Báo giá tấm nhựa đài loan hiện nay, báo giá tấm nhựa đài loan

-

BẢNG BÁO GIÁ chi TIẾT TẤM MẶT TỦ ĐÀI LOAN CHINHUEI VÀ CÁC PHỤ KIỆN

Thanh toán trực tiếp hóa 1-1 công ty


 

STT

 

Tên hàng, quy cách

( rộng * lâu năm * Dày)

 

Đơn giá/m(VND)

 

 

Đơn giá/tấm

(VND)

 

ĐVT

 

Số lượng tấm vào hộp

 

Đơn giá

(VND)

 

Ghi chú

1

Tấm 200 * 2400 * 1,5

37,240

89,375

Hộp

10

893,752

 

2

Tấm 310 * 2400 * 1,5

56,418

135,404

Hộp

10

1,355,305

 

3

Tấm 400 * 1800 * 1,5

74,238

133,555

Hộp

8

1,069,718

 

4

Tấm 400 * 2400 * 1,5

74,238

178,071

Hộp

8

1,425,873

 

5

Tấm 450 * 1800 * 2,5

96,776

172,038

Hộp

4

689,426

 

6

Tấm 450 * 1900 * 2,5

96,776

181,594

Hộp

4

727,661

 

7

Tấm 450 * 2100 * 2,5

96,776

200,709

Hộp

4

804,113

 

8

Tấm 450 * 2400 * 2,5

96,776

229,383

Hộp

4

918,805

 

9

Tấm 450 * 2500 * 2,5

96,776

238,940

Hộp

4

957,051

 

10

Tấm 480 * 1800 * 2,5

106,097

190,973

Hộp

4

814,821

 

11

Tấm 480 * 2400 * 2,5

106,097

254,629

Hộp

4

1,019,791

 

12

Tấm 500 * 1800 * 1,5

96,776

173,640

Hộp

5

869,218

 

13

Tấm 500 * 2400 * 1,5

96,776

231,519

Hộp

5

1,159,784

 

14

Tấm 510 * 1900 * 2,5

111,420

211,677

Hộp

4

847,980

 

15

Tấm 510 * 2400 * 2,5

111,420

267,379

Hộp

4

1,070,799

 

16

Tấm 510 * 2500 * 2,5

111,420

278,516

Hộp

4

1,115,361

 

18

Tấm 600 * 2400 * 1,5

99,832

239,545

Hộp

5

1,199,001

 

19

Tấm 600 * 1800 * 2,5

131,538

236,800

Hộp

4

948,477

 

20

Tấm 600 * 2500 * 2,5

131,538

327,122

Hộp

4

1,309,763

 

21

Tấm 800 * 2000 * 2,5

191,005

382,009

Hộp

4

1,529,311

 

22

Thanh ngăn kéo 120 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,265,964

30 Thanh

23

Thanh chống kéo 140 * 300 * 1,5

 

 

Hộp

 

1,514,609

20 Thanh

24

Thanh ốp chân tủ ( lâu năm 2,4 m)

 

 

Hộp

 

929,421

20 Thanh

25

Thanh ốp chân tủ ( lâu năm 3,8 m )

 

 

Hộp

 

1,518,586

20 Thanh

26

Nẹp bịt dọc 240 * 1,5

 

 

Thanh

 

11,517

100 Thanh/Hộp

27

Nẹp bịt dọc 240 * 2,5

 

 

Thanh

 

12,193

100 Thanh/Hộp

28

Nẹp kính ( dài 2,4 m)

 

 

Bộ

 

34,382

 

29

Ray cửa ngõ lùa (3,5 centimet * 3,8 m)

 

 

Bộ

 

51,260

 

 

 

 

"Đã bao gồm thuế vat 10%"

BẢNG BÁO GIÁ đưa ra TIẾT TẤM MẶT TỦ VINCO

Thanh toán trực tiếp hóa đối chọi công ty


STT

Tên hàng, quy cách( rộng * nhiều năm * Dày)

