563 lượt xem

Tuyển sinh ngành Công an năm 2018 cần chú ý gì?

Các trường Đại học tính tới thời hiện đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh ngành Công an năm 2018, trong đó có các trường Đại học – Học viện Công an.

Tuyển sinh ngành Công an năm 2018 cần chú ý gì?
Tuyển sinh ngành Công an năm 2018 cần chú ý gì?

Hiện đa phần các trường Học viện – Đại học Công an Nhân dân tiếp tục thực hiện phương án tuyển sinh dựa trên điểm thi của Bộ GD&ĐT. Trong đó điểm mới trong phương án tuyển sinh của các trường Đại học – Học viên Công An năm 2018 là dừng tất cả các hệ đào tạo dân sự.

Thông tin Y Dược Hà Nội đăng tải, trong 3 năm trở lại đây, chỉ tiêu vào các trường Đại học – Học viện trong quân đội có sự thay đổi rõ rệt. Trong đó năm 2016 chỉ tiêu vào các ngành của các trường này tăng 7% tương đương với 1152 chỉ tiêu. Trong khi chỉ tiêu năm 2017 vào các trường quân đội đột ngột giảm mạnh 52% khiến cơ hội vào các trường này thu hẹp dần (giảm 8929 chỉ tiêu so với năm 2016). Dự kiến tháng 2/2018, các trường này sẽ công bố chỉ tiêu cụ thể vào từng ngành và sẽ được Tổng cục Chính trị – Bộ Công An đăng tải.

Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường Công an ngoài việc đăng ký tham dự Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 thì phải sơ tuyển tại các đơn vị công an địa phương tại cấp Huyện.

Điểm chuẩn vào các trường Công an cho năm 2018

1. Học viện Chính trị CAND

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

C03 Nam phía Bắc: 26.0 (Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.6 điểm)

D01 Nam phía Bắc: 26.0

C03 Nữ phía Bắc: 28.25

D01 Nữ phía Bắc: 29.0

C03 Nam phía Nam: 24.25 (Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.25 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 23.85 điểm)

D01 Nam phía Nam: 23.75

C03 Nữ phía Nam: 26.0

D01 Nữ phía Nam: 25.75

2. Học viện Cảnh sát nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam: 28.0 (Trong số  10 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 07 thí sinh: 06 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.1 điểm; 1 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.05 và môn Toán đạt 9.4 điểm)

C03 Nam: 25.75 (Trong số 44 thí sinh cùng mức 25.75 lấy 19 thí sinh: 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23.15; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 22.85 và môn văn đạt 7.75 điểm)

D01 Nam: 26.25

A01 Nữ: 29.5

C03 Nữ: 28.25

D01 Nữ: 28.75 (Trong số 04 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27.3)

Điểm chuẩn vào các trường Công an cho năm 2018
Điểm chuẩn vào các trường Công an cho năm 2018

3. Học viện An ninh nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 27.75 (Trong số 08 thí sinh cùng mức 27.75 lấy 03 thí sinh: 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 27.2  điểm; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.15 và môn toán đạt 9.4)

C03 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 25.5 (Trong số 29 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 04 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25.05; 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 24.95 và môn Văn đạt 8.25)

D01 Nam ngành Nghiệp vụ An ninh: 26.25

A01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29.5

C03 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 28.0 (Trong số 03 thí sinh cùng mức 28.0 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26.6)

D01 Nữ ngành Nghiệp vụ An ninh: 29.0 (Trong số 02 thí sinh cùng mức 29.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8.2)

A01 Nam ngành An toàn thông tin: 23.5

D01 Nam ngành An toàn thông tin: 19.75

A01 Nữ ngành An toàn thông tin: 27.75

D01 Nam ngành Ngôn ngữ Anh: 27.25 (Trong số 05 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 04 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25.16)

D01 Nữ ngành Ngôn ngữ Anh: 30.5

4. Trường Đại học An ninh nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam: 26.75 (Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.75 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 25.75  điểm)

C03 Nam: 25.0 (Trong số 20 thí sinh cùng mức 25.0 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23.95)

D01 Nam: 24.75 (Trong số 02 thí sinh cùng mức 24.75 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 24.3)

A01 Nữ: 28.5 (Trong số 02 thí sinh cùng mức 28.5 lấy 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 27.1)

C03 Nữ: 26.25 (Trong số 06 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75)

D01 Nữ: 27.25

5. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A00 Nam phía Bắc: 28.25 (Trong số 16 thí sinh cùng mức 28.25 lấy 06 thí sinh: 04 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.65 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.35 điểm và môn Toán đạt 9.6)

A00 Nữ phía Bắc: 30.25 (Trong số 04 thí sinh cùng mức 30.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 28.35 điểm)

A00 Nam phía Nam: 27.0 (Trong số 18 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 05 thí sinh: 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt từ 26.55 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 26.0 điểm và môn Toán đạt 9.0)

A00 Nữ phía Nam: 28.5 (Trong số 06 thí sinh cùng mức 27.0 lấy 03 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn đạt 27.95 điểm; 02 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn 27.4 điểm và môn Toán đạt 9.47)

Trường Đại học CSND tuyển sinh năm 2018
Trường Đại học CSND tuyển sinh năm 2018

6. Trường Đại học CSND

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam: 26.25 (Trong số 13 thí sinh cùng mức 26.25 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 26.2 điểm)

C03 Nam: 25.5 (Trong số 59 thí sinh cùng mức 25.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.5)

D01 Nam: 26.0 (Trong số 04 thí sinh cùng mức 26.0 lấy 02 thí sinh: 01 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn là 25.55; 01 thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24.4 và điểm tiếng Anh 9.8)

A01 Nữ: 28.75

C03 Nữ: 26.5 (Trong số 05 thí sinh cùng mức 26.5 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.4)

D01 Nữ: 27.25 (Trong số 04 thí sinh cùng mức 27.25 lấy 02 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25.85)

7. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp Điểm Tiêu chí phụ

A01 Nam phía Bắc: 23.75

D01 Nam phía Bắc: 23.25

A01 Nữ phía Bắc: 27.5

D01 Nữ phía Bắc: 27.5

A01 Nam phía Nam: 24.0 (Trong số 05 thí sinh cùng mức 24.0 lấy 03 thí sinh có tổng điểm 03 môn chưa làm tròn từ 23.0 điểm)

D01 Nam phía Nam: 22.75

A01 Nữ phía Nam: 28.25

D01 Nữ phía Nam: 27.0

Bên cạnh thông tin tuyển sinh ngành Công an, tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn còn cập nhật thông tin tuyển sinh Cao đẳng Dược, chuyên ngành Y Dược, Sư phạm,… Chúng tôi sẽ gửi đến bạn thông tin mới nhất!