh mẽ.


Lập trình web PHP + My
SQL: Khám phá khả năng không giới hạn trong việc phát triển ứng dụng web

Lập trình web đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc phát triển các ứng dụng web hiện đại. Với sự gia tăng vượt bậc của nền tảng web và nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng, việc lập trình web đòi hỏi những công nghệ phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. Trong số các ngôn ngữ lập trình web phổ biến, PHP và My
SQL đã chứng tỏ được tính ổn định và sự linh hoạt cao, là một sự kết hợp mạnh mẽ cho việc xây dựng các ứng dụng web phức tạp.

PHP là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở phát triển đặc biệt cho các ứng dụng web. Nó được thiết kế để tạo ra các phần tử động trên trang web và kết nối với cơ sở dữ liệu. PHP được giới phát triển web đánh giá cao vì tính năng, hiệu suất và khả năng tương thích với nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.

My
SQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, cung cấp khả năng lưu trữ và truy vấn dữ liệu hiệu quả. Với My
SQL, lập trình viên có thể tạo các bảng, quản lý dữ liệu và truy vấn dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng. Điều này giúp cho việc phát triển các ứng dụng web có khả năng xử lý dữ liệu phức tạp một cách hiệu quả.

Việc sử dụng PHP và My
SQL cùng nhau mang lại nhiều lợi ích. Trước hết, sự kết hợp này cung cấp một môi trường phát triển mạnh mẽ để xây dựng ứng dụng web phức tạp. Tính khả chuyển của PHP cho phép chạy trên nhiều hệ điều hành và không đòi hỏi cấu hình phức tạp. Đồng thời, khả năng kết nối của PHP với My
SQL tạo ra một giải pháp xử lý dữ liệu dễ dàng và hiệu quả.

Một ứng dụng phổ biến của lập trình web PHP + My
SQL là xây dựng các hệ thống quản lý nội dung (CMS). CMS cho phép lập trình viên tạo ra các trang web động, quản lý nội dung và cơ sở dữ liệu một cách tiện lợi. Word
Press, Joomla và Drupal là các nền tảng CMS phổ biến sử dụng PHP và My
SQL, cho phép người dùng tùy chỉnh và phát triển các tính năng phức tạp cho trang web của mình.

FAQs:

1. Lập trình web PHP + My
SQL phức tạp không?
Lập trình web PHP + My
SQL có thể phức tạp tùy thuộc vào mức độ phát triển và tính chất của ứng dụng cần xây dựng. Tuy nhiên, với khả năng của PHP và My
SQL, việc phát triển các ứng dụng web phức tạp trở nên dễ dàng và hiệu quả.

2. Tại sao nên sử dụng PHP và My
SQL để phát triển ứng dụng web?
PHP và My
SQL là một cặp lý tưởng để phát triển các ứng dụng web, nhờ tính linh hoạt, hiệu suất và khả năng tương thích với nhiều hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau. Sự kết hợp giữa PHP và My
SQL cung cấp một môi trường phát triển mạnh mẽ và tiện ích.

3. Có công cụ hỗ trợ phát triển PHP và My
SQL không?
Có nhiều công cụ mạnh mẽ để phát triển PHP và My
SQL như XAMPP, WAMP và php
My
Admin. Những công cụ này giúp lập trình viên quản lý và phát triển ứng dụng web một cách nhanh chóng và tiện lợi.

4. Có tổ chức hoặc cộng đồng hỗ trợ lập trình web PHP + My
SQL không?
Có nhiều tổ chức và cộng đồng hỗ trợ lập trình web PHP + My
SQL như PHP.net, My
SQL.com và Stack Overflow. Những tổ chức và cộng đồng này cung cấp tài liệu, hướng dẫn và các nguồn thông tin hữu ích cho lập trình viên.

5. Lập trình web PHP + My
SQL có tương lai không?
Lập trình web PHP + My
SQL vẫn là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ và có tương lai sáng rõ. Với sự phát triển của nền tảng web và nhu cầu ngày càng tăng cao của người dùng, việc phát triển các ứng dụng web sử dụng PHP và My
SQL vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về lập trình web PHP + My
SQL. Việc sử dụng PHP và My
SQL cùng nhau mang lại những lợi ích hữu ích trong việc phát triển các ứng dụng web phức tạp. Vì vậy, nếu bạn đang quan tâm và có ý định phát triển ứng dụng web, hãy xem xét sử dụng lập trình web PHP + My
SQL và khám phá tiềm năng không giới hạn của nó.


*
Làm chủ Php Cơ Bản trong 1 giờ cho người mới | Học php cùng Unitop.vn

Link bài viết: lập trình php cơ bản.