Đơn giá/m (VND)

Đơn giá/tấm(VND)

Số lượng tấm vào hộp

Thành tiền/hộp

Ghi chú

1

Tấm 70 * 2400 * 1,8

23,438

56,251

20

1,125,021

 

2

Tấm 150 * 3000 * 1,8

35,289

105,866

10

1,058,657

 

3

Tấm 350 * 2000 * 1,8

94,935

189,869

4

759,477

 

4

Tấm 350 * 2400 * 1,8

94,935

227,842

4

911,373

 

5

Tấm 400 * 2000 * 1,8

103,695

207,389

4

829,557

 

6

Tấm 400 * 2400 * 1,8

103,695

248,865

4

995,468

 

7

Tấm 450 * 2000 * 1,8

123,818

247,635

4

990,543

 

8

Tấm 450 * 2400 * 1,8

123,818

297,162

4

1,188,651

 

9

Tấm 450 * 2500 * 1,8

123,818

309,544

4

1,238,179

 

10

Tấm 500 * 2000 * 1,8

136,248

272,493

4

1,089,976

 

11

Tấm 500 * 2400 * 1,8

136,248

326,992

4

1,307,971

 

12

Tấm 500 * 2500 * 1,8

136,248

340,617

4

1,362,470

 

13

Tấm 550 * 2000 * 1,8

150,334

300,666

4

1,202,663

 

14

Tấm 550 * 2400 * 1,8

150,334

360,800

4

1,443,200

 

15

Tấm 550 * 2500 * 1,8

150,334

375,832

4

1,503,333

 

16

Tấm 800 * 2000 * 1,8

213,070

426,141

2

852,282

 

17

Tấm 800 * 2400 * 1,8

213,070

511,369

2

1,022,737

 

12

Nẹp cạnh 18( 2.4m)

5,446

 

 

653,601

50 thanh

13

Đố 35*55( 4m)

35,512

 

 

1,420,468

10 cây/ bó

14

Đố 35*85( 4m)

46,166

 

 

1,846,609

10 cây/ bó

15

Phào đình tủ 72*40 (2.4m)

17,756

 

 

852,282

20 cây/ bó

16

Nẹp vạt 26.5*27.35 (2.4m)

7,257

 

 

870,816

50 cây/ bó

17

Nẹp ép(2.4m)

13,614

 

 

1,633,570

50 cây/ bó


 

 

Hỗ trợ vận chuyển, support dạy nghề, cung cấp máy sản xuất Áp dụng khuyến mãi theo công ty


 

PHỤ KIỆN GIA CÔNG

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Nẹp trăng tròn ( trắng )

Cái

550

Nẹp 31 ( white )

Cái

670

Nẹp 31 ( Mầu )

Cái

770

Nẹp 40 ( Trắng)

Cái

750

Nẹp 40 ( Mầu )

Cái

850

Nẹp 45 ( Trắng)

Cái

1,300

Nẹp 45 ( Mầu )

Cái

1,400

Nẹp 48

Cái

1,400

Nẹp 50 (trắng)

Cái

1,250

Nẹp 50 (màu)

Cái

1,350

Nẹp 51 (trắng)

Cái

1,500

Nẹp 51( màu)

Cái

1,600

Nẹp 55 (trắng)

Cái

1,700

Nẹp 55 (màu)

Cái

1,800

Nẹp 60 ( trắng )

Cái

1,900

Nẹp 60 ( mầu )

