Sunday , 9 August 2020
Home » Tin tổng hợp » Đài Loan Tiếp Tục Lắng Nghe Lao Động Xuất Khẩu Việt Nam

Đài Loan Tiếp Tục Lắng Nghe Lao Động Xuất Khẩu Việt Nam

Đài Loan Tiếp Tục Tiếp Nhận Lao Động Xuất Khẩu Vn

Ông Tân đề ra công thức mà ông cho rằng người lao động đồng ý được: Đi 3 năm mất 1 năm. được hiểu là người làm việc có 2 năm để tích lũy tiền cho chính bạn, còn năm đầu là trừ vào mức chi phí. Tuy nhiên, ông Tân tiết lộ, thực tế có nhiều lao động đi 3 năm mất gần 3 năm. cho nên họ bỏ trốn là dễ hiểu.

việc lựa chọn người đạt đề nghị theo từng ngành sẽ được thực hiện theo thứ tự lấy điểm từ cao xuống thấp trong số các hạt giống có điểm từ 80-200 điểm đã sign up trong ngành tương ứng. Đợt này, phía Đài Loan tuyển người làm việc lao động trong các lãnh vực: sáng chế chế tạo, Nông nghiệp- chăn nuôi, Xây dựng, Ngư nghiệp. Số lao động được thi tuyển thuộc đối tượng này không làm tác động đến tổng số 15.000 hồ sơ tuyển dụng theo quota năm 2012 của Đài Loan đối với Việt Nam.  xkld đài loan 2015

Ngoài ra, dự kiến ngày 1-1-2012, Bộ Lao động và việc làm Đài Loan sẽ công khai hạn ngạch và thông qua công việc chỉ định các nước xảy ra đợt kiểm tra tiếng Đài trong năm này theo định kỳ vào tháng 4 hoặc tháng 5-2012. Do số lượng lao động bỏ trốn mới tăng, cộng dồn với số cũ ước trên 15.000 người, cho nên VN có nguy cơ bị giảm hạn ngạch và không ngừng chưa có diển ra đợt kiểm tra tiếng Đài theo định kỳ. mối nguy này là có trung tâm, bởi việc cấp hạn ngạch dựa trên tổng lượng cao nhất lao động có mặt hằng năm ở Đài Loan hiện khoảng 400.000 người và thi hành theo qui tắc có xuất thì mới có nhập.