Thursday , 16 July 2020
Home » Tin tổng hợp » Đơn Hàng Tuyển Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

Đơn Hàng Tuyển Xuất Khẩu Lao Động Đài Loan

Tư Vấn, tuyển người làm việc Lao Động Đi Làm Công Vụ Tại Đài Loan

Trước thực trạng đó, đến đây Bộ LĐ-TB&XH biến đổi Cách tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan; tìm hiểu, sử dụng các biện pháp Đàih chính, như hạn chế số lượng lao động đăng ký kiểm tra tiếng Đài so với những địa phương có tỷ lệ lao động trốn chạy, sống bất hợp pháp cao. tuyển xuất khẩu lao động đài loan

Theo đó, trong năm 2014, Đài Loan không phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng mới cho lao động VN, chỉ tập hợp giải quyết hồ sơ cho 3 đối tượng: NLĐ thi đỗ các kỳ tiếng Đài tháng 12-2011, tháng 5-2012 và đi trước hồ sơ dự tuyển nhưng hết hạn phân phối do bị ngắt đoạn sự kiện EPS từ tháng 9-2012, nay được đăng ký dự tuyển trở lại; NLĐ thuộc các huyện nghèo thi tuyển ở ngành trồng trọt, đã đăng ký và nộp lệ phí test tiếng Đài EPS – Topik tháng 8-2012 Mặc dù vậy chưa thi, sẽ được tổ chức thi kiểm tra để làm profile thi tuyển; NLĐ xong hợp đồng ở Đài Loan về nước đúng thời hạn đã đỗ các kỳ kiểm tra tiếng Đài đặc điểm khác biệt trên máy tính Tuy nhiên không được chọn lựa.

Bản ghi nhớ đặc điểm khác biệt này ca thán sự nỗ lực của Việt Nam trong công vụ thi hành các biện pháp giảm tỷ trọng lao động VN trú ngụ phi pháp tại Đài Loan trong ngày qua. ngay lúc, trong đàm phán ký kết, hai bên đều đồng bộ gia tăng thi hành các phương pháp giảm tỉ suất lao động Việt Nam chạy trốn tại Đài Loan. Bộ LĐ-TBXH sẽ tiếp tục thi hành rất nhiều biện pháp như đẩy mạnh công vụ truyền bá tới các địa phương có rất nhiều lao động VN bỏ trốn tại Đài Loan, gia tăng chế tài xử phạt nặng, tăng cường mức ký quỹ lên tới 100 triệu đồng