Cái

2,000

Nẹp 35 VINCO

Cái

1,300

Nẹp 40 VINCO

Cái

1,400

Nẹp 45 VINCO

Cái

1,700

Nẹp 50 VINCO

Cái

2,000

Nẹp 55 VINCO

Cái

2,200

Nẹp 35 VINCO dán da

Cái

1,700

Nẹp 40 VINCO dán da

Cái

1,800

Nẹp 45 VINCO dán da

Cái

2,100

Nẹp 50 VINCO dán da

Cái

2,400

Nẹp 55 VINCO dán da

Cái

2,600

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Mộng VINCO

TÚI

110,000

Nẹp vát 40 VINCO

Cái

2,200

Ray UV 3m

BỘ

90,000

Nẹp chân 40

Cái

1,200

Mộng 40

Cái

60

Mộng 40 dài

Cái

100

Mộng 45

Cái

90

Mộng 51

Cái

150

Mộng 1.5 PLUS

Cái

180

Mộng 2.0 PLUS

Cái

220

Nẹp 31 ( trắng ) PLUS

Cái

1,400

Nẹp 31 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,500

Nẹp 35 ( white ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 35 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 40 ( white ) PLUS

Cái

1,700

Nẹp 40 ( Mầu ) PLUS

Cái

1,800

Nẹp 45 ( white ) PLUS

Cái

1,900

Nẹp 45 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,000

Nẹp 50 ( trắng ) PLUS*2.0

Cái

2,100

Nẹp 50 ( Mầu ) PLUS*2.0

Cái

2,200

Nẹp 55 ( white ) PLUS

Cái

2,100

Nẹp 55 ( Mầu ) PLUS

Cái

2,200

Ke góc

Cái

100

Chân bàn

Cái

70

Chân tăng chỉnh

Cái

1,100

Tên hàng, quy cách

ĐVT

Đơn giá(VND)

Tay cầm cố nhựa

Cái

1,000

Chân tăng chỉnh dày

Cái

1,300

Gác Ø 24

Bộ(2 cái)

1,200

Núm trắng

Cái

700

Inox

Cây

115,000

Băng co

Cuộn

120,000

 


 

ĐƠN GIÁ TẤM NHỰA VIỆT ĐẠI ĐẠT

STTTên hàng, quy cách( rộng lớn * lâu năm * Dày)Đơn giá/m (VND)Đơn giá/tấm(VND)Số lượng tấm trong hộpThành tiền/hộpGhi chú
1Tấm 200 * 2400 * 1,525,38060,91216975,608Xanh + Trắng+ Hồng
2Tấm 310 * 2400 * 1,538,57892,58710926,878 
3Tấm 400 * 1800 * 1,550,76091,3688731,960 
5Tấm 400 * 2400 * 1,550,760121,8248975,608 
6Tấm 450 * 1800 * 2,565,988118,7794476,129 
9Tấm 450 * 2400 * 2,565,988158,3724634,500 
11Tấm 510 * 1800 * 2,578,171140,7074563,843 
12Tấm 510 * 1900 * 2,578,171148,5204595,111 
14Tấm 510 * 2400 * 2,578,171187,6094751,452 
15Tấm 510 * 2500 * 2,578,171195,4264782,720 
16Tấm 550 * 2500 * 2,586,292215,7304863,936 
16Tấm 600 * 2500 * 2,591,368228,4204914,696 
17Thanh lòng 500*2400*2.5( trắng)   1,333,24240 THANH
18Thanh lòng 500*2400*1.5( trắng)   1,534,61765 THANH
19Thanh đáy 500*2400*1.5( đen)   1,011,04265 THANH

*
Từ khóa: bảng giá bang gia

Công ty cửa hàng chúng tôi là đơn vị chuyên thiết kế, kiến thiết trần nhựa, ốp tường vật liệu nhựa trọn gói. Bên dưới đây shop chúng tôi xin đưa tin và báo giá xây cất sản phẩm è cổ vách vật liệu bằng nhựa tại hà nội thủ đô mà người sử dụng đang quan lại tâm.

Bạn đang xem: Báo giá tấm nhựa đài loan

Chào quý khách.

Gửi tới tất cả quý khách đang có nhu cầu làm trần nhựa bảng giá làm cho trần nhựa hoàn thiện, giá có tác dụng trần vật liệu nhựa đài loan, trằn nhựa trả gỗ, báo giá làm trần nhựa mới nhất, giá è cổ nhựa theo m2 thực tế kiến tạo tại nhà.

