615 lượt xem

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

Biết được quy cách tính điểm tốt nghiệp Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 giúp các thí sinh có thể định hướng và đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng hiệu quả nhất.

Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 được quy định như thế nào?
Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 được quy định như thế nào?

Điểm thi được bao nhiêu thì đỗ tốt nghiệp? Điểm liệt được tính như thế nào? Và cách tính điểm tốt nghiệp được quy định như thế nào? Tất cả thắc mắc sẽ được Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Dược chính quy giải đáp ở bài viết sau đây.

Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018 được quy định như thế nào?

Theo các giảng viên đào tạo Văn bằng 2 Cao đẳng Dược cho biết: Điểm xét tốt nghiệp: gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12, điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Theo đó, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên thì tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.

Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018
Cách tính điểm tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2018

Những quy định về làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018

Theo nguồn Tin Giáo dục, năm 2018 là năm đánh dấu có nhiều sự thay đổi về quy chế thi, cách thức thi cũng như chấm điểm chuẩn bài thi trong Kỳ thi THPT Quốc gia. Theo đó, điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm. Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

Cụ thể, năm 2018, Bộ Giáo dục và đào tạo có sửa đổi về việc chấm bài thi tự luận như sau: “Bài thi được chấm theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân” Vì thế, môn thi tự luận duy nhất còn lại ở Kỳ thi THPT quốc gia là Ngữ văn sẽ không quy định lấy đến 0,25 như trước. Đồng nghĩa với việc không còn những trường hợp các mức điểm lẻ khác nhau nhưng đều như nhau như các điểm lẻ: 0; 0,25; 0,5; 0,75 như trước đây. Ví dụ như các thí sinh được 4,75 hay 4,99 cũng không được làm tròn thành 5 điểm, 5 điểm cũng sẽ khác với 5,1 điểm.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT). Theo đó để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp bất kì, thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh được đăng ký chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên các thí sinh cũng cần lưu ý: Những đối tượng đã đăng ký dự thi cả 2 bài thi tổ hợp thì bắt buộc phải dự thi cả 2 bài thi này, nếu thí sinh bỏ 1 trong 2 bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Những quy định về làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018
Những quy định về làm tròn điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2018

Thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH,  CĐ,  TC nhưng không  dùng  để  tính  điểm  xét  công  nhận  tốt nghiệp THPT. Theo đó, để xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp thì các thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của từng trường mình đăng ký dự thi.

Nguồn: Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược chính quy