Bảng làm giá làm trần nhựa bắt đầu nhất

Giá có tác dụng trần nhựa khung xương giá từng nào là rẻ, bao nhiêu là đắt là câu hỏi mà chúng tôi nhận được không ít nhất trong thời hạn qua. Như thế nào cùng khám phá nhé.

Trong thực tế, chỉ với 110.000 VNĐ trên mét vuông là bạn đã có ngay một trần nhựa khung xương và tấm nhua chuẩn với chủng loại mã đa dạng các một số loại được cấp dưỡng từ công nghệ hiện đại từ chất liệu tấm vật liệu nhựa PVC giỏi tấm vật liệu nhựa dài rất nhiều năm để tạo ra độ bền tối đa cho sản phẩm. Mời chúng ta tham khảo bảng báo giá trằn nhựa khung xương dưới đây.


*

Bảng giá có tác dụng trần vật liệu nhựa theo m² của chúng tôi

Bảng làm giá làm trằn nhựa tiên tiến nhất theo m2

Do công năng bền nhẹ, buộc phải tấm trần thả rất dễ ợt cho việc lắp đặt và bớt vận chuyển đến kết cấu công trình số đông, tạo điều kiện cho việc xây cất phát triển thành mau lẹ hơn. 100 m2 la phông è cổ nhựa thả hoàn toàn có thể được kiến thiết hoàn thiện chỉ việc khoảng trong tầm 1-2 ngày !

Bên cạnh đó, do là trần thả, nai lưng nhựa lại nhẹ cùng dễ lắp đặt nên rất thuận lợi cho việc kết hợp đi hệ thống điện nước ngầm trong trằn nhà. Có thể nói loại vật tư này là về tối ưu nhất đến quá trình kiến thiết làm nai lưng trang trí tiện nghi giá rẻ.

Tham khảo giá làm cho trần vật liệu bằng nhựa thực tế.

Nếu anh, chị còn thắc mắc bảng giá làm è cổ nhựa cụ thể thì cứ contact thông tin bên trên : giá có tác dụng trần nhựa sẽ được công ty chúng tôi báo một biện pháp chi tiết. Nhiều quý khách đã search đến shop chúng tôi nhờ vào những từ khóa:

bảng báo giá trần nhựa, làm cho trần nhựa giá rẻ, bảng báo giá la font nhựa, giá è nhựa mang gỗ, giá bán tấm trằn nhựa đài loan, mẫu mã trần vật liệu nhựa đẹp, trằn nhựa cao cấp, è nhựa thả 60×60, è nhựa giá rẻ, làm giá trần nhựa khung xương, tấm è cổ nhựa pvc, báo giá trần nhựa trả gỗ.

ỐP TRẦN NHỰA BAO NHIÊU TIỀN M2
*

Tấm ốp PVC trống rỗng được chia thành nhiều vách phòng có công dụng chống nóng, mặt phẳng được cán màng Film cùng với nhiều color đa dạng như vân gỗ với vân đá để phù hợp với sở thích của bạn và yêu cầu của các thiết kế nội thất.Tấm ốp è có cấu trúc gồm 4 phần:Lớp cốt: Được gồm thành phần chính là nhựa nguyên sinh xáo trộn với bột mộc hoặc bột đá cùng với tỷ lên không giống nhau
Lớp màng keo: Giúp tăng cường mức độ kết dính màng film với lớp cốt nhựa
Lớp màng film: bao gồm độ dày khoảng 0,5 micro có tương đối nhiều màu sắc cùng kiểu vân khác nhau.Lớp phủ UV: Giúp có tác dụng tăng kỹ năng chống xước cho tấm ốp, giữ chúng được bền màu và là rõ nét chi tiết màng vân.

2. Ưu điểm của tấm ốp è PVC


– Trọng lượng nhẹ và kỹ năng năng dẻo dai, lũ hồi nên thuận lợi vận chuyển, dễ kiến tạo lắp để hoặc tháo dỡ ở các vị trí cao.
– Sản phẩm có chức năng chống nóng, chống cháy, chịu đựng nước sự nạp năng lượng ồm của hóa chất lau chùi.
– mặt phẳng nhẵn bóng, ít dính bụi nên thuận tiện vệ sinh, lau chùi

– Tấm ốp có diện tích phủ lớp nên dễ ợt thi công cho các công trình béo trong thời gian ngắn.

3. Phân một số loại trần nhựa hiện tại nay

Dựa vào xuất xứ

Trần nhựa hiện nay có 2 dòng thuộc dòng nhập khẩu tự Đức, Trung Quốc, nước hàn có giá chỉ khá cao.

Trần vật liệu nhựa được sản xuất trong nước trên dây chuyền technology nhập khẩu từ quốc tế hoặc liên kết kinh doanh doanh cung cấp với nước ngoài có mức giá tốt hơn, nguồn cung cấp dồi dào và luôn có sẵn.

*

Dựa vào kích thước nhiều mẫu mã tấm nhựa pvc ốp tường ‘giả Gỗ mang Vân Đá và giá cả
Tấm ốp trằn có các quy cách
Nhựa PVC Nano mang gỗ
Chiều rộng: 30cm, 40cm, dày 6mm
Nhựa mang đá 1m22x2m44 dày 3mm
Nhựa giá chỉ RẺ Đài Loan Khổ rộng lớn 18cm, 25cm
Chiều dày: 4mm Chiều dài: 2,2m, 2,7m
Giá thành tùy vào mẫu mã Chủng nhiều loại tấm

Tấm ốp trần nhựa gồm 2 loại là è cổ nhựa đơn sắc với tấm ốp nai lưng nhựa vân gỗ, vân đá, trả da. Vào đó, loại bề mặt trần nhựa mang gỗ đang rất được sử dụng các nhất bây giờ do chúng cân xứng với sở thích của người việt Nam.

Xem thêm: In thẻ nhựa hà nội uy tín - dịch vụ in thẻ nhựa giá rẻ tại hà nội

Dựa vào chất liệu

Tấm ốp trằn nhựa ko xốp được thiết kế theo phong cách đơn giản, giá chỉ rẻ, nhẹ, tất cả hèm khóa bắt buộc dễ gắn thêm đặt, đáp ứng nhu cầu nhu cầu làm sạch trần nhà.

Tấm ốp trằn nhựa tất cả xốp. Nhiều loại vật liệu này còn có giá khá cao do có công dụng chống nóng, cân xứng khi áp dụng ở các tầng cao nhất hoặc bên xưởng, công ty mái tôn, đơn vị mái proximang.

Tấm ốp è cổ nhựa giải pháp âm có khả năng chống ồn và cách âm khá tốt nên phù hợp sử dụng ở những đô thị lớn.

4. Ốp nai lưng nhựa pvcnano giá bao nhiêu tiền 1m2?

*

Trên thị phần hiệu nay có nhiều thương hiệu tấm ốp trần, ốp tường được chế tạo tại việt nam và nhập khẩu. Mức chi phí dao đụng 120.000đ – 500.000đ/m2. Có một trang bị liệu cũng rất được sử dụng để ốp tường có mức giá thành khoảng 130.000đ/m2 là tấm Nhựa phần lớn năm là nhựa dài đài loan khổ rộng tấm 18cm với 25cm.

Chi tổn phí nhân công ốp trần khoảng tầm 40.000đ/m2 – 80.000đ/m2.


BẢNG BÁO GIÁ LÀM TRẦN NHỰA GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI

STTNội dung sản phẩmSố lượngĐơn giá/m2
1Trần vật liệu nhựa khổ 18cm, ko xốp dày 6mm≥ 100m295.000
50-100m120.000
≤ 50m2Thỏa thuận
2Trần nhựa khổ 25cm, không xốp dày 4mm≥ 100m2110.000
50-100m2135.000
≤ 50m2Thỏa thuận
3Trần vật liệu bằng nhựa khổ PVC Nano cao cấp

dày 3mm hoặc 6mm

≥ 100m2290.000
50-100m2315.000
≤ 50m2Thỏa thuận
4Ốp tường bằng nhựa
Khổ tấm nhựa đưa đá 1m22x2m44
≥ 100m2290.000
50-100m2315.000
≤ 50m2Thỏa thuận
5ốp Tường Nhựa giả Gỗ PVC Nano cao cấp

dày 3mm hoặc 6mm

≥ 100m2285.000
50-100m2310.000
≤ 50m2Thỏa thuận
6Thi công lam nhựa, Composite ốp tường≥ 100m2Thỏa thuận
50-100m2Thỏa thuận
≤ 50m2Thỏa thuận
Ghi chú:

1. Đơn giá bán trên đã bao gồm thi công lắp ráp hoàn thiện

2. Đơn giá chỉ trên đã bao hàm vận gửi trong nội thành của thành phố Hà Nội

3. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

4. Tất cả sản phẩm bảo hành 12 tháng
Một số hình ảnh về è nhựa


5. Kiến tạo trần nhựa đúng kỹ thuật.

Để lắp ráp trần nhựa đúng kỹ thuật thì thợ kiến thiết cần tiến hành 3 bước sau đây:

Bước 1: Xác định độ cao, diện tích, thông số trần nhà

Sử dụng thước dây hoặc thước laze nhằm xác địch độ cao của è nhà,diện tích trần. Đánh dấu các vị trí trên vách hoặc cột để xác định vị trí thanh viền tường.

Bước 2: Cố định thanh viền tường

Cố định thanh viền xung quanh tường tùy bởi đinh hoặc vít khoảng cách không quá 300mm.

Bước 3: Phân chia ô trần

Phân chia những ô trên trần nhà để hòn đảo bảo độ rộng tương xứng với độ rộng của tấm ốp. Khoảng cách của thanh phụ thường xuyên 600×600 mm

Bước 4: Xác định điểm treo ty

– khoảng cách giữa các điểm treo ty bên trên thanh chính là ≤ 1200mm.

– khoảng cách từ vách cho tới móc thành chính đầu tiên ≤ 610mm.

– Với trần bê tông thì sử dụng khoan bê tông nhằm khoan thẳng lên trần.

– cùng với mái tôn thì ty treo sẽ liên kết trực tiếp vào xà gồ hoặc dùng pát 2 lỗ.

Bước 5: Lắp để khung thanh chính và form thanh phụ

Thanh chủ yếu và thanh phụ được links với nhau bằng cách gắn đầu ngầm của thanh này cùng với thanh kia, khoảng cách giữa 2 thanh chính ≤ 1220mm.

Thanh phụ được thêm vào những lỗ mẫu trên thanh chính bằng đầu ngầm trên 2 thanh, khoảng cách giữa 2 thanh phụ ≤ 610mm.

Bước 6: Cân chỉnh khung

Sau khi lắp đặt hệ size thì cần điều chỉnh cho size ngay ngắn, thẳng hàng

Bước 7: Lắp để tấm trần lên khung

Lắp những tấm ốp è lên khung. Khi lắp ráp phải chỉnh sửa lại thế nào cho mặt nai lưng thật bằng phẳng

Cuối dùng, thực hiện nẹp trần bo viền xung quan trằn để bít đầu những tấm ốp.

Quý khách có nhu cầu cần làm cho trần vật liệu nhựa hoặc ốp tường nhựa, lát sàn nhựa đưa hãy liên hệ cho chúng tôi qua hotline . Công ty shop chúng tôi phân phối các dòng tấm nhựa ốp đẹp chắc chắn là sẽ có tác dụng hài lòng người sử dụng hàng


Các tìm kiếm liên quan đến chi phi lam tran nhua

giá tiền làm cho trần nhựa theo 1m2, làm trần nhựa, nai lưng nhựa thả 600×600 bao nhiêu tiền 1m2